Environmental taxes advocated by Green parties such as road pricing give rise to social resistance and populist criticism. There is, however, a response to the mistrust of green taxation. Richard Wouters explores...
De milieubelastingen die GroenLinks bepleit, zoals de kilometerheffing, stuiten op maatschappelijke weerstand en populistische kritiek. Er is een manier om in te spelen op het wantrouwen tegen fiscale vergroening:...
Twee workshops over de Omgevingswet tijdens de raadsledendag van GroenLinks leverden dertien aandachtspunten en aanbevelingen op.
De komende Omgevingswet neemt veel op de schop. Voor de nieuwgekozen GroenLinks-fracties in de gemeenteraden is het zaak om al tijdens de coalitieonderhandelingen zeker te stellen dat groene en sociale ambities,...
De nieuwe Omgevingswet biedt kansen voor GroenLinks, zo blijkt tijdens een gesprek met drie lokale politici. Maar dan moeten de nieuwgekozen raadsleden wel in een vroeg stadium hun ambities voor een groene...
De oceanen zijn in gevaar door overbevissing, verlies van soorten en vervuiling. Met een schat aan infografieken en rake teksten maakt de Oceaanatlas duidelijk waarom we nu in actie moeten komen om de oceanen te...
We moeten de commons weer serieus gaan nemen als een manier om natuurlijke hulpbronnen te beheren. Dat schrijft Socrates Schouten in het slothoofdstuk van de bundel Rood-groene politiek voor de 21e eeuw van de...
Het eeuwenoude geloof in de scheiding tussen mens en natuur is achterhaald in het Antropoceen. Dit betekent dat we op zoek moeten gaan naar nieuwe sociaal-ecologische verbanden, stelt Albert Faber, medewerker van...
Toen ik nog op de middelbare school zat, kluste ik wat bij in een lokale strandtent. Ik was afwasser. In het restaurant stond een groot aquarium met levende kreeften. 
Wat heeft de landbouwlobby te zeggen over de lucht die je inademt? Meer dan je denkt. Het debat over luchtkwaliteit in Europa blijkt een knokpartij waarin de agrarische sector emissienormen voor boerenbedrijven...
Deze zomer beslist de International Commission on Stratigraphy of de wereld sinds de Industriële Revolutie een nieuw geologisch tijdperk binnengetreden is: het Antropoceen. 
Fosfaat is van levensbelang voor onze voedselproductie. Onze samenleving is net zo afhankelijk van fosfaat als van water en zuurstof. Het is lang niet zeker dat er voor toekomstige generaties voldoende zal zijn....
Met een herziening van het belastingstelsel in aantocht is het goed om ook de auto van de zaak nog eens grondig tegen het licht te houden.
In de debatten over mobiliteit staat de filedruk centraal. Toch kost het de automobilist gemiddeld maar een paar minuten per dag. En in de pretparken noemen we de files voor de attracties wachtrijen en vormen ze...
“Als u een stad langdurig moet belegeren, mag u haar boomgaarden niet vernietigen. Laat de bijl rusten en laat de bomen staan, want u moet er zelf van eten, en bovendien: is een boom soms een mens, dat u tegen hem...
Gisteren plaatsten we hier deel één in de serie van Erica Meijers over de zoektocht van Europese waarden, ‘Vrede. De Europese ziel’. Vandaag deel twee over de rol van grenzen in Europese waarden.
De komende weken komt De Helling met een reeks morele uitdagingen in economische crisistijd. Basis voor deze reeks is een toespraak die Theo Salemink op 30 januari 2014 gehouden heeft tijdens de conferentie ‘Weg...
De nieuwe Helling gaat over groene economie. Vele vragen en activiteiten rondom duurzaam ondernemen komen aan de orde. Maar ook de tegenkrachten worden benoemd, zoals producenten en profiteurs van fossiele energie...
We leven in een van de welvarendste landen ter wereld. Toch is het geluk in Nederland de laatste 40 jaar nauwelijks toegenomen, in tegenstelling tot de voetafdruk die ons hedendaags leefpatroon nodig heeft. Een...
Donderdag 19 september 2013 hield het milieunetwerk van GroenLinks een discussie- en informatieavond over schaliegas. Minister Kamp had de dag ervoor aangekondigd de stop op proefboringen met anderhalf jaar te...
Willen de lidstaten van de Europese Unie eigenlijk wel een doortastend, socialer en duurzamer Europa, vraagt Bart Staes zich af. Ze hebben het er wel over, maar écht effectieve actie blijft uit. Hieronder staat een...
Volgens Patrick Curry is een ecologische ethiek dringend nodig, omdat de aarde in rap tempo wordt uitgeput door de mens. De enige manier om dit te kunnen stoppen is de aarde te waarderen om haar eigen waarde en...
Natuurlijk zullen er altijd nadelige milieueffecten zijn, maar ik vind de positieve waardes zwaarder wegen.
Op 22 april, de Dag van de Milieufilosofie gaf emeritus bijzonder hoogleraar Duurzaamheid en Levensbeschouwing Jozef Keulartz een lezing over biotechnologie en agro-ecologie. Hieronder de gehele lezing.
Winkelen op zondag blijft controversieel binnen GroenLinks. GroenLinks Magazine plaatste twee opiniestukken die de tongen losmaakten.
Duurzaamheid lijkt op democratie. Beide zijn aangeleerde, collectieve emoties die zich traag in het bewustzijn nestelen.
Daar heb je ze weer, hoorde je sommige mensen verzuchten. En inderdaad: vorige week ging het weer heel even over vuurwerk. 
Onbeperkt shoppen of een dag gedwongen consumeerpauze: het dilemma verdeelt GroenLinksers. GroenLinks Magazine plaatste twee opiniestukken over de voors en tegens van verruimde openingstijden en riep haar lezers op...
Vandaag stemt het Europees Parlement over het verminderen van autolawaai. Een concrete en onomstreden stap naar een economie waarin geluk centraal staat. 
Het kan geen kwaad de koers tegen het licht te houden, ook wanneer dat leidt tot samenwerking met de PvdA.
Het is de kunst om de komende jaren de focus, die nu sterk ligt op klimaat en energie, te verbreden naar voedsel, natuur, dierenwelzijn, openbaar vervoer, de fiets – issues die velen* raken, waar de problemen groot...
Het antwoord op het duurzaamheidsvraagstuk ligt niet in een radicale hervorming van ons economisch systeem. Er is op korte termijn geen wondermiddel dat de wereld zal verduurzamen. Wat wel binnen handbereik ligt is...
In het laatste weekend van september vond op Terschelling het Springtij Festival plaats. Een plek waar duurzaamheidsfreaks zich eindelijk thuis kunnen voelen.
We mogen best hardop roepen dat we een andere samenleving willen. Eentje die in balans is en niet van crisis naar crisis holt.
De zomerstop is voorbij; jij terug uit het Noorden, ik uit het Zuiden; onze discussie kan verdergaan. Voordat ik op het "Grote Verhaal" inga waarover jij schreef, heb ik nog een paar woorden te zeggen over...
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 2 op de lijst: Bram van Ojik. 
GroenLinks is de partij die nadenkt over en zorgt voor structurele, duurzame en creatieve oplossingen voor problemen die iedereen raken. Het verkiezingsprogramma van GroenLinks van 2012 verwoordt mijn ambities,...
Een nieuwe reactie in de blogwisseling tussen Hagar Roijackers en Claire Polders. Vandaag Hagar Roijackers met een verhaaltje voor het slapengaan.
In de serie 'De Helling Spiekt' leest Bureau de Helling de programma's van andere politieke partijen. Vandaag schrijft Pepijn Vloemans over 'Nieuw Vertrouwen': het programma van de Socialistische Partij.
GroenLinks had zijn zaakjes op het groene terrein altijd al goed op orde. Maar in profilering en personeel kreeg het onderwerp lang niet altijd de benodigde aandacht. In het partijprogramma van 2010 was milieu een...
Claire Polders reageert op 'Waar dumpen we ons geboorteoverschot' van Hagar Roijackers.
Auteur Claire Polders doet niet aan politiek. GroenLinkser Hagar Roijackers des te meer. Ze mailen elkaar over hun positie aan de zijlijn of in het veld.
In De Groene Amsterdammer van 14 april stond een lang verhaal van Dick Pels waarin hij de Transition Towns- beweging probeerde te beschrijven in termen van een 'praktische religie'. Met dit artikel slaat Pels ...
Het Westen moet de flexibiliteit van de Inuit krijgen wil ze de komende eeuw overleven. Bezit wordt minder belangrijk, betoogt Pepijn Vloemans. "Onze lineaire economie zal circulair worden."
Er is geen ziel van Europa in de zin van mijn Europa. Die hoeft er ook niet te komen.
Eeuwenlang bestond er een relatief evenwicht in de samenleving tussen het economische en sociale, dankzij allerlei gemeenschappelijke instituties en hun slimme regels. Vandaag de dag zijn we veel daarvan vergeten....
Quota zijn volgens Quintijn Hoogenboom een uitermate liberaal middel om onze ecologische voetafdruk te beperken.
De terugkerende vraag bij elke beschouwing over het verduurzamen van onze maatschappij, blijft hoe we de verandering kunnen vormgeven en realiseren. Ligt de oplossing op systeem niveau of lokaal niveau of een...
Linkse en groene doelen gaan hand in hand: als we de inkomens matigen, dan zullen we ook de milieuvervuiling temperen.
Als we milieuproblemen analyseren vanuit het perspectief van de ecologische voetafdruk dan blijkt dat bevolkingspolitiek en beperking van de consumptie noodzakelijk is om een duurzame toekomst te verzekeren.
Ik schrijf dit stuk in de Californische zon, midden in Los Angeles. De afgelopen drie weken reed ik door het land dat zo bekend is van films, muziek en televisie. Een gekke ervaring. Alles komt bekend voor en juist...
Wat hebben scholieren die voor een ontgrendelde snoepautomaat staan, zelfverrijkende bankiers en graaiende huisvrouwen gemeen? Pepijn Vloemans onderzoekt een van de diepste menselijke drijfveren en vraagt zich af...
In een meeslepend relaas ontrafelen wetenschapshistorici Naomi Oreskes en Erik Conway hoe een handvol wetenschappers twijfel wist te zaaien over de gezondheidsgevaren van sigarettenrook, het bestaan van zure regen...
De ontdekking van een planeet waar leven mogelijk is, biedt nieuwe kansen. Er is een planeet ontdekt waar volgens onze normen leven mogelijk is. Mooi, dan moet homo sapiens maar eens goed gaan nadenken hoe we daar...
De bestrijding van de klimaatcrisis zit in een impasse. Wijnand Duyvendak leert van het verleden. 'We hebben in Nederland nu een politieke katalysator nodig'.
Groene politiek heeft een vrij smalle historische basis. De meeste groenen zien zich bij uitstek als voorvechters van de toekomst. Maar juist de laatste tijd levert het relatieve gebrek aan geschiedenis de groene...
Politiek is emotie. Dit kabinet heeft beleving officieel belangrijker verklaard dan feiten met aankondigen van de 130 km/uur op 60% van de snelwegen en het afschaffen van de 80 km/uur-trajecten rond de grote steden...
CDA-kamerlid Marieke van der Werf maakt zich zorgen over Nimby's die de energievoorziening in Nederland blokkeren. 'Iedereen wil een goed inkomen en een veilige en goede energievoorziening, maar staat op z'n...
Groene partijpolitiek heeft een relatief korte geschiedenis. De meeste groenen zien zich bovendien bij uitstek als voorvechters van de toekomst en houden zich niet zo bezig met ‘historische ballast’. Toch levert...
Het milieu was volop in het nieuws maar het was toch geen onderwerp in de verkiezingen en GroenLinks kon er zich niet op profileren. Hoe kan dat?
Economische groei lijkt de bron van alle zegen, zie ook het nieuwe GroenLinks-programma. Dit is een misverstand. De aarde is eindig, dus ook groei kan niet doorgaan. Aangezien 'duurzame groei' niet bestaat, is het...
Het streven van de moderne mens naar vrijheid zonder beperkingen maakt niet gelukkig en vernietigt het milieu. De Duitse filosoof Wilhelm Schmid zet hier zijn ‘levenskunst’ tegenover: de kunst om in alle vrijheid...
Bij alle nadruk op veiligheid dreigt het optreden tegen milieucriminaliteit vergeten te worden. De rechtshandhaving is ontoereikend. Een pleidooi voor een moderne aanpak van milieugevaren.