Het uitzicht op de Oudegracht is weergaloos; de burelen doen wat gedateerd aan. We zijn op de zolderverdieping van het partijkantoor in Utrecht op bezoek bij Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau (WB) van...
Technologie is noch een natuurkracht, noch een serviele dienaar van de mens. Technologie is een vorm van macht, die we gedeeltelijk naar onze hand kunnen zetten. Technologie kan dus ook links zijn. Maar dat vereist...
De begrippen ‘links’ en ‘rechts’ zijn al talloze malen doodverklaard, maar blijken steeds weer relevant, ook na deze Tweede Kamerverkiezingen. Moderne patronen van universaliteit en particulariteit zorgen daarvoor...
Het is alweer even geleden dat 'Pluche' van Femke Halsema uitkwam. Maar Wim Bot merkte dat hij een cruciaal element miste in de discussie over het boek: de verhouding van Halsema tot haar eigen partij, GroenLinks....
Oude linkse reflexen spelen GroenLinks teveel parten, schreef Henri Bontenbal. Daar is Hans Boer het hartgrondig mee oneens. Hij moedigt GroenLinks aan om het ingeslagen linkse pad te blijven volgen.
Het is alweer ruim een decennium geleden dat politiek denker Jos de Beus sprak over de 'leegte van links' (de Volkskrant 18 juli 2003). De zoektocht naar een nieuw verhaal is sindsdien niet opgehouden. Desondanks...
Het is alweer ruim een decennium geleden dat politiek denker Jos de Beus sprak over de 'leegte van links' (de Volkskrant 18 juli 2003). De zoektocht naar een nieuw verhaal is sindsdien niet opgehouden. Ook de...
De discussie over links gaat meer dan over de toekomst van enkele partijen. Het gaat over de blik van de mens op zichzelf en de wereld.
Oproep tot en concrete voorstellen voor progressieve samenwerking op links.
Antropoloog David Graeber veegt de vloer aan met mythes over bureaucratie. Links moet zich meer tegen de controlezucht van rechts verzetten.
Linkse samenwerking moet streven naar een ander economisch systeem, want solidariteit zonder verduurzaming wordt onhoudbaar. Speech bij het Baliedebat van 24 april.
Links staat voor de keuze: doorgaan op de huidige voet of fundamentele veranderingen doorvoeren. Vegasocialisme of biefstuksocialisme?
In dit nummer staat de vraag centraal hoe links weer aan kracht kan winnen. De Provinciale Statenverkiezingen hebben de urgentie van deze vraag (weer) aangetoond.  Bestel hier uw exemplaar.
Solidariteit en diversiteit vraagt om meer dan linkse politiek, namelijk om groene politiek. Het ecologisme biedt een antwoord, omdat het draait om de verbondenheid van de mens met zijn omgeving.
Met de verkiezingsoverwinning van Syriza in Griekenland en de groei van Podemos in Spanje is links weer in opkomst in Zuid-Europa. In West-Europa is van zo'n opleving weinig te zien. Dat kan anders.
De geschiedenis toont dat de welvaart van links kwam. Toch voeren zelfs linkse politici vandaag een rechts economisch beleid. Dit gebrek aan zelfvertrouwen resulteert in pijn voor de achterban, een beschadigde...
De geschiedenis toont dat de welvaart van links kwam. Toch voeren zelfs linkse politici vandaag een rechts economisch beleid. Dit gebrek aan zelfvertrouwen resulteert in pijn voor de achterban, een beschadigde...
Met de verkiezingsoverwinning van Syriza in Griekenland en de groei van Podemos in Spanje is links weer in opkomst in Zuid-Europa. In West-Europa is van zo'n opleving weinig te zien. Dat kan anders.
Solidariteit en diversiteit vraagt om meer dan linkse politiek, namelijk groene politiek. Het ecologisme biedt een antwoord, omdat het draait om de verbondenheid van de mens met zijn omgeving.
Als het oversteken van een kruispunt dat bedekt is met skateboards, wankelend en voorzichtig; zo verbeeldt het kunstenaarsduo Barking Dogs United achterop deze Helling het risico van onzekere tijden. Elk moment kun...
Belangrijker dan het label ‘links’ is de vraag hoe we samen werken aan de nieuwe wereld waarin we willen leven. Het recht hebben om te leren, te werken en je talenten te benutten, fatsoenlijke beloning, zinvol...
De commons vormen een sleutelingrediënt bij het formuleren van een nieuw links verhaal, omdat ze ons voeren naar een politiek voorbij de dualiteit van staat en markt. Wat verstaan we onder gemeengoed en wat biedt...
Een gebrek aan ideologische ontwikkeling bij linkse partijen heeft hun profiel doen vervagen. Teruggrijpen op Marx kan dit veranderen als zijn politiek en economisch werk dient om de blik op huidige vraagstukken...
“Marx wordt vaak afgerekend op wat hij niet wist, maar we moeten kijken naar wat hij te bieden heeft. Hij was econoom, socioloog, politicoloog, historicus, filosoof en wetenschapsfilosoof. Hij was echt een...
Willen linkse partijen uit het electorale en ideologische slop komen, dan moeten ze terug naar hun bronnen. Linkse partijen zullen de huidige economische en politieke orde opnieuw moeten interpreteren, willen ze...
“Marx wordt vaak afgerekend op wat hij niet wist, maar we moeten kijken naar wat hij te bieden heeft. Hij was econoom, socioloog, politicoloog, historicus, filosoof en wetenschapsfilosoof. Hij was echt een...
GroenLinks schuift steeds meer op naar het politieke midden, op zo'n beetje het meest omstreden standpunt in het hele verkiezingsprogramma. Bovendien sluit de partij een akkoord op een gebied waarop de partij zich...
GroenLinks bestaat dit jaar vijfentwintig jaar en viert dat onder andere met een drietal debatbijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. In de eerste bijeenkomst zondag 9 maart jongstleden stond de lokale...
Kennismaken met de particuliere veldslagjes binnen een potentiële regeringspartij is als voor het eerst in een 2CV de Mont Ventoux af, zonder remmen. Als er een tweede keer komt, ga je lopen. Dus het is...
Wereldwijd zoeken politici de oplossing voor de financiële en economische crisis in austerity policies: een streng beleid van bezuinigen en het terugdringen van schulden. Een bekritiseerde oplossingsrichting (...
Het afgelopen decennium kende een overweldigende dominantie van conservatieve partijen en politici in Europa. Zij bekokstoofden in achterkamertjes de economische dwangbuis waarmee nu bezuinigingen op bezuinigingen...
Steeds meer kiezers kiezen steeds vaker voor steeds wisselende partijen, heet het. Meer wisselvalligheid, wispelturigheid en onvoorspelbaarheid van de politiek is het gevolg. Telkens nieuwe partijen, telkens andere...
In de vorige editie van De Helling schreef Marius Ernsting over ‘de toekomst van links’ en pleit hij voor een brede linkse samenwerking - van SP tot D66 - op basis van inhoud. Een reactie.
Wie zit er te wachten op linkse samenwerking? Dat is de verkeerde vraag!
'Eigen verantwoordelijkheid' is in de mode, bij politici van vrijwel alle partijen, bij voorstanders van burgerparticipatie en activisten van onderop. Het wekt vooral positieve associaties met vrijheid en...
Vandaag presenteerde Klub Kobalt, een jonge vernieuwingsbeweging binnen GroenLinks, zich aan het publiek. Lees hier het manifest voor de 'durvers, doeners en denkers' dat vandaag in de NRC.next verscheen.
Het pamflet vormt een welkome bijdrage in de discussie. Voor één afsplitsing is het pamflet van Duyvendak in ieder geval reden geweest weer terug te keren bij GroenLinks. Bas Elfrink, die eerder dit jaar zijn...
Wij moeten in de volle breedte van het linkse spectrum het lef hebben om van achter de burger vandaan te komen en weer voor haar uit te durven gaan lopen.
Het kan geen kwaad de koers tegen het licht te houden, ook wanneer dat leidt tot samenwerking met de PvdA.
Prominenten reageren op het pamflet van Wijnand Duyvendak. Vandaag Maarten van Poelgeest: 'Het is mij opgevallen dat voor steeds meer GroenLinksers het 'linkse gedachtengoed' allerminst vanzelfsprekend is. Het...
Prominenten reageren deze week op het pamflet van Wijnand Duyvendak. Vandaag Bart Snels: 'Het is jammer dat de crisis van GroenLinks nu leidt tot een koersdiscussie. Juist dan wordt de unieke positie van GroenLinks...
Prominenten reageren deze week op het pamflet van Wijnand Duyvendak. Vandaag Joost Lagendijk: 'Ik zou het onverstandig en kortzichtig vinden als GroenLinks nu al besluit dat de partij onder alle omstandigheden...
Het artikel van Wijnand Duyvendak is de moeite waard. Mijn mening over de politieke plaatsbepaling van GroenLinks is vrij kort en bondig. 
Het pamflet van Wijnand Duyvendak is een uitstekend, inspirerend verhaal met een wenkend perspectief voor de partij. Maar voldoet de naam GroenLinks nog wel?
'GroenLinks heeft fouten gemaakt, zeker', aldus Wijnand Duyvendak. 'GroenLinks is teveel meegegaan in het idee dat alles vanzelf wel goed zou komen. Daar ben ik zelf ook schuldig aan.' Duyvendak schreef een pamflet...
'Dit pamflet kent slechts één ambitie: het politiek-inhoudelijke debat binnen GroenLinks te voeden, opdat de partij er zo snel mogelijk weer klaar voor is om er flink tegenaan te gaan.' Hier een ingekorte versie ...
Het is lang geleden dat ik enthousiast was over GroenLinks. Maar Wijnand Duijvendak krijgt het voor elkaar. Als je groen, links en vrijzinnig bent, dan moet je fundamentele kritiek hebben op het huidige economisch...
GroenLinks is misschien wel groen, maar is het ook links? Rijke schetst de contouren van wat in zijn ogen 'echt links' is. In navolging van Willem Schinkel1 noemt hij dat 'links van links'. Als er één linkse partij...
De samenleving moet niet worden gestuurd door de markt, en ook niet door de staat, maar door gemeenschappen. Een pleidooi voor een linkse agenda van onderop.
Volgens een onderhand sleets cliché biedt de financiële crisis ook kansen. Hopelijk geldt dat ook voor de crisis van GroenLinks. Laat GroenLinks zich herpakken en 5 x groener en linkser worden. 
GroenLinks staat op een kruispunt in haar bestaan. Na de dramatische verkiezingsuitslag moet de partij gaan nadenken over haar koers, haar plaats in het politieke landschap en daarmee over haar zelfstandige...
In plaats van een groot links blok, pleit Pieter Pekelharing voor profilering van linkse partijen. GroenLinks zou bijvoorbeeld moeten opkomen voor intergenerationele rechtvaardigheid.
Het verhaal van GroenLinks steunt op drie diepe overtuigingen: groen, links en vrijzinnig. Die idealen zijn nog springlevend, maar vragen ieder voor zich om een scherpere kritiek op het kapitalisme en de...
Fuseren met de PvdA zal niet tot vergroening van die partij leiden. Het is juist de uitdaging om onze groene partij onmisbaar te maken.
Tijd voor politieke contestatie! Als reactie op het artikel van Chris Aalberts, betoogt Pieter Pekelharing dat zowel de principiele als de pragmatische kant van GroenLinks tot zijn recht kan komen in een politiek...
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 2 op de lijst: Bram van Ojik. 
Nederland is een progressief land. In het publieke debat is de consensus groot over het belang van zaken als homo- en vrouwenemancipatie, uitingsvrijheid en geloofsvrijheid. Maar ondanks de eensgezindheid wordt een...
Links en rechts hebben volgens Frank Hemmes en anders dan de termen progressief en conservatief nog steeds betekenis.
Wat wil de getalenteerde en gedreven jonge mens van tegenwoordig? Na zevenentwintig jaar ervaring is mijn voorlopige indruk deze: slagen in zaken. Ondernemers, bankiers, trainees, consultants en communicados, dat...
Gelovigen zijn dom, rechts en conservatief. Mensen die juist niet (meer) in gevaarlijke religieuze fantasieën geloven, zijn slim, links en liberaal. Het is een beeld dat steeds dominanter wordt in Nederland. De...
Een halfjaar geleden constateerde Koen Haegens in de Groene Amsterdammer dat het neoliberale gedachtegoed bij lange na niet dood is. Sterker nog, het is springlevend. The Road to Serfdom van Friedrich Von Hayek,...
Erik Jurgens, oprichter van een van de voorlopers van GroenLinks en daarna jarenlang PvdA-Kamerlid, pleit voor nauwe samenwerking tussen GroenLinks en PvdA.
Als Diederik Samsom zijn groene verleden niet vergeet, en het linksliberale programma van Frans Timmermans omarmt, kan hij hand in hand met Jolande Sap op weg naar het roodgroene midden.
Het gaat wat minder goed met het anders niet al te nederige Westen. Vooral Europa zit in een dip. Voor het eerst zitten we als werelddeel in een crisis, terwijl daarvan geen sprake is in arme en opkomende landen in...
Dwars denken, een '180 graden reactie', Den Boef mag graag suggereren dat zijn atheïstische standpunten origineel en tegendraads zijn. Helaas zijn atheïsten in hoge mate voorspelbaar en schromen ze niet om dezelfde...
Juist omdat links-liberalen gretig willen samenwerken met seculiere gelovigen die hun politieke ideeën delen, zouden zij zich helder en ondubbelzinnig moeten distantiëren van de orthodoxie. Een 180-graden kritiek...
GroenLinks doet het matig in de peilingen. Net zoals de PvdA weet GroenLinks geen virtuele winst te boeken, in tegenstelling tot SP en D66. Ook is Jolande Sap nog bezig haar gezag bij kiezers op te bouwen, wat...
Het rapport Kieskeurige Kiezers van de UvA is een eye-opener voor de Nederlandse politiek. Het is niet de kiezer die op drift is geraakt, maar de politieke partijen. De kiezer is kritischer geworden en hecht veel...
Wat is er gebeurd met het linkse gelijkheidsideaal, vraagt Pieter Pekelharing zich af.
Politiek is een spel dat pas begint als de regels veranderen. De laatste tijd bepaalt Wilders de regels. Moeten we meeschreeuwen, dezelfde wapens in stelling brengen of met een vaderlijke glimlach het geschreeuw...
Een willekeurige zin van een beginselprogramma van een Nederlandse politieke partij is 'Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van ....' Van welke partij is dit...
Toch nog interessant politiek nieuws voor het eind van 2011. Na de kersttoespraak van Hare Majesteit die onze eigen speechschrijvers niet beter hadden kunnen verwoorden, maar waar Rutte eindverantwoordelijke voor...
De Volkskrant trekt uit een rekenfout de verkeerde conclusie. Uit hun eigen cijfers blijkt het tegenovergestelde van wat ze zelf zeggen: GroenLinks schuift niet op naar de SP maar naar D66.
Onlangs verscheen het boek Van Harem tot Fitna, Beeldvorming over de islam in Nederland 1848-2010, van Theo Salemink en Marcel Poorthuis. Een van de conclusies is dat oude beelden van de islam tegenwoordig in een...
Links weet zich geen raad meer met religie. De kameraadschap tussen links en het oecumenische christendom is vergeten, orthodoxie en fundamentalisme worden met elkaar verward, met als gevolg dat GroenLinks uiterst...
Bill Clinton noemde zijn boek het interessantste, meest informatieve boek over politiek dat hij ooit had gelezen. In The Political Brain  raadt Drew Westen progressieve politici aan minder ratio en meer emotie te...
Moslims onderwerpen zich, christenen klampen zich vast aan dogma's, Europeanen zijn beschaafd, vrouwen houden van macho's met geld en zwarten zijn muzikaal en seksbelust. Beeldvorming over 'anderen', mensen van een...
De traditionele middenpartijen schuiven naar de vleugels van hun populistische concurrenten. GroenLinks moet durven kiezen voor het definiëren van het nieuwe midden. Samen met D66 kan zij een machtige brug vormen...
Bart Snels, een van de belangrijkste politieke denkers binnen GroenLinks, heeft afscheid genomen van de Tweede Kamerfractie, in zijn eerste grote verhaal als zelfstandig strateeg in de Volkskrant zaterdagochtend,...
De strategie van Snels is om machtspolitieke redenen goed, maar samengaan van D66 en GroenLinks leidt niet per se tot een middenpositie. 
Het betoog van Bart Snels doet aan als een krampachtige poging om lafhartig het formuleren van een eigen, positieve politieke visie te vermijden. Niet voor niets beperkt Snels zich voornamelijk tot omschrijven van...
Er is een kloof tussen de kiezers en de elite van GroenLinks. De electorale kansen liggen juist aan de andere kant: links en conservatief. In een innige samenwerking met D66 wordt GroenLinks steeds onherkenbaarder...
Afgelopen week verscheen in de Volkskrant een achtergrondartikel over de politieke tegenstellingen tussen 'links' en 'rechts' (zie onder). De auteurs stellen dat het onderscheid tussen links en rechts uiterst...
In Denemarken is al sinds 2001 een rechts minderheidskabinet aan de macht met gedoogsteun van de populistische Deense Volkspartij. De progressieve partijen willen nu eindelijk uit de woestijn, maar welke kant is...
Onlangs verscheen het boek Van de straat naar de staat? waarin twintig jaar GroenLinks besproken wordt. Naar aanleiding hiervan stelt Marius Ernsting zich de vraag naar de toekomst van links: hoe komen we zo snel...
De vorming van een links blok over de volle breedte - van SP tot en met D66 - heeft electoraal geen goede kansen. Een alliantie van GroenLinks, D66 en het progressieve deel van de PvdA biedt meer duidelijkheid en...
Het was gedurende die moeizame ‘paarsplusfase’ in de formatie, begin juli, toen ik tegen een bevriende groenlinkser de wat overdreven verzuchting slaakte: “de bottomline is dat ik door fatsoenlijke mensen bestuurd...
Al bij ontstaan van de democratiseringsbeweging in de jaren zestig was er zowel sympathie voor de ideeën als scepsis over het slagen ervan. Veertig jaar later is er in dit opzicht weinig veranderd. Wel zijn de...
Een rare toestand: het referendum is naar rechts verhuisd. Voor het eerst sinds de oprichting in 1989-90 komt het niet langer voor in het verkiezingsprogramma van GroenLinks, terwijl het wél prominent prijkt in dat...
Links moet moraliseren en durven zeggen: dit is goed en dat is kwaad.
Links is haar morele kompas kwijt. Ze omarmt relativisme en ironie en vergeet dat mensen behoefte hebben aan een publieke opvatting over goed en kwaad. Zo oordeelt de filosofe Susan Neiman. Ze schiet te hulp met...
Niet zo lang geleden waren mijn geliefde en ik uitgenodigd op een verjaardag van een vage kennis. Ze werd veertig en het was de eerste keer dat ze een "party" zou geven. Ze had speciaal nog opgebeld om te checken...
De crisis bewijst het belang van een sterke publieke sector. Daar moet fors in geïnvesteerd worden. De toch al grote bezuinigingsopdracht wordt daardoor nog groter. GroenLinks komt voor lastige afwegingen te staan.
De ondertekenaars van de Verklaring van Tilburg (zie onderaan artikel) pleiten voor diepgrijpende wijzigingen in ons economisch bestel. Een van de initiatiefnemers vergelijkt de reactie van parlementair links op de...
Zomergast Willem Schinkel wilde graag een fragment zien van mei ‘68 in Parijs. Omdat je je daar als geëngageerd, kritisch socioloog van nu toe dient te verhouden. Maar mei ‘68 indachtig zou je moeten zeggen dat dat...
Antoine Verbij verwijt mij het activisme uit de jaren tachtig niet in haar context te plaatsen. Juist met mijn aftreden hoopte ik voor een genuanceerd debat meer ruimte creëren.
'Groen' gaat in de politiek vaak samen met 'progressief'. Toch zijn veel natuurliefhebbers als het erop aankomt nogal behoudzuchtig. Bijvoorbeeld wanneer er bomen dreigen te worden gekapt, zelfs wanneer dat is om...
Het financiële beest is weer eens los; als zo vaak in de geschiedenis van het moderne kapitalisme waart er een crisis door de wereld van het geld. Welke reactie van links is adequaat, nu een totale afwijzing van de...
Een progressief antwoord op de kredietcrisis moet een aantal lessen uit het verleden ter harte nemen. Pas dan gaat het beest weer terug in zijn hok.
De weg van de mens begint met de verdrijving uit het paradijs. Hoeveel religieuze en politieke fantasieën er ook bestaan over heil en verlossing, over de hemel op aarde die aanbreekt wanneer de rode dageraad gloort...
Politiek en religie lijken elkaar vooral te raken in hun utopische dromen over een andere wereld. Theo de Wit prefereert in het kader van de moderne democratie een andere verwantschap: zowel politiek als religie...
De econoom Harry de Lange is voor de meeste linkse christenen een bekende. Overtuigd en betrokken PvdA-lid, zeer actief in en namens de Nederlandse Raad van Kerken in het maatschappelijk debat en spraakmakend in de...
Midden november kwamen er van allerlei kanten deadlines op me af. Ik besloot naar Eindhoven te gaan om de tentoonstelling over politiek en kunst in het Van Abbemuseum te bezoeken, waarvan deze Helling het één en...
Links is zoekende. Daar is op zichzelf niets nieuws aan, want dat is al het geval sinds de val van de Berlijnse muur in 1989, of preciezer gezegd: sinds het reëel bestaande socialisme ten onder ging.
Heinrich Heine, poëet en romanticus, tijdgenoot en zo nu en dan ook bondgenoot van Karl Marx, zei eens het volgende over de grote queeste die onze geschiedenis is: “De historie is een sfinx, zij zoekt haar afgrond...
Op 21 maart vieren Koerden Nevroz, dan begint voor hen een nieuw jaar. Dit Koerdische volksfeest was lange tijd verboden in Turkije maar het werd niettemin gevierd. De Turkse overheid kon er een paar jaar geleden...
Inhoudelijk verdient de sociaal-economische koers van GroenLinks instemming, maar op de totstandkoming daarvan is kritiek te leveren. Dat was een voorbeeld van leiderschap vanuit splendid isolation.
Het doel waarvoor GroenLinks in 1989 is opgericht, een linkse machtsfactor worden, is niet waargemaakt. Het is tijd voor een nieuwe fusie op links. 
De uitslag van de verkiezingen wordt uitgelegd als een conservatieve duik achter de dijken, weg van de boze buitenwereld. Maar klopt dat wel? Burgers verlangen een verhaal waarmee ze de toekomst in de ogen durven...
Niet de leden maar de ideologische keuzes van GroenLinks vergrijzen. Het fel rode en groene vervaagt en wordt vervangen door een nog niet erg uitgewerkt ‘democratisch radicalisme’. Het is de vraag of daar toekomst...
Links gaat, rechts komt. Jos de Beus telt de neuzen van columnisten en intellectuelen en peilt het maatschappelijk-politiek klimaat en stelt de terugkeer vast, na lange afwezigheid, van het conservatisme in...
Er is een steeds luidere roep om leiders. Meestal wordt dan bedoeld 'krachtdadige' leiders. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Naarmate leiderschap met een grotere 'L' wordt geschreven worden geen oplossingen,...
Tegenover het opkomend conservatisme moet links zich profileren als beschermer van de politieke en sociale vrijheidsrechten. Het wordt tijd dat in Nederland de term liberaal, net zoals liberal in de Verenigde...
Om het rechtse tij te keren moet links haar centrale opvattingen onder de loep nemen. Om te beginnen met het ideaal van individualisering en emancipatie. De invulling daarvan moet worden heroverd op rechts: geen...
Niet alles in de wereld draait om vrijheid, aldus Paul Kalma. De omarming door links van het liberalisme miskent de overeenkomsten die links heeft met het christelijke-sociale denken en het sociaal-conservatisme.
De auteurs van Vrijheid als ideaal betogen dat de VVD burgers de vrijheid met dwang wil opleggen. Ten onrechte. De VVD streeft naar een door iedereen gedeelde publieke ruimte. Dat links over het hoofd ziet dat die...
Wat heeft het wetenschappelijke bureau van Groenlinks bezield om een bundel te schrijven waarin de vrijheid wordt bejubeld? Iedereen is in principe voor vrijheid. Pas in de praktijk doen zich pijnlijke keuzes voor...
In een stille revolutie heeft links de macht gegrepen in veel Latijns-Amerikaanse landen. Het eeuwige probleem is de spanning tussen de sociale beloftes en de economische spelregels. Met op de achtergrond de hoge...
‘Wat is links nog?’, is een veelgehoorde vraag. Ewald Engelen geeft aan de hand van vier cruciale politieke kwesties een historische schets van de ideologische tegenstellingen. En komt met een voorzet voor een...
Congressen van politieke partijen zijn met al hun rituelen een kruising tussen een hoogmis en een familiedag. Van heinde en verre stroomt men te samen voor een stichtende preek van de voorganger en een goede...
De filosoof Adorno is van grote betekenis voor het progressieve denken van na de oorlog. Nu links in crisis verkeert, zou ze veel op kunnen steken van zijn pleidooi kritisch te zijn. Links kan zich niet langer...
Het conservatisme rukt op, niet alleen bij VVD en CDA maar ook bij PvdA en SP. Daartegenover moet GroenLinks de vrijzinnigheid zetten: vrijheid en emancipatie in plaats van dwang.
Femke Halsema komt met een mooi betoog, maar ze spuwt tegen de wind in. We staan aan het begin van een omwenteling, aldus J. A. A. van Doorn. Rechts krijgt het voor het zeggen, links is buiten de orde. Advies: het...
Femke Halsema koos begin dit jaar voor de term ‘links-liberaal’ en laat die nu weer vallen. Ze schrikt terug voor een discussie binnen GroenLinks. Ten onrechte. Met meer marktliberalisme valt ook voor links nog...
Femke Halsema keuze voor het liberalisme en de vrijheid van het individu is een breuk met het linkse paternalisme, aldus de PvdA-er Jet Bussemaker. Halsema negeert de kritiek uit haar eigen partij op de...
De geschiedschrijver van de Nederlandse arbeidersbeweging Ger Harmsen is nog altijd zeer strijdbaar: "Links moet agressiever zijn". Maar hij ziet ook een fundamenteel probleem: "Het kapitaal is sterker dan linkse...
Rechts geeft links er flink van langs. Drugs, onveiligheid, zelfs de Koran komt van links. Maar het anti-linksverhaal rammelt aan alle kanten en is op de keper beschouwd niks nieuws. Bijna niks nieuws.
Groen is uit, rechts is in – de tijd dwingt GroenLinks tot een pas op de plaats. Niet om op zoek te gaan naar nieuwe inhoud, wel naar nieuwe strategie.