De kritiek op de Jeugdwet is fors, maar is deze wel terecht? Wim Gorissen, programmadirecteur Effectiviteit en Vakmanschap bij het Nederlands Jeugdinstituut, vertelt over de huidige staat van ons jeugdzorgstelsel...
Een op de vier Amsterdamse jongeren onder de 18 groeide in 2011 op in armoede. Dat is best veel. 
Presentatie over ecologische en sociale interventies in arme wijken van Rotterdam.
Eigen keuzes, eigen verantwoordelijkheid maar voor wie? Als een kind ouders heeft die niet zo competent, slim of handig bezig zijn, kun je niet tegen dat kind zeggen: 'had je maar andere ouders moeten kiezen'.
De discussie over de kosten van kinderopvang is hevig, maar wordt geleid door verschillende en soms verborgen agenda's – en dat wordt lang niet altijd duidelijk uit de in de media naar voren gebrachte voorbeelden....
Auteur Claire Polders doet niet aan politiek. GroenLinkser Hagar Roijackers des te meer. Ze mailen elkaar over hun positie aan de zijlijn of in het veld. Deze week over overbevolking als de olifant in de kamer.
Dan kwam de pastoor 's ochtends bij moeder de vrouw langs. Neen, niet wat u denkt. Het gesprek bewoog zich langzaam in de richting van de vraag of er al een nieuw kindje in aantocht was. Als dat niet het geval was...
Of het nu gaat om overgewicht of een schoner milieu, volgens Katinka Eikelenboom moeten we de moralist in onszelf koesteren.
Door de bezuinigingen op de kinderopvang zal de vraag naar opvangplekken afnemen. Dat betekent dat de wachtlijsten zullen slinken en er meer concurrentie zal ontstaan. Minister Kamp van Sociale Zaken juicht die...
Olga Abell en Marianne van Teunenbroek van Sardes, advies- en onderzoeksbureau voor onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugd, reageerden afgelopen vrijdag in Trouw op het eerder verschenen opinieartikel van Bureau de...
Het fenomeen zwarte en witte scholen is bekend, maar segregatie treedt al op onder peuters. Kinderen van migranten en laagopgeleide autochtonen gaan naar de voorschool, kinderen van hoger opgeleide tweeverdieners...
Kinderen krijg je niet alleen voor jezelf, maar ook voor de samenleving. Maar in hoeverre mag de politiek zich met opvoeding bemoeien? Liesbeth Noordegraaf-Eelens over haar boek Kinderen koop je in de hemel. Over...
Emancipatie en feminisme ten spijt kiezen ook jonge moeders vandaag weer voor parttime werk. Michelle Verheij, freelance journaliste, moeder en twintiger, geeft haar visie op werk en ouderschap.
De wedergeboorte van de natuur heeft zijn werk weer gedaan.
Geen diploma, werkloos en steeds jonger al crimineel. Het conservatieve antwoord op probleemjongeren is: heropvoeden in kampen. Steven van Eijck, regeringscommissaris voor de jeugd, vindt dat onzin. Het antwoord...
Het oude idee van de verzorgingstaat is herverdeling van inkomen. In de toekomst is haar belangrijkste doel: investeren. Aldus welvaartsstaat-goeroe Esping-Andersen. 
De tijden dat je de jeugd met politiek in opwinding kon brengen, lijken voorgoed voorbij, ook in Iran, en ik weet niet zo goed of ik het moet betreuren of toejuichen.
Individualisering en spot ten spijt is ‘huisje, boompje, kindje’ ieders ideaal. Ondanks dat het anders kan, verkiezen vrouwen het gezin boven economische zelfstandigheid. De emancipatie is erbij gebaat dit...
Ik wil het hebben over de ouders van onze leerlingen, over de band die de ouders hebben met hun kinderen, en de band die ouders hebben met de school. En met Nederland. Alle problemen van de grote zwarte vmbo's zijn...
Zelf kom ik uit een miljoenenstad. Teheran, de stad van mijn jeugd huisvestte in die jaren zo'n negen miljoen mensen. Deze mensen kwamen uit alle hoeken van Iran, spraken verschillende talen en knielden voor...