Onbehagen en wantrouwen in de politiek heersen, stellen Bas en Olivier de Gaay Fortman. In de grondwet vinden we de oude waarden die ons in deze tijden van politieke verwarring opnieuw kunnen verbinden, zo betogen...
Woede is in! Martha Nussbaum trok met haar nieuwe boek over woede en vergeving volle zalen; met zijn recente boek wil Pankaj Mishra ons doen geloven dat we het tijdperk van het ‘einde van de geschiedenis’ intussen...
Wet- en regelgeving is een weerbarstig onderwerp. Regels zijn handig om doelen vast te leggen. Zoals: verbod op gloeilampen. Ze zijn onhandig omdat betutteling op de loer ligt. Helmer Wieringa zoekt naar...
Blijkbaar vinden ‘de maatschappij’ en politici het moeilijk te verteren dat veroordeelden die hun straf hebben uitgezeten weer terugkeren in de samenleving. Door middel van protesten en wettelijk opgelegde...
De afgelopen weken hebben Rob de Wijk, Jacob Kohnstamm en Paul Breitbarth, Victor Toom en Joseph Rammelt gereageerd op mijn opiniestuk over de opkomst van de surveillancestaat en de balans tussen misdaadbestrijding...
In haar bijdrage stelt Judith Sargentini dat er een dilemma is tussen misdaadbestrijding en privacybescherming. De onderliggende vraag is hoe misdaad kan worden bestreden zonder een alles-controlerende staat te...
Het afgelopen decennium zijn er onder het mom van veiligheid talloze maatregelen geïntroduceerd die politie, justitie en inlichtingendiensten de bevoegdheid geven grote hoeveelheden gegevens over burgers te...
Privacy is recent veel in het nieuws geweest, ook dit weekend met de onthulling dat de AIVD mogelijk onrechtmatig op internetfora inbreekt. Goed initiatief dus van Judith Sargentini om een discussie te entameren...
Een straatschoffie staat voor de rechter op verdenking van mishandeling. En een Surinaamse dame is één van de velen die vanwege het slikken van bolletjes de rechtbank op Schiphol van binnen ziet. Zelden zitten er...
Is het geoorloofd dat de staat ons in de gaten houdt en tot alle lagen van ons leven doordringt? Staat dat in verhouding met het doel (misdaadbestrijding) dat deze surveillance dient? En maakt zo’n...
We geven in Nederland te veel uit aan ineffectieve repressie van criminaliteit. Het is echter veel beter om meer te investeren in preventie, stelt Matthijs Pontier
De arbeidskosten in Nederland zijn hoog en de overheidsuitgaven blijven stijgen. Een inkomensafhankelijke belasting op boetes is de ideale manier om beide problemen op te lossen, schrijft Marc-Jan Trapman.
De laatste tijd is er een grotere roep om strenger te straffen. Maar mensen zouden wat meer rekening met elkaar moeten houden en minder gauw een beroep doen op strengere represailles en dergelijke. 
Onverantwoordelijk handelen tegen anderen komt niet voor eigen rekening. Naar mijn mening wordt het tijd om die schuld, de eigen verantwoordelijkheid, die toch op anderen wordt afgewenteld, eens grondig onder de...
De rechtshandhaving verandert. In plaats van de onafhankelijke rechter zijn het steeds vaker bestuurders die wetten en regels handhaven. Wat zijn hiervan de gevolgen?
Advocaten zijn gewiekste figuren die in toom gehouden moeten worden, rechters zijn 'wereldvreemd' of juist een politieke stoorzender, en officieren van justitie zijn geen magistraten meer maar crimefighters. De...
‘Hoe werd u als kind gestraft?’ In de tijd ik bij de radio werkte was dit een favoriete vraag van de redactie. Liefst hadden we hem aan iedere gast voorgelegd. We probeerden hem ook wel uit op kelners in de...
Berbel de Vos (1977) werd op 26 augustus 2012 tot rechter benoemd. Haar werkterrein is het bestuursrecht.
Onafhankelijkheid is het fundament van de advocatuur. In Nederland zit het daarmee wel goed. Of valt dat bij nader inzien tegen?
De rechtshandhaving verandert. In plaats van de onafhankelijke rechter zijn het steeds vaker bestuurders die wetten en regels handhaven. Wat zijn hiervan de gevolgen? 
Lokale bestuurders krijgen steeds meer mogelijkheden om zelf voor rechter te spelen. Het verbaast mij al langere tijd hoe weinig maatschappelijk verzet hiertegen is. In de Helling van herfst 2012 bespreekt Arthur...
De veronderstelling dat het concept van de Trias Politica is gebaseerd op een scheiding der staatsmachten is staatsrechtelijk al decennia geen uitgangspunt meer.
Een parasiet is een levensvorm die zich ten koste van een ander organisme waarmee hij samenleeft (de gastheer) in stand houdt en vermenigvuldigt. De schade aan de gastheer is meestal niet zo groot dat deze aan de...
Jos van Dijk van het blog Free Flow of Information over spreekverboden in het mededingingsrecht.
In zijn nieuwe boek De Nieuwe Democratie pleit Willem Schinkel voor ideologische vernieuwing van Nederland. Een welkom voornemen, maar de voorstellen die hij doet lossen de problemen die Nederland heeft niet op,...
"Nederland moet een systeem van tegenbindingen zijn", is een mogelijk verfrissende kijk op het multiculturele debat, stelt Tamar de Waal. 
Nederland zou zich moeten spiegelen aan Portugal, waar het drugsgebruik sinds 2001 is gedecriminaliseerd. Dat stelt Tweede Kamerlid Tofik Dibi. 
Het burgerinitiatief van een groep zeventigers om op hogere leeftijd vrij een eind aan het leven te kunnen maken, plaatst de politiek voor een dilemma.
Geen middelmaat in de Hoge Raad, aldus Marten Zoetbrood, maar dat wordt lastig in dit politieke klimaat.
GroenLinks moet zich actiever profileren als het gaat om vrijwillig levenseinde.
Advocate en emeritus hoogleraar Ties Prakken is gespecialiseerd in politiek beladen strafzaken. Recent publiceerde zij met haar Belgische collega Jan Fermon hierover het boek Politieke Verdediging. Een gesprek met...
Hoeveel radicalisme kan een land verdragen? In Duitsland zijn de marges tegenwoordig groter dan in Nederland. Dat was ooit anders.
Burgerlijke ongehoorzaamheid is een specifieke vorm van politiek protest. Het ligt in het midden van een continuüm, dat zich uitstrekt van politieke onenigheid en legale protestvormen aan de ene kant, politiek...
Niels Spierings reageert op het artikel van Erik van Ree over kinderporno, pedofilie en de tijdgeest in de zomereditie van de Helling
December vorig jaar kondigde minister van Justitie Hirsch Ballin een wetsvoorstel aan waarmee het 'zich toegang verschaffen' tot kinderporno en het 'bekijken zonder bezit' strafbaar gesteld gaat worden. Erik van...
Sommige mensen lijden aan het leven en willen dood. Parlement en Hoge Raad sloten de weg naar euthanasie af. Tot grote frustratie van betrokkenen. Paulus Lips, huisarts, zet de dilemma's op een rij en presenteert...
Lijden aan het leven raakt aan de vraag naar de zin van het leven. Dat is niet het terrein van de arts maar van predikanten of humanistisch raadslieden. Het probleem wordt wel degelijk onderkend maar er wordt voor...
Het wantrouwen in het strafrecht is groot en de roep om strenger straffen klinkt alom. Maar juryrechtspraak is geen oplossing.
Het kabinet zit met haar terrorismebeleid op een gevaarlijke weg van steeds meer en steeds hardere ingrepen. Advocaat Britta Böhler waarschuwt voor een crisis in de rechtsstaat.
Bij de bestrijding van de RAF-terreur in de jaren zeventig koos West-Duitsland voor een harde aanpak, niet alleen gericht op terroristen maar op iedereen die links-radicaal was. Met als gevolg dat de linkse rijen...
Bij alle nadruk op veiligheid dreigt het optreden tegen milieucriminaliteit vergeten te worden. De rechtshandhaving is ontoereikend. Een pleidooi voor een moderne aanpak van milieugevaren.
Door de grote nadruk op onveiligheid in de criminaliteitsbestrijding worden de grenzen van het Kwaad opgerekt. We dreigen een zondeboksamenleving te worden.
Steeds vaker krijgen overheidsdiensten meetbare doelen opgelegd. Een getal kan je immers controleren en op afrekenen. Maar dergelijke boekhoudkunde kan ook leiden tot blikvernauwing. Het strafrecht is een mooi...
De rechtspraak zit vol vooroordelen. Daardoor worden elementaire rechtsbeginselen geschonden ten nadele van allochtonen. Multiculturalisering van het strafrecht moet niet gaan over hoger of lager straffen van...