Kent u de grondstof antimoon? Antimoon is een van de zeldzaamste metalen in de aardkorst. Toch worden we erdoor omringd. Antimoon zit in onze elektronica, kleding, in petflessen, glas en aardewerk. Door dit...
De crisis, een moment van bezinning? Niets lijkt minder waar. Systeemvragen worden niet gesteld en Den Haag gaat verder op het oude pad. Gammele groeicijfers van 0,1% worden met luid institutioneel gejubel onthaald...
We leven in een van de welvarendste landen ter wereld. Toch is het geluk in Nederland de laatste 40 jaar nauwelijks toegenomen, in tegenstelling tot de voetafdruk die ons hedendaags leefpatroon nodig heeft. Een...
Het is in deze tijd slim om de nadruk in je leven te leggen op immateriële groei. Als Nederland economisch stilstaat, kunnen we in leren, schoonheid en omgangsvormen onze toekomstige aspiraties zoeken. Ik geef het...
De CPB cijfers zijn onafhankelijk en objectief. Toch? Nee. De rol van het CPB als 'onafhankelijke scheidsrechter' kent een aantal fundamentele problemen en het instituut zou dus niet zo'n grote rol in het politieke...
Vandaag stemt het Europees Parlement over het verminderen van autolawaai. Een concrete en onomstreden stap naar een economie waarin geluk centraal staat. 
In veel landen is een heroriëntatie van de economie gaande naar wat echt van waarde is. Het is tijd dat Nederland ook de koers verlegt naar de 'gelukseconomie'. Michiel Hobbelt: 'In deze postmodernistische tijd...
In veel landen is een heroriëntatie van de economie gaande naar wat echt van waarde is. Het is tijd dat Nederland ook de koers verlegt naar de 'gelukseconomie'. Arie Bleijenberg: 'Het is tijd dat de mensen weer...
'De filosofie van Simon Otjes is volledig ongeschikt om problemen met ongelijkheid in de samenleving aan te pakken', aldus Tamar de Waal in reactie op de laatste blog van Otjes.
Rens van Tilburg geeft in de derde lezing van de reeks 'waardevolle economie' een aanzet voor een nieuw economisch verhaal. Als een maatschappij zich zou inrichten op het bereiken van de hoogste mate van geluk in...
In landen met een gelijkmatigere inkomensverdeling is alles beter. Maar is het grootste geluk voor de grootste groep het doel van nivelleren?
Een goede compositie bestaat, naast een goede baslijn, uit een pakkende melodie. GroenLinks heeft een duidelijk deuntje nodig, dat blijft hangen nadat de muziek voorbij is. 
Met materiële onderwerpen kun je de verkiezingen winnen, maar de politiek zou veel meer moeten gaan over waarden, visie en idealen. Niet een politiek van de portemonnee, maar van het hart. 
We mogen best hardop roepen dat we een andere samenleving willen. Eentje die in balans is en niet van crisis naar crisis holt.
Niets mooier dan gematigde, tolerante en vrijzinnig mensen die op subtiele wijze over het goede leven nadenken. Elke keer dat ik botte liberalen tegenkom die vinden dat alles mag wat niet bij wet verboden is word...
Staat onze complexe samenleving een duurzame en gelukkige toekomst in de weg?
Onze kwaliteit van leven houdt al geruime tijd geen gelijke tred meer met de groei van ons nationaal inkomen. We moeten exacter gaan nadenken over wat we onder 'groei' verstaan. 
Alles tegelijk moeten: de vloek van menig werkende ouder. Is het zelfstandige bestaan de sleutel naar een ontspannen samenleving?
De crisis bewijst het belang van een sterke publieke sector. Daar moet fors in geïnvesteerd worden. De toch al grote bezuinigingsopdracht wordt daardoor nog groter. GroenLinks komt voor lastige afwegingen te staan.
De prestatiemaatschappij moet omgevormd worden tot een meer ontspannen samenleving, betoogt FNV’er Rutger Groot Wassink.
Afgelopen maand verscheen Femke Halsema’s pleidooi voor een nieuwe houding ten opzichte van het allesoverheersende consumentisme in onze samenleving onder de titel: Geluk! Voorbij de hyperconsumptie, haast en...
Bob Goudzwaard herkent in Femke Halsema een bondgenoot voor zijn dertig jaar oude voorstellen voor een andersoortige economie die niet uitsluitend is gebaseerd op groei.
Politieke programma’s zouden niet alleen moeten worden getoetst op hun effecten voor de economie, maar ook op hun geluksclaims, bepleit Halsema. Van Tilburg wil een nog scherpere confrontatie van de...
In Geluk! bindt Femke Halsema de strijd aan met modern conservatisme en een politiek van wantrouwen. Haar boek is een warm pleidooi voor eerherstel van het individualisme en een felle kritiek op het consumentisme...
We weten steeds meer over wat ons gelukkig maakt. Dat biedt betere aanknopingspunten voor beleid dan een discussie over de hoogte van de economische groei.
Geluk rukt op in het economisch onderzoek. Maar hoe meetbaar is geluk en hoe bruikbaar voor politieke besluitvorming? Een rondgang over nut en noodzaak langs toonaangevende Nederlandse economen, met aanhangers en...
Geld maakt niet gelukkig? Wetenschappelijk onderzoek wijst anders uit. Andere opmerkelijke bevinding: welvaart van het land is belangrijker voor tevredenheid dan het eigen inkomen.