Environmental taxes advocated by Green parties such as road pricing give rise to social resistance and populist criticism. There is, however, a response to the mistrust of green taxation. Richard Wouters explores...
De milieubelastingen die GroenLinks bepleit, zoals de kilometerheffing, stuiten op maatschappelijke weerstand en populistische kritiek. Er is een manier om in te spelen op het wantrouwen tegen fiscale vergroening:...
Rechts-radicale partijen zijn internationaal in opmars en brengen de gevestigde politiek in een lastig parket. Om een effectief weerwoord te kunnen bieden is van belang om de oorzaak van rechtspopulisme te...
The recent rise of ‘populism’ across Europe has been the subject of increasing concern in the past few years. However the idea that it’s ‘populism’ itself is a problem fails to take into account its key...
Wat betekent ‘soevereiniteit’ in tijden van voortgaande globalisering en opkomend nationalisme? Aan die vraag wijdt de werkgroep Internationale Samenwerking van GroenLinks op 20 april een symposium. Peter Bas-...
Ralf Fücks visited the United States in the week after the elections for talks and events in New York and Washington DC. Reflections and highlights from a nation in shock.
De populistische roep om uitsluiting van buitenstaanders kan leiden tot geweld. Daarom moeten gezagsdragers zich in woord en daad keren tegen discriminatie en ijveren voor een inclusieve samenleving.
Juni 2016: de Britten verbazen vriend en vijand door in een referendum – met krappe meerderheid – te stemmen voor een vertrek uit de Europese Unie. Terwijl in Groot-Brittannië de kruitdampen neerdalen, ontvouwt...
Een deel van de Nederlandse burgers is ontevreden over politiek en bestuur. Er is onbehagen, woede en teleurstelling. Maar dat is geen bewijs voor een algehele kloof tussen burgers en bestuurders. Bovendien,...
De kiezers kunnen tegenwoordig enkel kiezen tussen Coca-Cola en Pepsi Cola. Dit heeft een algemene depolitisering en een gebrek aan interesse in wat er vandaag de dag gaande is in onze samenlevingen tot gevolg. Als...
Rechts-populistische partijen hebben het tij mee in Europa. De Gouden Dagenraad in Griekenland, Jobbik in Hongarije en Geert Wilders in Nederland: wat hebben deze partijen eigenlijk gemeenschappelijk? En vormen zij...
Met de hele hetze rondom de racistische uitlatingen van Geert Wilders is het verfrissend om eens op een andere manier naar Wilders en de PVV te kijken. Wie of wat zijn ze? Hebben ze iets wat we een ideologie kunnen...
De concrete vraag aan mij was om een “column” bij te dragen. Als u het niet erg vindt doe ik dat liever niet. Mijn indruk is dat het fenomeen van de column hoort bij de verschillende politieke crises die onze...
Iemand uit het publiek riep net als vroeger luidkeels ‘Amandla!’ na het zingen van het Nkosi sikelel' iAfrika. En met een paar anderen antwoordde ik als vanzelf: ‘Awethu!’ De macht aan ons, de macht aan het volk....
Het twitterdebat gaat door: is het wel of niet verstandig van GroenLinks om niet mee te doen aan het door Wilders aangevraagde debat over het door hem gesignaleerde en geagendeerde 'Marokkanenprobleem'.
Is Geert Wilders de nar van het huidige politieke bestel? Als dat waar is, zijn we allemaal zot geworden. Want Wilders, dat zijn we zelf. De komische personages die bedacht werden door satirici als Schippers en...
1 februari stopte Dick Pels als directeur van het Wetenschappelijk Bureau. Voor zijn afscheid gisteren zocht ik naar de rode draad in zijn denken: zijn Marxistische methodologie. 
In reply to Katsambekis' article Pels writes: 'Political history of the past century has proven a bloody graveyard for all claims to act as 'true representatives of the people'. Liberal democrats should remain...
In a deeply de-politicized EU, where any form of popular resistance is spontaneously stigmatized and condemned as 'populism', one cannot but sound the alarm: Aren't we today, in the name of 'economic necessity',...
Hartmans en Te Slaa schrijven in reactie op het stuk van De Ruiter en Verheijen over Wilders en het fascisme: 'Wie beweert dat wij Wilders en de PVV vergoelijken is of te kwader trouw of kan niet lezen'. Ze laten...
Geert Wilders en zijn partij zijn naar gedachtegoed gesproken anti-democratisch of op zijn minst a-democratisch en beleidsmatig gesproken ronduit racistisch en discriminerend. Hij is de representant van een veel...
Too big to fail? Too crisis-hardened to go under? The collapse of the Soviet Union has something to teach Europe's politicians if another leap from the unthinkable to the inevitable is to be avoided in the case of...
Politici hebben soms weinig respect voor de feiten: ze denken dat je ze kunt wegdiscussiëren. Maar politiek en wetenschap moeten elkaar juist respecteren. 
Een parasiet is een levensvorm die zich ten koste van een ander organisme waarmee hij samenleeft (de gastheer) in stand houdt en vermenigvuldigt. De schade aan de gastheer is meestal niet zo groot dat deze aan de...
Twee jaar geleden, in april 2010, kwam in Hongarije een nationalistische rechtse regering aan de macht. Over twee jaar zijn er opnieuw parlementsverkiezingen. Hoe hangt de politieke vlag er halverwege de rit bij?...
I just don't think that way. Dat is het antwoord dat Susan Sontag blijft herhalen in een interview met haar dat te zien is op Youtube.
De aankomende verkiezingen zullen over twee onderwerpen gaan: hervormingen van de verzorgingsstaat en de Europese Unie. Dit geeft populistische partijen, die zich hier altijd tegen verzetten een rol. Daarom is...
Zijn Nederlandse campagnes negatiever geworden? Bureau de Helling leest het proefschrift van Annemarie Walter om daarachter te komen.
Toen ik me vorige week boos maakte om Geert Wilders viel mijn oog op en onooglijk klein boekje van Harry G. Frankfurt. Ineens wist ik het: Wilders stond gewoon te bullshitten.
'Kabinetten vallen niet op inhoud', is een politicologische regel. Geldt dit ook voor dit kabinet?
Een vreemde spagaat: voor het eerst sinds de oprichting van GroenLinks in 1989-90 ontbrak het referendum in het verkiezingsprogramma.1 Maar het prijkte wél prominent in de programma's van Wilders' PVV en Verdonks...
Wat wil de getalenteerde en gedreven jonge mens van tegenwoordig? Na zevenentwintig jaar ervaring is mijn voorlopige indruk deze: slagen in zaken. Ondernemers, bankiers, trainees, consultants en communicados, dat...
Voor iemand die vanuit een conformistisch ideaal streeft naar zoveel mogelijk van 'het gewone' en 'het vertrouwde' kan het heel logisch zijn om christenen godsdienstvrijheid te gunnen, maar moslims niet. Noortje...
Wat is de erfenis van Pim Fortuyn? Sinds vorige week staat deze vraag weer in de belangstelling nu het tien jaar geleden is dat Leefbaar Rotterdam de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen won. We zullen tot de...
De fouten van klimaatwetenschappers bij het IPCC worden breed uitgemeten in de Tweede Kamer. Progressieve politici worden bij GeenStijl voor gek gezet. Als een rechter iemand vrij spreekt vanwege vormfouten volgen...
As the Hungarian government continues to receive criticism for its undemocratic 'reforms', one of the co-founders of the Hungarian sister party of the GreenLeft, LMP, Kristóf Szombati discusses whether they mark a...
Sinds Geert Wilders begon aan zijn kruistocht richting Den Haag is er veel gezegd en geschreven over het 'nieuwe populisme'. De laatste poging van Pechtold maakt deel uit van een bredere poging om dit populisme te...
‘Muslims subject themselves’, ‘Christians cling to dogmas’, ‘Europeans are civilized’, ‘women like men who are wealthy and strong’ and ‘black people have good sense of rhythm’. Images about ‘others’, people of...
Hoe ver kun je een pathosstrategie voeren? De King of Pathos, Wilders, staat op verlies en zoekt een manier om de kiezers die overlopen naar de SP terug te lokken. Goede keuze van het moment: na een tijd van...
De band tussen burgers en bestuur is verzwakt in Nederland. Wat kunnen we doen om deze band te verstevigen: moeten we inzetten op personalisering van de politiek zoals Pels betoogt in zijn boek Het volk bestaat...
De artikelen over populisme beschrijven nagenoeg feilloos het succes ervan en zoeken geestdriftig naar een afdoende antwoord op dit verschijnsel. Wat veelal in de artikelen ontbreekt is een werkelijke analyse van...
Wat zijn de oorzaken van het dalende politieke engagement van burgers? Ligt de schuld bij de bestuurders? Of hebben de burgers het laten gebeuren? Frank Hemmes bekijkt de oorzaken van de groeiende kloof tussen...
Politiek is een spel dat pas begint als de regels veranderen. De laatste tijd bepaalt Wilders de regels. Moeten we meeschreeuwen, dezelfde wapens in stelling brengen of met een vaderlijke glimlach het geschreeuw...
Dick Pels pleit voor een meer emotioneel burgerschap.
Bill Clinton noemde zijn boek het interessantste, meest informatieve boek over politiek dat hij ooit had gelezen. In The Political Brain  raadt Drew Westen progressieve politici aan minder ratio en meer emotie te...
Peter Kanne, opinieonderzoeker bij TNS NIPO, stelt in Gedoogdemocratie (2011) de vraag heeft stemmen eigenlijk wel zin? Volgens hem zijn er zulke grote verschillen tussen wat kiezers van partijen verwachten en wat...
All over Europe, Green and left-wing political parties are confronted with rising political movements that claim to speak in the name of 'the people'. These movements pit themselves against mainstream politics,...
Toen de Kring der Wetenschap der Politiek zestig jaar bestond, vroegen de jubilarissen mij te reageren op de volgende idiote stelling: 'Over zestig jaar wordt in de Nieuwe Kerk te Delft begonnen aan de bouw van het...
Het was op het randje, maar Denemarken laat zien dat het kan. Het 'rode blok' van sociaaldemocraten, groenen en sociaal-liberalen onder leiding van Helle Thorning-Schmidt behaalde een nipte overwinning op het '...
‘Tijdperk van de betutteling is achter de rug’, aldus een recente krantenkop. Het artikel meldt hoe het ‘kokette, kleurrijke’ duo Edith Schippers, de huidige VVD-minister van Volksgezondheid, en Fleur Agema,...
Hoe komt het dat rechts zo succesvol is in het framen van politieke discussies? Het lukt het beter dan links om de manier waarop het electoraat nadenkt over waarden en identiteit te beïnvloeden. Over framing,...
Is het waar dat je met de waarheid en met feiten niets kunt beginnen tegen de irrationele kracht van het populisme? Dat alleen verbeelding en geloof hiertegen opgewassen zijn? Pekelharing stuit in zijn bespreking...
Advocate en emeritus hoogleraar Ties Prakken is gespecialiseerd in politiek beladen strafzaken. Recent publiceerde zij met haar Belgische collega Jan Fermon hierover het boek Politieke Verdediging. Een gesprek met...
Er is geen kloof tussen burgers en politiek, maar wel een tussen burgers. Hoogopgeleide burgers hebben veel vertrouwen in de politiek, lager opgeleiden hebben geen vertrouwen en dat is begrijpelijk, omdat ze niet...
Personalistische democratie geeft gewone burgers meer greep op de politiek, herstelt het contact tussen kiezer en gekozene en biedt kansen voor meer burgerlijk engagement. GroenLinks reageert ambivalent, maar zou...
Het politieke klimaat dwingt tot een nieuwe visie op kunstbeleid. Democratische veelstemmigheid moet daarbij het uitgangspunt zijn.
Wie het gedachtegoed van de directe democratie aan rechts overlaat, laat de vrijheid verkommeren tot een privilege van een kleine bevoorrechte groep en laat de meerderheid van de burgers rechts liggen. Bouwstenen...
De opvatting van PvdA-lijsttrekker Job Cohen over democratisch zelfbestuur is een sympathieke illusie. 'De boel bij elkaar houden' is nodig, maar het gaat in de democratie uiteindelijk om het organiseren van een...
Een idealistische wethouder, boze burgers, de onthulling van een kunstwerk en veel bier. Dat zijn de ingrediënten waarmee Wunderbaum in haar voorstelling Venlo een haarscherp beeld schetst van de politieke...
Het succes van populisten en de onmacht van hun tegenstanders bewijst dat leiderschap en charisma cruciaal zijn. Daarbij hoort de rechtstreekse verkiezing van gezagsdragers. Zo krijgen we politici met meer ambitie...
Wilders en Mohammed Bouyeri hangen eenzelfde beeld van de islam aan. Maar het idee van waarheid dat ze delen past slecht in de democratie. 
Na bijna elf jaar in het Europees Parlement maakt Joost Lagendijk de balans op. Van de spectaculaire val van de Europese Commissie en de triomf van GroenLinks in 1999 tot de opkomst van populisme en scepsis in het...
Vorig jaar won het Van Abbemuseum in Eindhoven de Stimuleringsprijs voor Culturele Diversiteit. Een half miljoen euro werd uitgereikt door de Mondriaan Stichting. Volgens Charles Esche, de directeur van het museum...
In het lentenummer van de Helling stonden drie artikelen die kritisch commentaar gaven op de koers van GroenLinks. De discussie daarover wordt hieronder voortgezet. 
GroenLinks moet haar simplistische afkeer van het populisme laten varen en kritischer worden over het verschijnsel van de politieke partij. De partij moet haar koudwatervrees voor de personendemocratie overwinnen.
Politici moeten niet in de valkuil van de populistische verleiding stappen en 'het volk' gaan napraten. Maak van passieve klagers actieve beslissers.
Basisscholen bieden prachtige inkijkjes in de Nederlandse werkelijkheid. Een kennis van mij is onderwijzeres in groep 8. Op een ochtend zat een van haar leerlingen, Desi, enorm te klieren en toen ook herhaalde...
Dat ik na de brand bij Schiphol niet meteen reageerde op de uitnodiging van Marion Bloem om aangifte te doen tegen Rita Verdonk en Piet Hein Donner wegens dood door nalatigheid was iets waar ik zelf ook even over...
In het theater van de politiek gooit het opstandige publiek met tomaten en eist een ander repertoire: een beetje populairder, meer emotie, meer drama. De spelers-politici zijn in opperste verwarring. Hoeveel...