De term ‘gentrificatie’ is niet meer weg te denken uit het Nederlandse stedenbouwkundig vocabulaire. De definitie, de opwaardering van oudere wijken door de komst van mensen uit de middenklasse met prijsopdrijving...
Van alle partijen die door het hele land meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen is het aandeel vrouwen op de kandidatenlijst het hoogst bij GroenLinks (41%). Daarna volgen SP (37%) en PvdA (33%). Dat blijkt uit...
The recent rise of ‘populism’ across Europe has been the subject of increasing concern in the past few years. However the idea that it’s ‘populism’ itself is a problem fails to take into account its key...
De populistische roep om uitsluiting van buitenstaanders kan leiden tot geweld. Daarom moeten gezagsdragers zich in woord en daad keren tegen discriminatie en ijveren voor een inclusieve samenleving.
How do we bring values into public arenas of debate? A well-known story from my own religious tradition will be my starting point to show how stories are at the origin of my identity and how they influence my...
Als seculiere partij met een aanzienlijke christelijke achterban moet GroenLinks recht doen aan religieuze sentimenten in maatschappelijke discussies rond bijvoorbeeld euthanasie en ritueel slachten. De partij doet...
Hokjesdenken is onwijs menselijk maar evengoed verwerpelijk. In de strijd tegen vooroordelen en discriminatie moet GroenLinks de schotten tussen ministeries, portefeuilles en programmahoofdstukken doorbreken.
De scheiding van kerk en staat moet niet misbruikt worden om pluralisme uit het publieke debat te weren.
Linkse partijen ontfermen zich graag over de minder bedeelden, in een klassiek verbond tussen elite en rafelrand. Maar al te opzichtige steun aan emanciperende bevolkingsgroepen vermindert hun gevoel van...
In het winternummer van de Helling praten groene politici uit Europa over hun geloof, de politiek en de relatie tussen beide. Zowel de diversiteit binnen de groene partijen als die in de samenleving komt aan de...
Iemand uit het publiek riep net als vroeger luidkeels ‘Amandla!’ na het zingen van het Nkosi sikelel' iAfrika. En met een paar anderen antwoordde ik als vanzelf: ‘Awethu!’ De macht aan ons, de macht aan het volk....
En de trein, die dendert voort. Nee, niet de Fyra natuurlijk. Ik bedoel de trein van de vooruitgang. 
Net als haar partijgenoot Femke Halsema (zie de vorige Helling) maakt Andrée van Es zich zorgen over de emancipatie van jonge moslimmeiden. Verworven rechten van vrouwen en homo’s staan steeds meer onder druk. De...
Wij zijn blij met je uitnodiging om te reageren op jouw brief, en doen dat dan hierbij ook graag. 
Niet op GroenLinks stemmen, is als het tarten van de natuurwetten. Ik ben een vrouw ('v' in paspoort). Ik ben hoogopgeleid ('dr' op CV). En ik woon in Amsterdam (de Baarsjes). Dat is een multiculturele buurt die...
Buiten het zicht van de politieke radar is het niet 5 voor 12, maar een nieuwe dag. Een dag die zich kenmerkt door een bloeiende en groeiende nieuwe generatie jonge Nederlanders. Wij zijn jonge mensen die niet...
Binnen de grenzen van Nederland is net zoveel diversiteit als binnen de grenzen van Europa als geheel, maar de verschillen zijn kleinigheden.   
Eeuwenlang bestond er een relatief evenwicht in de samenleving tussen het economische en sociale, dankzij allerlei gemeenschappelijke instituties en hun slimme regels. Vandaag de dag zijn we veel daarvan vergeten....
Er is geen sprake van een feminisering van de maatschappij stelt Dylan van Rijsbergen, maar van het vervagen van gender-verschillen.
Onlangs ontstond er in het land enige beroering naar aanleiding van enkele uitspraken van onze beminde premier. Op een congres van de Staatkundig Gereformeerde Partij betoogde hij dat het liberalisme wortelt in...
Andrée van Es wenst, wat betreft de rechten van minderheden, GroenLinksers wat meer historisch besef toe. Ze stelt: 'Religie of cultuur kan nooit een vrijbrief zijn om het gesprek niet aan te gaan over de vrijheid...
Het is niemand ontgaan: per 1 augustus 2014 verdwijnt de ‘rugzak’, en wil het kabinet deze leerlinggebonden financiering vervangen door de zogenaamde regeling ‘passend onderwijs’. Schoolbesturen krijgen de...
In tegenstelling tot Chris Aalberts, vindt Kris van der Veen dat de er behoefte is aan politici die diversiteit en ruimte voor verschil hoog in het vaandel houden.
GroenLinks zegt te staan voor de rechten en sociale acceptatie van homo's. De vraag is of deze politieke strijd nog wel van deze tijd is. Liggen de uitdagingen voor de acceptatie van homoseksualiteit in de politiek...
De publieke discussie van de afgelopen maanden over vrijheid en tolerantie omtrent weigerambtenaren, onverdoofd slachten en de algemene gewetensnood volgen een vast patroon.
Is de Nederlandse homo uitgeëmancipeerd? It ain't over 'till the fat lady sings aldus Giel van der Steenhoven.
Over de herkomst van Zwarte Piet bestaan verschillende interpretaties. Hij is in de loop van de 19e eeuw geëvolueerd van knecht van de Sint tot een Zwarte Piet, mogelijk naar Moors model, als opvolger van een demon...
Onlangs laaide naar aanleiding van de hardhandige arrestatie van twee demonstranten de discussie weer op over de vraag of Zwarte Piet niet net als de slavernij afgeschaft dient te worden. Het argument is dat Zwarte...
Vorige week is de motie Van Gent aangenomen over een wettelijke regeling tegen weigerambtenaren. Naast het feit dat de discussie zich vooral richt op een weigerkabinet en een VVD die haar liberale waarden nu ook...
Het was de triomf van Ineke van Gent: haar motie over weigerambtenaren haalde een Kamermeerderheid, mede door de plotselinge steun van de PVV. GroenLinks lost hiermee een punt uit haar verkiezingsprogramma in,...
Olga Abell en Marianne van Teunenbroek van Sardes, advies- en onderzoeksbureau voor onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugd, reageerden afgelopen vrijdag in Trouw op het eerder verschenen opinieartikel van Bureau de...
Leren omgaan met cultuurverschillen, dat is de uitdaging van onze tijd. We hebben te maken met een explosieve diversiteit, als burgers van de dezelfde staat en als bewoners van dezelfde straat. Het is niet meer...
Ian Buruma doet in zijn laatste boek een poging de Nederlandse verwarring na de moord op Van Gogh te duiden. In een interview vertelt hij over haat, angst en onbegrip in de wereld en in Nederland in het bijzonder.
Een nationale identiteit biedt een emotioneel tehuis. Dat benauwt vaak, maar helemaal zonder is erg schraal. Als de Nederlandse elite dit negeert komen we niet verder dan voetbalnationalisme en André Hazes.
Het is zonnig in Rotterdam, mensen kruipen uit hun huiselijke taferelen en begeven zich op de straten, terrasjes en parken. Lente betekent gezoen, gestreel en gevrij op straat. Verliefde, jongens en meisjes die de...
X. was negentien toen hij in 1988 naar Nederland kwam. “Ik was een jaar eerder uit Iran gevlucht en had dat jaar doorgebracht in Karachi, Pakistan. Volgens de huidige Nederlandse asielregeling zou ik toen meteen...
De rechtspraak zit vol vooroordelen. Daardoor worden elementaire rechtsbeginselen geschonden ten nadele van allochtonen. Multiculturalisering van het strafrecht moet niet gaan over hoger of lager straffen van...