De Nederlandse krijgsmacht verkeert in beroerde staat, terwijl de wereld onveiliger wordt. GroenLinks dient onder ogen te zien dat het defensiebudget omhoog moet.
Veel partijen willen de defensiebegroting verhogen. Maar waar zetten we de krijgsmacht voor in? De verkiezingscampagne moet ook gaan over de rechtvaardige vrede na de strijd. Geen humanitaire interventie mag...
De oude Romeinen wisten al hoe ze het volk rustig moesten houden: geef hen brood en spelen.
De problematiek die door de stroom van vluchtelingen wordt opgeroepen, beheerst het nieuws. Persoonlijk kan ik heel slecht tegen beelden van mensen die ‘s nacht door een rivier zwemmen of dagenlang in de regen...
Het partijgesprek over militaire interventies werd uitgebreid gevoerd op onze website. Taalwetenschapper en communicatiedeskundige Anna Lohfink analyseerde het debat in de reacties, blogs en artikelen op de website...
In de discussie over humanitaire interventies binnen GroenLinks komt het VN-mandaat vaak ter sprake, aangezien veel politiek handelen onder het internationale rechtssysteem valt. Michiel van de Kasteelen is onder...
Prof. mr. P.A. Nollkaemper is hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam en extern juridisch adviseur van de minister van Buitenlandse Zaken. Wij legden hem een aantal prangende vragen...
René Cuperus is wetenschappelijk medewerker van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Voorafgaand aan de partijbrede discussie over militaire interventies die Bureau de Helling dit...
Nog steeds stromen de reacties op het partijdebat en de bijbehorende startnotitie binnen bij GroenLinks. John Jorna wijst op de complexiteit van conflicten en de notie van bevrijding - van wie, van wat? Paul...
“Als u een stad langdurig moet belegeren, mag u haar boomgaarden niet vernietigen. Laat de bijl rusten en laat de bomen staan, want u moet er zelf van eten, en bovendien: is een boom soms een mens, dat u tegen hem...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. Na de bijeenkomsten wordt een sfeerverslag geplaatst op de website van Bureau de Helling, waarin...
Honderden leden op negen provinciale bijeenkomsten. Tientallen bijdragen op bureaudehelling.nl. Een goedbezochte expertmeeting van de internationale werkgroepen. Een drukbezocht symposium van Bureau de Helling....
GroenLinks kampt met het dilemma of je burgers moet en kunt laten beschermen door in te stemmen met militaire interventies. Aan de ene kant willen we burgers beschermen, aan de andere kant geloven we niet bij...
De wereld is veiliger dan ooit. In de afgelopen veertig jaar is het aantal oorlogen gehalveerd waardoor er nu slechts twintig spectaculaire oorlogen plaatsvinden. Bovendien is er al bijna zeventig jaar voorbij...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van...
De sterke focus op militaire interventie in politieke debatten is vaak te nauw en leidt daarmee af van andere belangrijke beleidsopties voor het voorkomen van grove mensenrechtenschendingen.
In de discussie over humanitaire interventies binnen GroenLinks komt het VN-mandaat vaak ter sprake, aangezien veel politiek handelen onder het internationale rechtssysteem valt. Michiel van de Kasteelen is onder...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van...
In de discussie over humanitaire interventies binnen GroenLinks komt het VN-mandaat vaak ter sprake, aangezien veel politiek handelen onder het internationale rechtssysteem valt. Michiel van de Kasteelen is onder...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van...
Militair ingrijpen om IS te stoppen. Een verhelderend voorbeeld voor een breder dilemma.
Gewetensbezwaarden militaire dienst kregen vaak tijdens het toetsen van hun gewetensbezwaren de volgende vraag voorgelegd: ‘Indien uw partner op het punt staat gedood te worden en u beschikt over een geweer, zou u...
Binnen GroenLinks lijkt op dit moment de dominante visie te zijn, dat militair ingrijpen een correct middel is om schendingen van mensenrechten te bestrijden in het Midden-Oosten. Het leed wat momenteel aan...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van...
Nog steeds stromen de reacties op het partijdebat en de bijbehorende startnotitie binnen bij GroenLinks. Deze week richten ze zich begrijpelijkerwijs meer dan anders op de actualiteit, specifiek op het besluit van...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van...
Naar aanleiding van de activiteiten van de Islamic State in Syrië en Irak is de discussie over humanitaire interventie opnieuw losgebarsten. Deze discussie, nergens feller dan in GroenLinkse kring, is verzand in...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van...
Auteur Gerrit Pas mag als eerste de goedgevulde zaal toespreken. In zijn introductie op de door hem geschreven bundel maakt hij duidelijk dat GroenLinks in 1989 werd gevormd uit vier partijen die alle vier tot de...
Militair historicus Christ Klep was één van de sprekers op het symposium rondom de publicatie 'Burgers beschermen. GroenLinks van Koude Oorlog tot humanitaire interventie'. Hieronder zijn reactie op de publicatie....
Nederland is beter in opleiden dan in vechten, zo stelt Paul Puntman. Mark Waanders (werkgroep Vrede en Veiligheid) onderschrijft het belang van een inhoudelijke en vroegtijdige politieke discussie over...
De invloed van compromissen en taalspelletjes in het politieke debat op de slagingskans van missies. 
Frans Teutscher pleit voor afspraken in VN-verband over militair ingrijpen en afschaffing van het vetorecht in de Veiligheidsraad. GroenLinks dient onder geen voorwaarde militair ingrijpen onder NAVO-vlag te...
'Make love not war', aldus Bob Kruit. Ary van de Water waarschuwt voor het leveren van wapens aan rebellen, maar sluit interventies niet uit. Bert Ritter vindt dat we voormalig Oostbloklanden beter kunnen...
De komende maanden debatteert GroenLinks over militaire interventies. Lees het startdocument 'De internationale betrokkenheid van GroenLinks - vragen bij militaire interventies', praat mee op een van de tien...
Besluiten over het inzetten van geweld, vergt laveren tussen moraal en politiek. Daarbij moet Nederland niet blind varen op het vermeende morele kompas van de VN, maar zelf een afweging maken. 
Wanneer is militair ingrijpen in het buitenland gerechtvaardigd? Die vraag raakt eerder aan de dilemma's dan aan de criteria van een rechtvaardige oorlog, schrijft Jasper Blom. Het is een groot goed dat GroenLinks...
Naar aanleiding van artikelen van Mient Jan Faber (het gezicht van de anti-kernwapenbeweging in de jaren '80) en Jan Gruiters (directeur van PAX, voorheen PaxChristi) over de houdbaarheid van het pacifisme stelt...
Tijdens de conferentie van Bureau de Helling over Europa voorbij de Natiestaat van 11 mei 2014 sprak Benoît Lechat over de Eerste Wereldoorlog, nationalisme en Europa. "Een project dat is gebaseerd op een ideaal...
Na twintig jaar in het Europees Parlement neemt Daniel Cohn-Bendit afscheid als Europees volksvertegenwoordiger. Dat deed Cohn-Bendit met een toespraak in het Europees Parlement. Jarenlang was hij aanvoerder van de...
Honderd jaar geleden brak er oorlog uit in Europa. Er hing spanning in de lucht, maar toch dachten velen dat militair geweld voorkomen kon worden. De wereld bevond zich immers midden in een periode van...
De verhalen over de Grote Oorlog blijven doorgaans binnen een nationaal perspectief. De oorlog van 1914-1918, die een hele Europese generatie uitdunde, verminkte en voor het leven tekende, wordt nauwelijks...
Met ‘Nooit meer oorlog’, begon de Europese samenwerking. Voor Veit Bader is dit nauw verbonden met democratisering. Eenvoudig is dat niet. Fragmenten uit een gesprek over de paradoxen van Europa.
Het nationalisme in Europa moet overwonnen worden. Dat kan alleen door meer ruimte te geven aan een democratischer en socialer Europa. Deze stelling onderschrijven alle auteurs van de special Europa 1914-2014:...
De twintigste eeuw was de eeuw waarin de opkomst van de moderne natiestaat tot een grote herschikking en zuivering van de Europese bevolking leidde. Na veel geweld, vooral tegen minderheden, biedt de Europese Unie...
Spanje bleef, net als Nederland, tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal. Toch had de oorlog een diepe impact op het land. Het was het begin van een lange periode van isolatie in Europa, die dankzij de integratie...
De Russische invasie van de Krim, en de daaruit voortvloeiende crisis, roepen veel vragen op. Waarom valt Rusland juist dat deel van Oekraïne binnen? Wat is precies de verhouding tussen Oekraïne en Rusland? Is...
Kant overleed 200 jaar geleden, maar zijn Zum Ewigen Friede, met een pleidooi voor een volkerenbond, soevereiniteit en kosmopolitisch recht mag zich vanwege de actualiteit in een groeiende belangstelling verheugen.
'Ga je naar Israël? Maar waarom? Israëli's zijn eikels!' Zo luidde het oordeel van vrienden, toen ik mijn land van bestemming aankondigde. Ik had nog nooit een Israëli ontmoet, ik kon er niks over zeggen. 
 David Barnouw reageert op Erica Meijers betoog dat de Tweede Wereldoorlog beter internationaal kan worden herdacht.
De tegenstanders van een bezoek aan de Duitse graven op 4 mei hebben gelijk: het geeft geen pas te suggereren dat daders en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog één pot nat zijn, zoals Herman Pley in de Trouw...
De dodenherdenking is voor alle slachtoffers in oorlogssituaties. Aan welke 'kant' je staat, zou niet uit moeten maken. Met enige verwondering zie ik deze dagen een discussie woeden over de vier mei herdenking en...
How much longer can we stand by and witness the ongoing killing of civilians in neighboring Syria? The question keeps popping up in my mind each time I read about the daily count of people murdered in Homs,...
De politiemissie in Kunduz en de interventie in Libië hebben het debat over interventie in GroenLinks weer doen oplaaien. Wie de nieuwe Helling leest komt goed beslagen ten ijs. Invalshoek is het VNconcept...
Het realiseren vrede niet altijd zonder geweld. Soms moet vrede worden afgedwongen zo stellen Giel van der Steenhoven en Eline van Nistelrooij.
The concept of 'a responsibility to Protect' (R2P) may not have been designed as the latest version of humanitarian intervention, but with the Libyan action in 2011, that is what it has become. It would have been...
Als kind uit een links nest droomde ik er vroeger van naar Latijns-Amerika te gaan en ‘il pueblo’ te helpen bij de strijd tegen tirannen als Somoza, Baby Doc en Duarte. Later las ik met rooie oortjes verhalen over...
R2P is een politieke norm in een spanningsveld tussen internationaal recht, humanitaire, economische en geopolitieke belangen, die kan worden toegepast door de internationale gemeenschap om burgers te beschermen...
GroenLinks heeft vanaf het begin hevig gedebatteerd over buitenlandse interventie. In het begin  volgde de partij het denken uit de Koude Oorlog, maar stap voor stap werd dat ingeruild voor een visie die...
GroenLinks is als een partij met weinig hang naar geopolitiek geschikt om R2P een centralere plek te geven in de internationale besluitvorming. De partij kan aanjager zijn van discussies over vergeten landen,...
Velen wijzen op de interventie in Libië als een eerste duidelijk succes voor R2P. Maar dit ingrijpen heeft juist duidelijk gemaakt dat machtige landen opnieuw het recht claimen om zwakkere te bombarderen – dit keer...
Vandaag de dag krijgt men wel eens de indruk dat het internationale recht er vooral is om individuen te beschermen, maar historisch gezien was het Handvest het resultaat van een verdrag tussen staten ten behoeve...
De militaire strategie van het Westen in Afghanistan is uitzichtloos. Onderhandelen met de taliban is onvermijdelijk. De enige die daarbij verliest is Al-Qaeda.
Na zijn bejubelde boek The dark side of democracy (2005) moet de socioloog Michael Mann overal uitleg geven over zijn bevinding dat democratisering gevaarlijk is: het kan leiden tot etnische zuiveringen en genocide...
Revoluties zijn bijzonder verontrustende ervaringen. Wie ooit zo’n ingrijpende maatschappelijke omwenteling heeft mee gemaakt, komt er nooit meer van los. Het is een vloek en een zegen tegelijk. Een diepe wond voor...
“Als een leger van een arm land als Tanzania een massamoord kan stoppen, dan kan het leger van Nederland dat ook.”
De VN staan ter discussie. In september wordt besloten over grote hervormingen. Gezien de grote mondiale problemen dient het mondiale bestuur te worden versterkt en daar hoort ingrijpen in falende staten bij,...
De tribunalen en de humanitaire interventies lijken winst voor de mensenrechten. Maar schijn bedriegt. De mensenrechten dreigen te bezwijken onder de nadruk op harde handhaving en strafvervolging.
Het succesvolle verloop van de oorlog tegen Irak versterkt de dominantie van het neoliberalisme en de militarisering van internationale politiek. Europa moet zich daar tegen verzetten.
Het recht van staten op soevereiniteit biedt bescherming tegen oorlog en overheersing van buitenaf, maar schept ook een moreel dilemma. Wanneer is het gerechtvaardigd die soevereiniteit te schenden?
Het is dinsdagavond 18 maart als ik deze woorden schrijf. Bush heeft de VN-Veiligheidsraad gepasseerd en daarmee de internationale rechtsorde geschoffeerd. Als u dit leest is het twee weken later en in die...