De Nederlandse krijgsmacht verkeert in beroerde staat, terwijl de wereld onveiliger wordt. GroenLinks dient onder ogen te zien dat het defensiebudget omhoog moet.
Prof. mr. P.A. Nollkaemper is hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam en extern juridisch adviseur van de minister van Buitenlandse Zaken. Wij legden hem een aantal prangende vragen...
René Cuperus is wetenschappelijk medewerker van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Voorafgaand aan de partijbrede discussie over militaire interventies die Bureau de Helling dit...
Nog steeds stromen de reacties op het partijdebat en de bijbehorende startnotitie binnen bij GroenLinks. John Jorna wijst op de complexiteit van conflicten en de notie van bevrijding - van wie, van wat? Paul...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet, zo ook de inspanningen van de internationale werkgroepen van GroenLinks om bij te dragen aan de...
Gewapende conflicten ontstaan in het algemeen omdat actoren met verschillende belangen er niet in slagen om op een vreedzame manier te komen tot een consensus waarin de belangen van beide actoren worden erkend.
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. Na de bijeenkomsten wordt een sfeerverslag geplaatst op de website van Bureau de Helling, waarin...
In december 2013 stemde GroenLinks in met een militaire missie om te helpen de destabilisatie van de republiek Mali tegen te gaan. Ik was boos en wilde meteen mijn lidmaatschap van GroenLinks opzeggen.
Ook in het GroenLinkse denken wordt meestal uitgegaan van nationale staten. Dit is onjuist.
Honderden leden op negen provinciale bijeenkomsten. Tientallen bijdragen op bureaudehelling.nl. Een goedbezochte expertmeeting van de internationale werkgroepen. Een drukbezocht symposium van Bureau de Helling....
De sterke focus op militaire interventie in politieke debatten is vaak te nauw en leidt daarmee af van andere belangrijke beleidsopties voor het voorkomen van grove mensenrechtenschendingen.
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van...
De nationale krijgsmachten van de EU-landen voeren al gezamenlijke missies uit onder de Europese vlag. De Franse adjudant Gilles Polin was in 2008 de eerste militair die sneuvelde tijdens een EU-operatie. Hij kwam om tijdens een missie ter bescherming van vluchtelingen, burgers en hulpverleners in het grensgebied van Tsjaad met Soedan.
Grote mondiale conflicten worden niet beslecht in de Tweede Kamer. Den Haag is niet het middelpunt van de wereld. De invloed van Nederland wordt bepaald door de mate waarin ons land samenwerkt met andere landen....
De vraag of GroenLinks zou moeten instemmen met besluiten tot militaire interventies om daarmee tot vrede in conflictgebieden te komen, is niet makkelijk te beantwoorden. Dit geldt niet alleen voor experts of de...
De vraag of en hoe een oorlog rechtvaardig kan zijn is door de eeuwen heen voortdurend aan de orde geweest. De ‘Traditie van de rechtvaardige oorlog’ (Just War) is dan ook een lange traditie die begint in de...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van...
Jan Gruiters is algemeen directeur van de vredesorganisatie PAX. PAX heeft als missie ´samen met betrokken burgers en partners in conflictgebieden werken aan het beschermen van human security, het voorkomen en...
Gewetensbezwaarden militaire dienst kregen vaak tijdens het toetsen van hun gewetensbezwaren de volgende vraag voorgelegd: ‘Indien uw partner op het punt staat gedood te worden en u beschikt over een geweer, zou u...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van...
Nog steeds stromen de reacties op het partijdebat en de bijbehorende startnotitie binnen bij GroenLinks. Deze week richten ze zich begrijpelijkerwijs meer dan anders op de actualiteit, specifiek op het besluit van...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van...
Naar aanleiding van de activiteiten van de Islamic State in Syrië en Irak is de discussie over humanitaire interventie opnieuw losgebarsten. Deze discussie, nergens feller dan in GroenLinkse kring, is verzand in...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van...
Auteur Gerrit Pas mag als eerste de goedgevulde zaal toespreken. In zijn introductie op de door hem geschreven bundel maakt hij duidelijk dat GroenLinks in 1989 werd gevormd uit vier partijen die alle vier tot de...
De Duitse onderzoeker Johanna Schneegaß van het Zentrum für Niederlande-Studien van de Westfälische Wilhelms-Universität Münster was één van de sprekers op het symposium rondom de publicatie 'Burgers beschermen....
Militaire interventies. Ik kan er best een partijtje deskundig over gaan doen, maar dat ben ik niet. Laat staan dat ik Clingendael of SIPRI ben.
Militair historicus Christ Klep was één van de sprekers op het symposium rondom de publicatie 'Burgers beschermen. GroenLinks van Koude Oorlog tot humanitaire interventie'. Hieronder zijn reactie op de publicatie....
De invloed van compromissen en taalspelletjes in het politieke debat op de slagingskans van missies. 
Wanneer is militair ingrijpen in het buitenland gerechtvaardigd? Die vraag raakt eerder aan de dilemma's dan aan de criteria van een rechtvaardige oorlog, schrijft Jasper Blom. Het is een groot goed dat GroenLinks...
Cassandra tegen wil en dank. Zo heten de memoires van VVD-coryfee Frits Bolkestein (2013). Op zich is het een aardig boekje van iets meer dan tweehonderd pagina’s. Bolkestein laat uitgebreid merken dat hij uiterst...
In haar bijdrage stelt Judith Sargentini dat er een dilemma is tussen misdaadbestrijding en privacybescherming. De onderliggende vraag is hoe misdaad kan worden bestreden zonder een alles-controlerende staat te...
Het afgelopen decennium zijn er onder het mom van veiligheid talloze maatregelen geïntroduceerd die politie, justitie en inlichtingendiensten de bevoegdheid geven grote hoeveelheden gegevens over burgers te...
Privacy is recent veel in het nieuws geweest, ook dit weekend met de onthulling dat de AIVD mogelijk onrechtmatig op internetfora inbreekt. Goed initiatief dus van Judith Sargentini om een discussie te entameren...
Wetgeving moet eerst schild en daarna zwaard zijn, vindt strafrechtadvocaat Jozef Rammelt in reactie op Judith Sargentini. Wetgeving beoogt de verhoudingen tussen burgers onderling en tussen overheden en burgers te...
Een straatschoffie staat voor de rechter op verdenking van mishandeling. En een Surinaamse dame is één van de velen die vanwege het slikken van bolletjes de rechtbank op Schiphol van binnen ziet. Zelden zitten er...
Is het geoorloofd dat de staat ons in de gaten houdt en tot alle lagen van ons leven doordringt? Staat dat in verhouding met het doel (misdaadbestrijding) dat deze surveillance dient? En maakt zo’n...
We voelen allen onbehagen, pijn en onmacht over de vreselijke burgeroorlog in Syrië, erkent Hans Feddema, maar laat dat geen reden zijn voor ondoordachte en onverantwoorde stappen. Militair ingrijpen is geen goede...
We geven in Nederland te veel uit aan ineffectieve repressie van criminaliteit. Het is echter veel beter om meer te investeren in preventie, stelt Matthijs Pontier
Bureau de Helling interviewde de fractieleden van GroenLinks. We spraken met Liesbeth van Tongeren over solidariteit opnieuw uitvinden, geleerde lessen en een veilige samenleving.
'Ga je naar Israël? Maar waarom? Israëli's zijn eikels!' Zo luidde het oordeel van vrienden, toen ik mijn land van bestemming aankondigde. Ik had nog nooit een Israëli ontmoet, ik kon er niks over zeggen. 
Rutte heeft gelijk: Nederland is een kolen-, gas- en olieland. We zijn afhankelijk van de grillen van dictators en gevoelig voor prijsschommelingen op de wereldmarkt in fossiele brandstoffen. Alleen door voorrang...
Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de huidige voetbalwet te weinig effect heeft en moet worden aangescherpt. Voorzichtigheid is echter geboden. Sommige plannen van aanscherping zullen namelijk vooral...
Sinds enkele maanden worden verdachten van geweldpleging en vandalisme rond voetbalwedstrijden opgespoord door foto's op internet te plaatsen. Diverse media helpen de politie ook nog eens door de foto's van deze '...
Sovereignty is not absolute. Universality and human dignity – the principles that are the foundation of human rights – constrain the meaning of state sovereignty.
De politiemissie in Kunduz en de interventie in Libië hebben het debat over interventie in GroenLinks weer doen oplaaien. Wie de nieuwe Helling leest komt goed beslagen ten ijs. Invalshoek is het VNconcept...
Het realiseren vrede niet altijd zonder geweld. Soms moet vrede worden afgedwongen zo stellen Giel van der Steenhoven en Eline van Nistelrooij.
The concept of 'a responsibility to Protect' (R2P) may not have been designed as the latest version of humanitarian intervention, but with the Libyan action in 2011, that is what it has become. It would have been...
R2P is een politieke norm in een spanningsveld tussen internationaal recht, humanitaire, economische en geopolitieke belangen, die kan worden toegepast door de internationale gemeenschap om burgers te beschermen...
Voor Mariko Peters was de grote betrokkenheid van GroenLinks bij internationale kwesties reden om lid te worden van de partij. Maar die liefde van de partij voor internationale politiek zorgt er ook voor de...
GroenLinks heeft vanaf het begin hevig gedebatteerd over buitenlandse interventie. In het begin  volgde de partij het denken uit de Koude Oorlog, maar stap voor stap werd dat ingeruild voor een visie die...
GroenLinks is als een partij met weinig hang naar geopolitiek geschikt om R2P een centralere plek te geven in de internationale besluitvorming. De partij kan aanjager zijn van discussies over vergeten landen,...
Velen wijzen op de interventie in Libië als een eerste duidelijk succes voor R2P. Maar dit ingrijpen heeft juist duidelijk gemaakt dat machtige landen opnieuw het recht claimen om zwakkere te bombarderen – dit keer...
Responsibility to Protect dreigt een sluiproute te worden voor Westerse staten om zich te ontdoen van de last van vluchtelingen. Door de nadruk op veiligheid in eigen land, dreigen universele mensenrechten...
Politiek is emotie. Dit kabinet heeft beleving officieel belangrijker verklaard dan feiten met aankondigen van de 130 km/uur op 60% van de snelwegen en het afschaffen van de 80 km/uur-trajecten rond de grote steden...
Bart Snels, een van de belangrijkste politieke denkers binnen GroenLinks, heeft afscheid genomen van de Tweede Kamerfractie, in zijn eerste grote verhaal als zelfstandig strateeg in de Volkskrant zaterdagochtend,...
GroenLinks gaat terug naar haar roots. Bij het twintigjarige bestaan organiseren het Wetenschappelijk Bureau en de GroenLinks Academie een lezingencyclus over de idealen van GroenLinks. Joost Lagendijk keek naar de...
De opstanden in het Midden-Oosten hebben het falen van de internationale gemeenschap pijnlijk aan het licht gebracht. Drie tips voor de omgang met dictators.
Progressieve politici moeten de aanval kiezen in het debat over ontwikkelingssamenwerking en daarbij uitgaan van de samenhang tussen mondiale problemen. Echte internationale samenwerking houdt niet op bij de...
De tribunalen en de humanitaire interventies lijken winst voor de mensenrechten. Maar schijn bedriegt. De mensenrechten dreigen te bezwijken onder de nadruk op harde handhaving en strafvervolging.
Tegen armoede en klimaatverandering wordt onvoldoende gestreden, maar dat ligt niet alleen aan falende internationale besluitvorming. Mondiale problemen moeten opgelost worden door nationale actie.
Bij alle nadruk op veiligheid dreigt het optreden tegen milieucriminaliteit vergeten te worden. De rechtshandhaving is ontoereikend. Een pleidooi voor een moderne aanpak van milieugevaren.
Door de grote nadruk op onveiligheid in de criminaliteitsbestrijding worden de grenzen van het Kwaad opgerekt. We dreigen een zondeboksamenleving te worden.
Amerika is een supermacht maar niettemin in de greep van de angst. Een ooggetuigenverslag uit New York.
Historisch is het uniek dat burgers zichzelf ombrengen om daarbij andere burgers te doden. Wie zijn de Palestijnse zelfmoordactivisten, wat beweegt ze en wat beogen ze? Die vragen probeert de Israëlische schrijver...