Gaat uw kind spijbelen? Komt uw buurman in de schulden? Wordt uw buurt crimineler? Dankzij slimme algoritmen kan de overheid dit steeds vaker voorspellen voordat de leerplichtambtenaar of de schuldsanering...
Het ziet er naar uit dat referenda geen lang leven beschoren zijn. Misschien zijn referenda geen goed idee – democratie zou geen afspiegeling moeten zijn van enkel private voorkeuren. Maar zolang het referendum...
Als we willen dat technologie de samenleving dient, moeten we haar democratiseren. Dat vraagt om zowel actieve burgers als actieve overheden, stelt Tineke Strik, fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer.
Impliceert het ideaal van de deliberatieve democratie dat burgers enkel mogen meedenken of ook dat ze de overheid ter verantwoording kunnen roepen? Vanaf deze maand leggen de gemeenten Utrecht en Zoetermeer enkele...
Hebben de WMO en de Jeugdwet geleid tot een toename van ongelijkheid binnen de zorg? En zo ja, in hoeverre is dat problematisch? Deze twee vragen vormen het vertrekpunt van het onderzoek ‘Zorg(en) in tijden van...
The recent rise of ‘populism’ across Europe has been the subject of increasing concern in the past few years. However the idea that it’s ‘populism’ itself is a problem fails to take into account its key...
Jesse Klaver heet eigenlijk Yasser Feras. Er is een cultuurmarxistisch complot gaande tegen de verworvenheden van onze joods-christelijke samenleving. De woorden 'Volkskrant' of 'NOS' boven een verhaal maken feiten...
Op decentraal niveau vernieuwende, progressieve oplossingen zoeken voor problemen, dat is de opdracht waar GroenLinks na de gemeenteraadsverkiezingen straks voor staat. Daar zijn allerlei ideologisch en...
Het blijft moeilijk om rond het thema klimaatverandering mensen in beweging te krijgen. Is er een hoofdrol voor sociale bewegingen, bedrijven of overheden? Gaat het om gerichte maatregelen of moet de hele...
Het Antropoceen moet gepolitiseerd worden. Lokale democratische dialoog is daarbij onmisbaar. Dat zijn de conclusies die ik trek uit een reeks van interviews met wetenschappers over het Tijdperk van de Mens.
Vorige week bracht Hellingproef - het jong wetenschappelijk bureau van GroenLinks - diverse Kamerleden, wetenschappers en leden bijeen voor een discussieavond over ‘deliberatieve democratie’. Het werd een avond die...
Wat is de overeenkomst tussen een voorjaarsstorm en onze democratie? Is het de chaos waarbij iedereen over elkaar heenvalt en in elkaar verstrikt raakt, of de keuzemogelijkheid om elkaar overeind te helpen, of...
Onbehagen en wantrouwen in de politiek heersen, stellen Bas en Olivier de Gaay Fortman. In de grondwet vinden we de oude waarden die ons in deze tijden van politieke verwarring opnieuw kunnen verbinden, zo betogen...
Op voorstel van de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk wees het laatste partijcongres van GroenLinks het correctieve referendum af en koos voor experimenten met deliberatieve democratie. Wat zijn haar eigen...
Woede is in! Martha Nussbaum trok met haar nieuwe boek over woede en vergeving volle zalen; met zijn recente boek wil Pankaj Mishra ons doen geloven dat we het tijdperk van het ‘einde van de geschiedenis’ intussen...
Democratieliefhebbers willen nog wel eens roepen dat de partijdemocratie failliet is, dat het roer radicaal om moet. Gelukkig deelt het concept-verkiezingsprogramma van GroenLinks die retoriek niet. Een pleidooi...
De lokale democratie is onmachtig. Gemeenten verdienen meer ruimte om eigen beleidskeuzes te maken en te experimenteren.
Een deel van de Nederlandse burgers is ontevreden over politiek en bestuur. Er is onbehagen, woede en teleurstelling. Maar dat is geen bewijs voor een algehele kloof tussen burgers en bestuurders. Bovendien,...
De oude Romeinen wisten al hoe ze het volk rustig moesten houden: geef hen brood en spelen.
Het Europese beschavingsideaal staat voor de oneindige zoektocht naar een meer vredelievende, zachtaardige, ontspannen, minder gevaarlijke maatschappij: een maatschappij waarin mensen niet langer bang zijn voor...
Wet- en regelgeving is een weerbarstig onderwerp. Regels zijn handig om doelen vast te leggen. Zoals: verbod op gloeilampen. Ze zijn onhandig omdat betutteling op de loer ligt. Helmer Wieringa zoekt naar...
Misschien dat Lucette ter Borg in de NRC van donderdag 3 maart teveel gevangen was door het indrukwekkende en allesbehalve toevallige decor van de kunstmanifestatie HACKING HABITAT om te zien welk verhaal hier...
Er gaan enorme hoeveelheden tijd, geld en moeite op aan de inrichting van zo goed mogelijk onderwijs. In januari is een wetsvoorstel aangekondigd om de ‘beschermingswal’ van het bijzondere onderwijs op te heffen (...
De kiezers kunnen tegenwoordig enkel kiezen tussen Coca-Cola en Pepsi Cola. Dit heeft een algemene depolitisering en een gebrek aan interesse in wat er vandaag de dag gaande is in onze samenlevingen tot gevolg. Als...
Wanneer zijn we verbetering gaan verwarren met groei? En een economie is toch iets wat tussen mensen is bedacht? Is het mogelijk om een economie van solidariteit en gelijkwaardigheid te creëren?
In welke wereld doet de politieke kunstenaar zijn werk? Sociologe Saskia Sassen sprak tijdens de eerste life hack van het kunstproject Hacking Habitat.  Haar thema voor deze avond: onzichtbaarheid. Haar...
Als de communist Marcus Bakker het woord nam in de Tweede Kamer, ging iedereen op het puntje van zijn stoel zitten.
Eeuwenlang bestond er een relatief evenwicht in de samenleving tussen het economische en sociale, dankzij allerlei gemeenschappelijke instituties en hun slimme regels. Vandaag de dag zijn we veel daarvan vergeten....
Hoe ziet de 'eigen verantwoordelijkheid' eruit in de politieke praktijk van GroenLinks wethouders? Wat hen betreft is het tijd voor een cultuuromslag bij bestuurders: meer macht afstaan aan burgers en meer...
Op 21 november jongstleden organiseerden Bureau de Helling en de Eerste Kamerfractie van GroenLinks de conferentie ‘Radicale democratisering’. In een tijdperk van toenemende burgerinitiatieven, transparantie en...
GroenLinks kampt met het dilemma of je burgers moet en kunt laten beschermen door in te stemmen met militaire interventies. Aan de ene kant willen we burgers beschermen, aan de andere kant geloven we niet bij...
De nieuwe editie van de Green European Journal is gewijd aan vragen rondom democratie in relatie tot duurzaamheid in de landen van de Europese Unie, in het bijzonder in de beweging van groene partijen.
In een sentimentele bui, na de nodige biertjes op de vrijwel verlaten redactieburelen van het radioprogramma ‘De Andere Wereld van Zondagmorgen’, wilde de vermoeide chef het de paar redacteuren die hem gezelschap...
“De politieke functie is altijd zwak geweest in Nederland”, aldus Herman Tjeenk Willink in de nieuwe Helling. Hoe staat het met de politieke dimensie van onze samenleving? Aan de orde komt onder meer: het debat...
Het weekend voor het herfstnummer van De Helling verschijnt over de rol van de politiek in de hedendaagse samenleving, bieden we u alvast wat stof tot nadenken in de vorm van een dubbele De Helling Leest over twee...
Dit is een interactieve versie van de tijdlijn die in het herfstnummer van de Helling `Waar is de politiek?´ staat bij het artikel van Herman Meijer, 'Van wie is de partij en voor wie is ze bedoeld?'. Zo kunt u...
Onder de kop “een optimistisch geluid” presenteerde partijvoorzitter Rik Grashoff 19 mei een plan voor “versterking van ledenparticipatie en wijziging van de interne partijstructuur”. Aanleiding waren...
Europa heeft zojuist verkiezingen achter de rug die werden gekenmerkt door een lage opkomst, en grote winst voor populistische partijen die van anti-Europese retoriek en voorstellen hun handelsmerk hebben gemaakt,...
Volgens sommigen is Europa ten dode opgeschreven, anderen zien telkens kleine lichtpuntjes op weg naar een Europese eenwording. Etienne Balibar betoogt dat een dieper inzicht in de geschiedenis ontbreekt. Dit...
GroenLinks bestaat vandaag precies 25 jaar. En we zijn optimistisch over de toekomst. Als bestuur presenteren we vandaag onze plannen voor vernieuwing en versterking van de interne partijdemocratie van GroenLinks.
Europa, het zou zomaar de beste regio om in te wonen kunnen zijn. Maar het uitzicht op een duurzaam – ecologisch én politiek duurzaam – en solidair Europa lijkt nog ver weg. Het debatklimaat over en in Europa maakt...
De politiek boeit niemand meer, kiezers gaan niet meer naar de stembus, de ledenaantallen van politieke partijen zijn historisch laag en de legitimiteit van ons democratisch systeem erodeert. In andere woorden: de...
Maandag 7 april presenteerde de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) bij ProDemos, op een steenworp afstand van het Binnenhof, haar nieuwste bundel ‘Politieke partijen: overbodig of nodig?’. De Helling was aanwezig...
Twaalf jaar was Harm Assies (1952) wethouder voor GroenLinks in Tynaarlo. Een gemeente vol “aardig gebekte mensen” tussen Assen en Groningen. Goedgebekt is Assies zelf zeker. Nog voor de eerste vraag gesteld is...
Er zijn parallellen tussen het Europa van 1914 en 2014. De verscheurdheid van vandaag komt door economische ongelijkheid en een crisis van de democratie. Het antwoord ligt in sociaal beleid en een anti-...
Er zijn parallellen tussen het Europa van 1914 en 2014. De verscheurdheid van vandaag komt door economische ongelijkheid en een crisis van de democratie. Het antwoord ligt in sociaal beleid en een anti-...
Ideologische standvastigheid is een groot goed. Dat blijkt eens te meer uit het verhaal van Judo Bakker (1949). Twintig jaar was hij actief als raadslid in de gemeente Noordoostpolder. Al die jaren zat hij voor...
Rechts-populistische partijen hebben het tij mee in Europa. De Gouden Dagenraad in Griekenland, Jobbik in Hongarije en Geert Wilders in Nederland: wat hebben deze partijen eigenlijk gemeenschappelijk? En vormen zij...
Met ‘Nooit meer oorlog’, begon de Europese samenwerking. Voor Veit Bader is dit nauw verbonden met democratisering. Eenvoudig is dat niet. Fragmenten uit een gesprek over de paradoxen van Europa.
Gerrit Pas (1951) stopt na twintig jaar als raadslid in Huizen. Een volgens hem “sociaal rechtse gemeente” in 't Gooi. In Huizen domineert de VVD en maakt GroenLinks structureel onderdeel uit van de progressieve...
De ledenaantallen van politieke partijen nemen al sinds midden jaren zestig in rap tempo af en het vertrouwen in de politiek lijkt steeds lager te worden. Politieke partijen hebben hier last van. Hoe reageren zij...
Op 19 maart a.s. zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Een paar duizend mensen zijn druk in de weer om een paar miljoen kiezers over te halen op hun partij te stemmen, gemeenten zijn op hun beurt druk om kiezers...
In zes lezingen gaat Bureau de Helling, samen met de Europawerkgroep en de Green European Foundation (GEF), 'dieper Europa in’. Tijdens de zesde – tevens laatste – bijeenkomst sprak Thomas Decreus, filosoof aan de...
De Green New Deal, de groene oplossing voor de crisis. Maar wat houdt het concreet in? Philippe Lamberts, europarlementariër voor Ecolo, geeft zijn visie op een sociale en groene economie. Hij past de termen ‘...
De Belgische publicist David van Reybrouck heeft een interessant pamflet geschreven: Tegen Verkiezingen. In dit boek pleit hij er voor om elementen van loting toe te voegen aan de democratie. Net als in de oude...
In haar bijdrage stelt Judith Sargentini dat er een dilemma is tussen misdaadbestrijding en privacybescherming. De onderliggende vraag is hoe misdaad kan worden bestreden zonder een alles-controlerende staat te...
Deze maand vindt er in Polen een nieuwe VN-klimaattop plaats. De inzet van de Poolse premier Tusk zal niet verbazen: het frustreren van een klimaatakkoord om te voorkomen dat Polen moet overstappen op schone...
Whereas the European Union defines itself as a federation of nation-states, some of which are still very centralised while others evidently federal, the mere association of both concepts rings differently according...
GroenLinks zou zeer kritisch moeten zijn over het Energieakkoord dat onlangs werd gesloten door werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties. De belangen van burgers zijn onvoldoende meegenomen en het plan zal...
Het afgelopen decennium kende een overweldigende dominantie van conservatieve partijen en politici in Europa. Zij bekokstoofden in achterkamertjes de economische dwangbuis waarmee nu bezuinigingen op bezuinigingen...
Hagar Roijackers e.a. reageren op het pleidooi van Klub Kobalt voor een politiek die aansluit op een flexibele netwerksamenleving. De auteurs pleiten voor een pas op de plaats: laten we eerst eens eerst goed...
Politici proberen elkaar af te troeven met zo lang mogelijke lijstjes van uit Europa terug te halen bevoegdheden. Het debat over Europa dreigt hiermee een exercitie in geheugenverlies en zelfoverschatting te worden...
Klub Kobalt, een vernieuwingsbeweging binnen GroenLinks, zet zich af tegen de bestaande partijen en hun verouderde organisatie. De diagnose die ze stellen is onvoldoende onderbouwd. Dat leidt tot een kuur die...
GroenLinks moet weer een beweging worden, hoor ik nu al jaren in onze partij. Dat klinkt heel mooi, maar het blijkt telkens weer heel lastig om zoiets handen en voeten te geven.
Hoe krijg je mensen weer politiek actief? De klassieke partijtijgers, heftig debatterend in rokerige bovenzaaltjes, lijken wel een uitstervend ras. Ze zijn er nog wel; bij de afdeling Leiden organiseren we af en...
In een democratie als de onze is het instituut 'politieke partij' nog steeds van betekenis. Maar wil zij haar geloofwaardigheid en bestaansrecht behouden, dan moet zij zichzelf opnieuw durven uitvinden, aldus...
Duurzaamheid lijkt op democratie. Beide zijn aangeleerde, collectieve emoties die zich traag in het bewustzijn nestelen.
Kan de Europese Unie een rol spelen in het versterken van de Poolse nationale democratie? De Poolse Europarlementariër Sidonia Jędrzejewska en Poolse professor Leszek Jesień spraken hierover op de bijeenkomst '...
Een paar weken geleden zag ik Pierre Heijnen, Tweede Kamerlid namens de Partij van de Arbeid, in de Openbare Bibliotheek in Den Haag. Hij hield een pleidooi voor meer democratie in Nederland.
Thierry Baudet en Thijs Kleinpaste houden er andere visies op Europa op na. Op 14 maart gingen ze hierover in debat met elkaar in de Balie. Silvia Roukens was er bij namens de Helling.
De grootste spotter-provocateur van links: de filosoof, cultuurhistoricus & psychoanalyticus Slavoj Žižek, over de financiële en economische crisis.
Wanneer is iemand een Nederlander? Als we onze huidige inburgeringexamens bekijken, lijkt het iets te maken te hebben met kennis van de Nederlandse taal en wat basale feiten over Nederland en haar inwoners. 
Het 'huis van Thorbecke' staat na ruim 150 jaar trouwe dienst op instorten. De burger beticht de politiek van gebrek aan leiderschap en de politiek schuwt de directere invloed van deze steeds mondigere burger. Er...
'De lokale politiek wijst de weg.' Dat was de prachtige titel van het laatste GroenLinks magazine van 2012. De foto op het voorblad was typerend: een luchtfoto van een gemeentehuis. 
Het idee van een 'kiezersgerichte ledenpartij' is onzinnig omdat er impliciet wordt gesteld dat kiezers en leden het met elkaar eens zouden zijn en discussies ooit afgerond worden. Beiden zijn een illusie. 
In reply to Katsambekis' article Pels writes: 'Political history of the past century has proven a bloody graveyard for all claims to act as 'true representatives of the people'. Liberal democrats should remain...
Vandaag presenteerde Klub Kobalt, een jonge vernieuwingsbeweging binnen GroenLinks, zich aan het publiek. Lees hier het manifest voor de 'durvers, doeners en denkers' dat vandaag in de NRC.next verscheen.
In a deeply de-politicized EU, where any form of popular resistance is spontaneously stigmatized and condemned as 'populism', one cannot but sound the alarm: Aren't we today, in the name of 'economic necessity',...
Bureau de Helling interviewde de fractieleden van GroenLinks. We spraken medio november met Bram van Ojik over het probleem van Rutte, Loeigoeie zuivel en GroenLinks als netwerkbeweging. 
Prominenten reageren deze week op het pamflet van Wijnand Duyvendak. Vandaag Joost Lagendijk: 'Ik zou het onverstandig en kortzichtig vinden als GroenLinks nu al besluit dat de partij onder alle omstandigheden...
Martha Nussbaum doet een appèl aan de lezer als mens, als individu met het verlangen de eigen rechten, en die van anderen, te beschermen tegen de willekeur van een argeloze massa. 
GroenLinks is misschien wel groen, maar is het ook links? Rijke schetst de contouren van wat in zijn ogen 'echt links' is. In navolging van Willem Schinkel1 noemt hij dat 'links van links'. Als er één linkse partij...
Hartmans en Te Slaa schrijven in reactie op het stuk van De Ruiter en Verheijen over Wilders en het fascisme: 'Wie beweert dat wij Wilders en de PVV vergoelijken is of te kwader trouw of kan niet lezen'. Ze laten...
De samenleving moet niet worden gestuurd door de markt, en ook niet door de staat, maar door gemeenschappen. Een pleidooi voor een linkse agenda van onderop.
Geert Wilders en zijn partij zijn naar gedachtegoed gesproken anti-democratisch of op zijn minst a-democratisch en beleidsmatig gesproken ronduit racistisch en discriminerend. Hij is de representant van een veel...
Socialisme is gericht op behoud van nationale soevereiniteit. Maar de incongruentie tussen politiek en economie kan alleen door een Europese staat worden teruggedraaid. Een verdere politisering en democratisering...
'Het is voor veel nieuwe partijen lastig om zich aan de parlementaire agenda te onttrekken. En toch moet je deze agenda niet volgen, als je deze wil bepalen'. Dat concludeert Simon Otjes in zijn proefschrift dat...
'Samen de schouders eronder', zei Heleen Weening na de verkiezingen. Maar als dat neerkomt op doormodderen, komt Marius Ernsting er zijn bed niet voor uit.
Ondanks een goed programma zal GroenLinks niet met dubbele cijfers in de Kamer komen. Maar is het erg om een kleine partij te zijn? 
Tijd voor politieke contestatie! Als reactie op het artikel van Chris Aalberts, betoogt Pieter Pekelharing dat zowel de principiele als de pragmatische kant van GroenLinks tot zijn recht kan komen in een politiek...
In zijn Vrijdenkersruimte is er plaats voor twijfel. Jesse Klaver staat namelijk niet voor waarheden, maar voor waarden. En voor die waarden zal hij blijven vechten. 
Too big to fail? Too crisis-hardened to go under? The collapse of the Soviet Union has something to teach Europe's politicians if another leap from the unthinkable to the inevitable is to be avoided in the case of...
Febroniya Atto van de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap in NL voorziet een machtsstrijd na een vertrek van president Assad en meent dat 'christenen in Syrië een onzekere toekomst tegemoet gaan'. Ze noemt onlangs in...
Een parasiet is een levensvorm die zich ten koste van een ander organisme waarmee hij samenleeft (de gastheer) in stand houdt en vermenigvuldigt. De schade aan de gastheer is meestal niet zo groot dat deze aan de...
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 6 op de lijst: Rik Grashoff. 
Twee jaar geleden, in april 2010, kwam in Hongarije een nationalistische rechtse regering aan de macht. Over twee jaar zijn er opnieuw parlementsverkiezingen. Hoe hangt de politieke vlag er halverwege de rit bij?...
The Heinrich Böll Foundation has compiled a dossier containing articles and interviews on the situation in Hungary since the right-wing government came to power in April 2010. Their intention is to raise awareness...
Jan Atze Nicolai pleit voor het democratiseren van de semi-overheid.
Chris Aalberts blijkt hopeloos ouderwets, zo ontdekte hij op een bijeenkomst van Stichting Kennisland.
De aankomende verkiezingen zullen over twee onderwerpen gaan: hervormingen van de verzorgingsstaat en de Europese Unie. Dit geeft populistische partijen, die zich hier altijd tegen verzetten een rol. Daarom is...
Bij het woord ‘Europa’ denken velen aan Griekenland en vooral aan de Griekse mythologie. Voor een niet-nationalistische Griek is het een ironische en misschien zelfs dubieuze onderneming om een paar duizend jaar...
Een scholier kijkt uit het raam van zijn klaslokaal, de zon schijnt, er is geen wolkje aan de hemel. Hij zucht diep. 'Wat een prachtige dag. Het zou vandaag kunnen zijn.' Hij kijkt nog eens en verzucht weer: 'Het...
Daan Spaargaren vraagt zich af of politieke partijen, in hun huidige zin van het woord, nog wel bestaansrecht hebben.
In zijn nieuwe boek De Nieuwe Democratie pleit Willem Schinkel voor ideologische vernieuwing van Nederland. Een welkom voornemen, maar de voorstellen die hij doet lossen de problemen die Nederland heeft niet op,...
Het aantal dakloze Grieken is in de afgelopen twee weken fors gestegen. Een kwart van de Spanjaarden is werkloos. En wij tobben maar weer eens over hoe dat toch moet met die 'ziel van Europa'. Laten we het liever...
Er komt een intern referendum voor het lijsttrekkerschap voor de Tweede Kamerverkiezingen. Al eerder hield GroenLinks een referendum over het lijsttrekkerschap: 1993. Welke lessen kunnen we daaruit leren?
De zorgvuldige manier waarop GroenLinks naar eigen zeggen de lijsttrekker wil aanwijzen, wordt de laatste week in rap tempo ingehaald door de realiteit.
 Transparantie is een steeds belangrijker begrip. Het duikt regelmatig op in krantenberichten en in de politiek. Er is tegenwoordig zelfs een proefschrift over te schrijven. Dit jaar zijn er al twee over verschenen...
 Alle Liberianen keken dit weekend naar Nederland: als expat keek Leo Platvoet vooral naar Geert Wilders, terwijl de Liberianen keken naar het Sierra Leone Tribunaal in Den Haag.
Als bange konijnen keek de politiek, terwijl de financiële en economische crisis om zich heen greep in de koplampen van die crisis. Verlamd. Versteend. Sommigen zelfgenoegzaam in de dogma's van het eigen gelijk,...
De commons vormen een sleutelingrediënt bij het formuleren van een nieuw links verhaal, omdat ze ons voeren naar een politiek voorbij de dualiteit van staat en markt. Een inleiding op het debat rond het gemeengoed.
Een vreemde spagaat: voor het eerst sinds de oprichting van GroenLinks in 1989-90 ontbrak het referendum in het verkiezingsprogramma.1 Maar het prijkte wél prominent in de programma's van Wilders' PVV en Verdonks...
Tom Louwerse, Frank Hemmes en Pieter Pekelharing vinden dat ik de feiten stukrelativeer en dat politiek bedrijven op basis van onzekerheid niet mogelijk is. Maar een vrijzinnig-democratische politiek moet juist ...
In this period of uncertainty and quick change, launching a new journal dedicated to the analysis of long term trends appears as pragmatic as trying to organise a meditation congress in the middle of a tsunami. But...
Martha Nussbaum heeft een hartstochtelijk pleidooi geschreven voor de waarde van geesteswetenschappen Niet voor de winst. De geesteswetenschappen zijn voor haar noodzakelijk voor een democratie. Een welkome...
Een halfjaar geleden constateerde Koen Haegens in de Groene Amsterdammer dat het neoliberale gedachtegoed bij lange na niet dood is. Sterker nog, het is springlevend. The Road to Serfdom van Friedrich Von Hayek,...
Sinds Geert Wilders begon aan zijn kruistocht richting Den Haag is er veel gezegd en geschreven over het 'nieuwe populisme'. De laatste poging van Pechtold maakt deel uit van een bredere poging om dit populisme te...
Filosofie biedt geen fundamenten, zoals menig eerstejaarsstudent hoopt, maar nog meer twijfel. Wat koop je daar voor? Minder wreedheid, betoogt Pepijn Vloemans.
Er moeten minder Raads-, Staten- en Kamerleden komen, aldus het huidige kabinet. Een slecht signaal, op precies het verkeerde moment.
De band tussen burgers en bestuur is verzwakt in Nederland. Wat kunnen we doen om deze band te verstevigen: moeten we inzetten op personalisering van de politiek zoals Pels betoogt in zijn boek Het volk bestaat...
De artikelen over populisme beschrijven nagenoeg feilloos het succes ervan en zoeken geestdriftig naar een afdoende antwoord op dit verschijnsel. Wat veelal in de artikelen ontbreekt is een werkelijke analyse van...
Wat zijn de oorzaken van het dalende politieke engagement van burgers? Ligt de schuld bij de bestuurders? Of hebben de burgers het laten gebeuren? Frank Hemmes bekijkt de oorzaken van de groeiende kloof tussen...
Volgens Hans Feddema moeten we niet meesmuilend doen over een beweging als Occupy, die een perspectief biedt op een nieuwe cultuur van mildheid, samenwerking en compassie. 
Terwijl Europese schuldencrisis voortsleept roepen commentatoren tot een slagvaardiger democratischer Europese Unie. Nochtans ontberen deze oproepen vaak concrete invulling. Bovendien wijzen recente ontwikkelingen...
Democratie ligt onder vuur, net als honderd jaar geleden, toen de Duits-Italiaanse socioloog Robert Michels (1876-1936) de 'ijzeren wet van de oligarchie' formuleerde in zijn Soziologie des Parteiwesens in der...
Peter Kanne, opinieonderzoeker bij TNS NIPO, stelt in Gedoogdemocratie (2011) de vraag heeft stemmen eigenlijk wel zin? Volgens hem zijn er zulke grote verschillen tussen wat kiezers van partijen verwachten en wat...
De strategie van Snels is om machtspolitieke redenen goed, maar samengaan van D66 en GroenLinks leidt niet per se tot een middenpositie. 
Is het waar dat je met de waarheid en met feiten niets kunt beginnen tegen de irrationele kracht van het populisme? Dat alleen verbeelding en geloof hiertegen opgewassen zijn? Pekelharing stuit in zijn bespreking...
GroenLinks gaat terug naar haar roots. Bij het twintigjarige bestaan organiseren het Wetenschappelijk Bureau en de GroenLinks Academie een lezingencyclus over de idealen van GroenLinks. Bas De Gaay Fortman, oud-PPR...

Zin

Het maakte de PvdA-campagnevrijwilliger afgelopen zaterdagmiddag in de regen op de Utrechtse Stadhuisbrug weinig uit op welke partij ik zou gaan stemmen op 2 maart. Zolang ik maar niet voor de gedoogcoalitie zou...
Het Feest van de Democratie vieren we in Nederland niet tijdens verkiezingen, maar de nacht ervoor. In de Melkweg, met vrolijke muziek, verhitte debatten en veel vermaak.
Over de staat van onze democratie wordt in het publieke debat met pessimisme gesproken. Het Huis van Thorbecke zou op instorten staan. Het fundament waarop het stelsel rust vertoont scheuren door het gestamp van de...
De opstanden in het Midden-Oosten hebben het falen van de internationale gemeenschap pijnlijk aan het licht gebracht. Drie tips voor de omgang met dictators.
Democratisering is een mooi ideaal, maar is Nederland nog wel een democratie? En zo nee, wat betekent dat dan? Het draait om besturen en bestuurd worden, het gebrek aan georganiseerd vertrouwen en het verschil...
Het denken over democratisering binnen GroenLinks is blijven steken in het participatie-ideaal uit de jaren zeventig, hoewel dat niet meer klopt met de praktijk. De partij moet een andere weg inslaan.
Er is geen kloof tussen burgers en politiek, maar wel een tussen burgers. Hoogopgeleide burgers hebben veel vertrouwen in de politiek, lager opgeleiden hebben geen vertrouwen en dat is begrijpelijk, omdat ze niet...
Personalistische democratie geeft gewone burgers meer greep op de politiek, herstelt het contact tussen kiezer en gekozene en biedt kansen voor meer burgerlijk engagement. GroenLinks reageert ambivalent, maar zou...
Nieuwe media kunnen bijdragen aan het dichten van de kloof tussen burgers en politieke elite, maar dat wordt te weinig opgepikt.
Voorstellen tot democratische vernieuwing houden vaak een stevige kritiek in op het middenbestuur. Een poging tot een andere visie op de drie lagen van het huis van Thorbecke.
In Brussel gaapt een democratisch gat. De Europese besluitvorming is onvoorspelbaar en stroperig en er is gebrek aan Europees publiek debat. Maar aanpassingen aan het Europese bouwwerk zijn niet genoeg, in...
Rond 1960 werden veel Afrikaanse landen onafhankelijk. Na het tijdperk van kolonisatie volgde het tijdperk van zelfbestuur. De bemoeienis van het Westen bleef, waarbij invoering van vrije verkiezingen dikwijls een...
Wie het gedachtegoed van de directe democratie aan rechts overlaat, laat de vrijheid verkommeren tot een privilege van een kleine bevoorrechte groep en laat de meerderheid van de burgers rechts liggen. Bouwstenen...
Democratisering is niet alleen bestuurlijke en parlementaire vernieuwing. Zeggenschap van mensen over hun eigen leven is misschien wel allereerst van belang in de eigen buurt. Kunnen kleinschalige...
Al bij ontstaan van de democratiseringsbeweging in de jaren zestig was er zowel sympathie voor de ideeën als scepsis over het slagen ervan. Veertig jaar later is er in dit opzicht weinig veranderd. Wel zijn de...
Een rare toestand: het referendum is naar rechts verhuisd. Voor het eerst sinds de oprichting in 1989-90 komt het niet langer voor in het verkiezingsprogramma van GroenLinks, terwijl het wél prominent prijkt in dat...
De opvatting van PvdA-lijsttrekker Job Cohen over democratisch zelfbestuur is een sympathieke illusie. 'De boel bij elkaar houden' is nodig, maar het gaat in de democratie uiteindelijk om het organiseren van een...
De minaret zet in Zwitserland het islamdebat op scherp. Rechts mobiliseert wezenlijke angsten en links heeft daarop geen antwoord. Links kiest voor een legalistische opstelling, maar met het opkomen voor...
Het succes van populisten en de onmacht van hun tegenstanders bewijst dat leiderschap en charisma cruciaal zijn. Daarbij hoort de rechtstreekse verkiezing van gezagsdragers. Zo krijgen we politici met meer ambitie...
Na zijn bejubelde boek The dark side of democracy (2005) moet de socioloog Michael Mann overal uitleg geven over zijn bevinding dat democratisering gevaarlijk is: het kan leiden tot etnische zuiveringen en genocide...
Democratiseringsondersteuning is lange tijd als onlosmakelijk onderdeel van ontwikkelingssamenwerking gezien. Maar over het veronderstelde positieve verband tussen beide bestaat steeds meer twijfel. Maar de...
Er heeft zich de laatste 10 jaar een stille revolutie voltrokken in de ontwikkelingssamenwerking. Heel wat donoren hebben enorme veranderingen ondergaan, omdat ze flink geleerd hebben van de fouten uit het verleden...
Een democratische ontwikkeling van controversiële nieuwe technologieën is niet gediend met een algemeen publiek debat. Het is zinvoller om te discussiëren met direct betrokken wetenschappers en groepen burgers die...
Regisseur Floris van Delft (1976) maakte een theaterproductie over democratie, waarin de generatie van 1968 en de generatie van nu met elkaar de staat van de democratie in Nederland doorlichten. Het is deel een van...
Moet de burger, al is het voor even en in de geringste mate, zijn geweten overlaten aan de wetgever? Waarom heeft iedereen dan een geweten? Ik vind dat we in de eerste plaats mensen moeten zijn, en pas daarna...
Burgerlijke ongehoorzaamheid is een specifieke vorm van politiek protest. Het ligt in het midden van een continuüm, dat zich uitstrekt van politieke onenigheid en legale protestvormen aan de ene kant, politiek...
Eind mei vonden in Georgië parlementaire verkiezingen plaats. Inzet was de toekomst van Mikheil Saakashvili, de inmiddels omstreden leider van de Rozenrevolutie in 2003. Hij won, maar de vraag is, of de democratie...
In de zuidoostelijke uithoek van Europa liggen tussen Georgië en de Kaspische Zee Armenië en Azerbeidzjan. Leo Platvoet bezocht de laatste drie jaar de regio regelmatig. Voor de Helling schetst hij aan de hand van...
De politieke islam is het kind van de seculiere politiek, geboren op de puinhopen van de seculiere regimes in de Arabisch-islamitische wereld. Zijn aantrekkingskracht wordt sterk gevoed door de weerstand tegen het...
De gedachte dat de islam van nature theocratisch is, dat zij onverenigbaar is met de democratie en geen scheiding der machten kent, wordt tegenwoordig veel gehoord. Tariq Ramadan reageert.
In het kader van de 'beginseldiscussie' in GroenLinks stelt Huub Dijstelbloem voor te rade te gaan bij de sociaal-politieke beweging van het pragmatisme. Die geeft volgens hem wenken voor een actueel politiek...
Politieke lobby is onvermijdelijk en misschien wel gewenst. Maar in Amerika leidt het lobbyen tot corrumpering van de democratie. Dat leert een recente reeks schandalen met als dieptepunt het imperium van...
Lobbyfirma's in Brussel bieden hun klanten strategieën aan met namen als 'de gevechtshelikopter', een lekker agressieve campagne, en 'de tandarts', precisiewerk gericht op rotte kiezen. In tegenstelling tot Amerika...
De economische ontwikkeling van China heeft honderden miljoenen mensen uit de ergste armoede gehaald en zorgt voor een begin van democratisering. Maar de groei veroorzaakt ook grote maatschappelijke scheuren. Aldus...
Na het Grondwetdebacle is Europa in grote verwarring. Groenen en liberale Europarlementariërs stellen voor om eerst een paar hele concrete kwesties aan te pakken: de grenzen van Europa, de doelstelling van Europa,...
De verrassende winnaar van de recente verkiezingen in Egypte waren de Moslimbroeders. Een fundamentalistische partij met een geweldadige reputatie die zich nu in retoriek en in praktijk voegt naar de democratische...
Basisscholen bieden prachtige inkijkjes in de Nederlandse werkelijkheid. Een kennis van mij is onderwijzeres in groep 8. Op een ochtend zat een van haar leerlingen, Desi, enorm te klieren en toen ook herhaalde...
Dualisering van het gemeentebestuur moest de politieke verhoudingen verduidelijken, en op die manier, zo hoopte men, de betrokkenheid van burgers vergroten. De operatie heeft bestuurders, raadsleden en ambtenaren...
Gaan islam en democratie samen? In verschillende islamitische landen steken moslimpartijen de kop op die zeggen de democratische weg te willen bewandelen. Onder andere in Indonesië. Er is argwaan, maar ook hoop.
De treurige vaststelling is dat de emancipatie van burgers en de mondigheidsrevolte niet geleid hebben tot een democratische omgang met professionele elites. De afstand tussen burger en dokter, onderwijzer,...
De verhouding tussen arts en patiënt is een stuk gelijker geworden en dat heeft zonder meer positieve kanten. Maar nivellering heeft grenzen.
Het wantrouwen in het strafrecht is groot en de roep om strenger straffen klinkt alom. Maar juryrechtspraak is geen oplossing.
In de media heeft de burger de boel al overgenomen. De grenzen tussen maker en gebruiker en tussen journalist en amateur zijn vervaagd. Door individualisering verandert het gebruik van massamedia in een 1-op-1-...
In het theater van de politiek gooit het opstandige publiek met tomaten en eist een ander repertoire: een beetje populairder, meer emotie, meer drama. De spelers-politici zijn in opperste verwarring. Hoeveel...
De angst bij de elite voor het volk is van alle tijden. Tocqueville reisde in de 19de eeuw naar Amerika om te ontdekken of het volk de democratie aan kon. Het antwoord was: ja. Maar ideaal was anders, want de...
Peter Sloterdijk is een van de grootste hedendaagse filosofen. De Duitse denker beschrijft de mens als een ‘verwend wezen’ omdat hij wordt geboren in overvloed en door die overvloed zijn leven lang wordt bepaald....
De politieke islam in de Arabische landen maakt een omwenteling door. Niet Khomeini’s Iran is meer het grote voorbeeld, maar het Iran van de democratische hervormer Khatami. Aldus Midden-Oostenkenner Asef Bayat.
Dit voorjaar mogen Nederlanders stemmen over de Europese Grondwet. Bij de totstandkoming daarvan hebben de Europese Groenen een belangrijke rol gespeeld. Wat gebeurde er achter de schermen, wat was de invloed van...
Verdient de Europese grondwet een ja of een nee? Aan een keuze valt niet te ontkomen, met een referendum op komst. Marcel Ham las het grondwetboek en ging voor goede raad langs bij zijn vrienden van de SP en...
Het debat over normen en waarden lijdt onder een irrationele angst voor fundamentele meningsverschillen. In plaats van te streven naar harmonie moeten we leren omgaan met conflicten.
GroenLinks is enthousiast over het ontwerp voor een Europese Grondwet. Het garandeert geen groen en progressief beleid, maar vergroot wel de mogelijkheden om daarvoor te strijden. Het referendum in 2004 is een...
De wereld is veranderd in een 'global village', maar niet een dorp van pais en vree. De haat is nog nooit zo nabij geweest. Economische ongelijkheid is een belangrijke oorzaak. Militaire dreiging is niet het beste...