De Europese regeringsleiders noemen migratiedeals nodig om illegale migratie en mensensmokkel te bestrijden. Met deze afspraken schuift de EU haar verantwoordelijkheid voor vluchtelingen echter af op andere landen...
Als afval een waardevolle grondstof is, waarom verdringen bedrijven zich dan niet aan onze voordeur om onze kapotte elektronica, afgedankte kleding en aardappelschillen in te zamelen? Nieuwe grondstoffen zijn te...
Europa moet meer grondstoffen uit eigen bodem halen, vindt de Europese Commissie. Is dat een heilloos plan, omdat mijnbouw een bedreiging vormt voor de Europese natuur? Of is het juist een loffelijk streven, omdat...
De  Europese Commissie houdt een lijst bij van ‘kritieke’ grondstoffen: grondstoffen waarvan de aanvoer onzeker is omdat de leverancierslanden onbetrouwbaar zijn. Daarmee wordt van schaarste een louter geopolitiek...
Waarom is het zo ingewikkeld voor de Engelse Groenen om terrein te winnen, en wat was de ‘nieuwe’ strategie van links? Remco van der Stoep, al jaren woonachtig in Engeland en actief binnen de Engelse Groenen, kwam...
Tijdens de jaarlijkse Quasimodolezing betoogde Erica Meijers waarom de claim van de christelijke identiteit van Europa (inclusief die van Nederland) moet worden verworpen en vervangen door de oproep tot een humaan...
Het Europese beschavingsideaal staat voor de oneindige zoektocht naar een meer vredelievende, zachtaardige, ontspannen, minder gevaarlijke maatschappij: een maatschappij waarin mensen niet langer bang zijn voor...
Verspilling en corruptie teisteren de energiesector in Oekraïne. Mede dankzij het Samenwerkingsverdrag met de Europese Unie worden de misstanden nu aangepakt.
Na zestig jaar vrede in Europa en de geleidelijke afname van de onderlinge grenzen, is er nu sprake van een hevige terugslag.  Grenzen keren terug, zowel letterlijk als ook in de hoofden van de Europeanen. Grenzen...
Eind november organiseerden Nuala Ahern van de Green Irish Foundation en Erica Meijers van Bureau de Helling een workshop over ‘groene waarden en religie’ tijdens de Council van de Europese groene partij in Lyon.
Op 15 oktober j.l. organiseerde Hellingproef een lezing over de vluchtelingencrisis met als spreker Tineke Strik, fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer en onderzoeker aan de Radboud Universiteit. Een...
De casus van de Fyra (zie deel één) laat zien dat een groot en maatschappelijk belangrijk project centrale aansturing nodig heeft. Alleen een overheid kan deze rol op zich nemen, omdat die namens alle burgers...
De Fyra-enquête is voorbij, en deed de mond een paar keer goed open vallen. De V250 trein, alias ‘het lelijke eendje’, danste over ruim tien jaar tijd ‘De stervende zwaan’ helemaal uit. Toch was het niet de...
Dankzij de Europese ecodesignrichtlijn worden onze apparaten steeds energiezuiniger. Volgens dezelfde aanpak moet de verspilling van grondstoffen worden teruggedrongen. Eurocommissaris Timmermans moet zich over...
Grondstoffen brengen in ontwikkelingslanden vaker ongelijkheid en conflict dan welvaart en vrede. Maar de schatten in de bodem laten is voor de meeste landen geen optie. Wat is nodig voor een eerlijke winning van...
Het Nationaal Energieakkoord uit 2013 is niet meer dan een eerste stap naar een duurzame energievoorziening. Hoe ziet een structurele aanpak van de energietransitie eruit? De wetenschappelijke bureaus van zes...
Het Europese project kreeg deze zomer een flinke oplazer, aldus de redacteuren van het nieuwe nummer van de Green European Journal, toen de lidstaten van de EU onder de leiding van een onbuigzaam Duitsland,...
Deze maand is de nieuwe editie van het Green European Journal verschenen onder de titel: Connecting the struggles. Onder de slogan "Wij zijn de 99 procent" wordt gekeken naar de opkomst van nieuwe bewegingen die...
Dick Pels zocht naar een realistische utopie voor Europa en vond gemeenschapszin en liefde voor het continent als het antwoord op crisis, globalisering en populisme.
Op 5 januari overleed Benoît Lechat, hoofdredacteur van de Green European Journal, met wie ons tijdschrift de Helling veel samenwerkte. Hij was al enige tijd ziek. Als eerbetoon aan zijn leven en werk publiceren we...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet, zo ook de inspanningen van de internationale werkgroepen van GroenLinks om bij te dragen aan de...
Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van...
De nationale krijgsmachten van de EU-landen voeren al gezamenlijke missies uit onder de Europese vlag. De Franse adjudant Gilles Polin was in 2008 de eerste militair die sneuvelde tijdens een EU-operatie. Hij kwam om tijdens een missie ter bescherming van vluchtelingen, burgers en hulpverleners in het grensgebied van Tsjaad met Soedan.
Grote mondiale conflicten worden niet beslecht in de Tweede Kamer. Den Haag is niet het middelpunt van de wereld. De invloed van Nederland wordt bepaald door de mate waarin ons land samenwerkt met andere landen....
Grondstoffen zijn te waardevol om verloren te laten gaan als afval. Steeds meer burgers en bedrijven zijn zich daarvan bewust. Zij werken aan een economie waarin grondstoffen niet weggegooid worden maar in de...
Jan Gruiters is algemeen directeur van de vredesorganisatie PAX. PAX heeft als missie ´samen met betrokken burgers en partners in conflictgebieden werken aan het beschermen van human security, het voorkomen en...
De nieuwe editie van de Green European Journal is gewijd aan vragen rondom democratie in relatie tot duurzaamheid in de landen van de Europese Unie, in het bijzonder in de beweging van groene partijen.
Net als bij iedere andere verkiezing kennen ook de verkiezingen voor het Europees Parlement alleen maar ‘winnaars’. In zijn scherpe analyse voor opendemocracy.net laat Cas Mudde (politicoloog aan de Universiteit...
In juni had ik het genoegen de summer school van de Green Foundation Ireland bij te mogen wonen, in de prachtige gebouwen van Queen's University in Belfast. Het programma had als overkoepelend thema 'Greening the...
Europa heeft zojuist verkiezingen achter de rug die werden gekenmerkt door een lage opkomst, en grote winst voor populistische partijen die van anti-Europese retoriek en voorstellen hun handelsmerk hebben gemaakt,...
Vorige week haalde GroenLinks 7% van de stemmen bij de Europese verkiezingen. Twee jaar geleden bij de Tweede Kamerverkiezingen haalde GroenLinks 2% van de stemmen. Een grote verbetering, maar hoe kunnen we deze...
Volgens sommigen is Europa ten dode opgeschreven, anderen zien telkens kleine lichtpuntjes op weg naar een Europese eenwording. Etienne Balibar betoogt dat een dieper inzicht in de geschiedenis ontbreekt. Dit...
De afgelopen twee dagen plaatste Bureau de Helling twee bijdragen van Erica Meijers over een zoektocht naar de Europese ziel. Vandaag het slot in deze serie, waarin een bijdrage is opgenomen van Christoph Keller....
Afgelopen weken heb ik in zaaltjes, op markten, op straat en op twitter campagne gevoerd voor de Europese Parlementsverkiezingen - #EP2014 zo u wilt. Als iets duidelijk is, is dat het onzekere tijden zijn in Europa...
Gisteren plaatsten we hier deel één in de serie van Erica Meijers over de zoektocht van Europese waarden, ‘Vrede. De Europese ziel’. Vandaag deel twee over de rol van grenzen in Europese waarden.
Eind april organiseerden platform De Linker Wang, de Europawerkgroep van GroenLinks en Bureau de Helling een conferentie over Europa als waardengemeenschap. Erica Meijers ging daarin op zoek naar de Europese ziel....
Net als in 1914, net voor de start van de Eerste Wereldoorlog, lijkt het spook van het nationalisme door Europa te waren. Waar in 1914 natiestaten bewust de confrontatie zochten, daar lijkt in 2014 het Europese...
Tijdens de conferentie van Bureau de Helling over Europa voorbij de Natiestaat van 11 mei 2014 sprak Benoît Lechat over de Eerste Wereldoorlog, nationalisme en Europa. "Een project dat is gebaseerd op een ideaal...
Terwijl de Europese Unie besloot oliebedrijven te verplichten minimaal 5% biobrandstof bij te mengen in de fossiele benzine en diesel, kraakte buiten Europa het voedselsysteem in zijn voegen. Wat eerst een goed...
Na twintig jaar in het Europees Parlement neemt Daniel Cohn-Bendit afscheid als Europees volksvertegenwoordiger. Dat deed Cohn-Bendit met een toespraak in het Europees Parlement. Jarenlang was hij aanvoerder van de...
Europa, het zou zomaar de beste regio om in te wonen kunnen zijn. Maar het uitzicht op een duurzaam – ecologisch én politiek duurzaam – en solidair Europa lijkt nog ver weg. Het debatklimaat over en in Europa maakt...
GroenLinks heeft momenteel drie zetels in het Europarlement (EP). De derde zetel was bij de vorige verkiezingen een mazzeltje voor de partij, maar met een beetje goede wil sleept GroenLinks wel twee zetels binnen....
In de nieuwe Helling wordt de grote breuk van 1914 verbonden met politieke en culturele vraagstukken van vandaag. Op zondag 11 mei om 16.00 verdiepen we in Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond ons verder over een...
Donderdag 10 april vond in Brussel de Unconditional Basic Income for Europe (UBIE)-conferentie plaats. Voorstanders zien in het basisinkomen een krachtig middel om de teruglopende Europese democratie, solidariteit...
Er zijn parallellen tussen het Europa van 1914 en 2014. De verscheurdheid van vandaag komt door economische ongelijkheid en een crisis van de democratie. Het antwoord ligt in sociaal beleid en een anti-...
Honderd jaar geleden brak er oorlog uit in Europa. Er hing spanning in de lucht, maar toch dachten velen dat militair geweld voorkomen kon worden. De wereld bevond zich immers midden in een periode van...
Er zijn parallellen tussen het Europa van 1914 en 2014. De verscheurdheid van vandaag komt door economische ongelijkheid en een crisis van de democratie. Het antwoord ligt in sociaal beleid en een anti-...
De verhalen over de Grote Oorlog blijven doorgaans binnen een nationaal perspectief. De oorlog van 1914-1918, die een hele Europese generatie uitdunde, verminkte en voor het leven tekende, wordt nauwelijks...
Rechts-populistische partijen hebben het tij mee in Europa. De Gouden Dagenraad in Griekenland, Jobbik in Hongarije en Geert Wilders in Nederland: wat hebben deze partijen eigenlijk gemeenschappelijk? En vormen zij...
Met ‘Nooit meer oorlog’, begon de Europese samenwerking. Voor Veit Bader is dit nauw verbonden met democratisering. Eenvoudig is dat niet. Fragmenten uit een gesprek over de paradoxen van Europa.
Het nationalisme in Europa moet overwonnen worden. Dat kan alleen door meer ruimte te geven aan een democratischer en socialer Europa. Deze stelling onderschrijven alle auteurs van de special Europa 1914-2014:...
De twintigste eeuw was de eeuw waarin de opkomst van de moderne natiestaat tot een grote herschikking en zuivering van de Europese bevolking leidde. Na veel geweld, vooral tegen minderheden, biedt de Europese Unie...
Spanje bleef, net als Nederland, tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal. Toch had de oorlog een diepe impact op het land. Het was het begin van een lange periode van isolatie in Europa, die dankzij de integratie...
De Russische invasie van de Krim, en de daaruit voortvloeiende crisis, roepen veel vragen op. Waarom valt Rusland juist dat deel van Oekraïne binnen? Wat is precies de verhouding tussen Oekraïne en Rusland? Is...
In zes lezingen gaat Bureau de Helling, samen met de Europawerkgroep en de Green European Foundation (GEF), 'dieper Europa in’. Tijdens de zesde – tevens laatste – bijeenkomst sprak Thomas Decreus, filosoof aan de...
Tineke Strik, lid van de Eerste Kamer en de assemblee van de Raad van Europa en, evenals docent rechten bij de Radboud Universiteit, richtte zich in het eerste deel van haar lezing op de Europese sociale wetgeving...
In zes lezingen gaat Bureau de Helling, samen met de Europawerkgroep en de Green European Foundation (GEF), 'dieper Europa in’. Tijdens de vijfde bijeenkomst richtte Tineke Strik, lid van de Eerste Kamer en de...
Bas Eickhout is de klimaatexpert van GroenLinks. Wat is volgens hem de rol van Europa in het energiebeleid? In zes lezingen gaat Bureau de Helling, samen met de Europawerkgroep en de Green European Foundation (GEF...
Bas Eickhout vertegenwoordigt GroenLinks in de landbouwcommissie van het Europees Parlement. Hij licht het huidige beleid toe, schetst een alternatief en onderzoekt de politieke omstandigheden die in staan tussen...
Onder die titel nam DWARS vorig najaar een nieuwe landbouwvisie op haar congres aan. Dit jaar het nieuwe Europees Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van kracht gegaan voor een periode van zeven jaar. Hoe zien...
De Green New Deal, de groene oplossing voor de crisis. Maar wat houdt het concreet in? Philippe Lamberts, europarlementariër voor Ecolo, geeft zijn visie op een sociale en groene economie. Hij past de termen ‘...
De euro, het hoogtepunt van Europese monetaire integratie, staat de laatste jaren onder druk. Hoe is de monetaire unie ontstaan? Hoe kwam deze in een crisis? En hoe kunnen we dit oplossen? Jasper Blom schetst de...
Zondag 12 januari was premier Mark Rutte de centrale gast bij Buitenhof. In drie kwartier tijd werd hij ondervraagd over de delegatie naar Sochi, de economische crisis, visie in de politiek en Europa. De “premier...
Tijdens de eerste van zes lezingen over Europa ging Kathalijne Buitenweg maandagavond in op de geschiedenis en de werking van de Europese Unie. Tien jaar lang was Europa haar werkveld en inmiddels is het onderwerp...
De realisering van een duurzame economie vraagt om een industriële renaissance. Een debat tussen Natalie Bennett, leider van de Green Party van Engeland en Wales, en Reinhard Bütikofer, Europarlementariër en co-...
Een verkiezingsprogramma heeft verschillende functies. Het zet bijeen waar een politieke partij staat op alle actuele zaken. Het is een leidraad voor politici voor hun functioneren de komende jaren. En het is een...
Om meer duidelijkheid te scheppen in het hoe en waarom van Europa organiseert Bureau de Helling een lezingenserie waarin het functioneren van de Europese Unie en de belangrijkste Europese instituties centraal komen...
Hoe ziet industrie er uit in een duurzame economie? Een vraag die we niet kunnen en moeten ontwijken in tijden van crisis op het gebied van zowel economie als milieu.
On 29 September 2013, Austria went to the polls. The results gave the Greens 12,4% of the vote, a plus of 2%. Despite high hopes, the Greens were once more left without a governing option, though, in a party-system...
Niels Bosman ziet Nederland kwakkelen op gebied van duurzame innovatie en vraagt om een heldere Europese lijn. Volgens Henk Blom en John Horowitz mag het economisch belang echter wel wat minder overheersen. De...
Als we de huidige peilingen doortrekken naar een Europees resultaat, halen we met moeite de kiesdrempel. Nu hebben we met Bas Eickhout als lijsttrekker iemand die veel kan bereiken samen met de andere Europese...
Inmiddels wordt er overal in Europa openlijk over gepraat: Duitsland heeft het 'weer' voor het zeggen in Europa. Dat ene woordje 'weer' maakt dit voor velen tot een verontrustend feit. De meeste commentaren hebben...
Het Europa dat GroenLinks voorstaat, is van ons allen en is er voor ons allen. Hiertoe moet de Europese Unie (EU) wel hervormd worden. De maatregelen waarmee GroenLinks dit doel wil bereiken, zijn echter...
Het eerste jaar Rutte-Asscher illustreert de Europese inbedding van het Nederlandse politieke spel. Doordat het kabinet star vasthoudt aan de Europese begrotingsregels, is te veel politieke macht bij de Europese...
Whereas the European Union defines itself as a federation of nation-states, some of which are still very centralised while others evidently federal, the mere association of both concepts rings differently according...
Het verkiezingsprogramma van GroenLinks voor de Europese verkiezingen van mei 2014 besteedt haar eerste twee hoofdstukken ('Een sociaal Europa' en 'Meer democratie') aan een antwoord op de politieke en financieel-...
Hoe kunnen groene en sociale ideeën het beste hun weg vinden in Europa? Wat kan de Europese Unie betekenen in tijden van financiële en ecologische crises? Hoe ziet ons Europa eruit? De programmacommissie heeft zijn...
Europa heeft ons veel gebracht: welvaart, maar vooral ook stabiliteit en vrede. Toch is het Europa dat GroenLinks voor ogen staat een heel ander Europa dan het huidige. De Europese Unie moet niet alleen veel...
In Zuid-Europa neemt de armoede toe. Veel mensen verliezen hun baan, soms zelfs hun huis. De bestaansonzekerheid is groot en er is voorlopig weinig perspectief op verbetering. In Noord-Europa is de situatie veel...
In een tijd waarin de kritiek op Europa alleen maar lijkt toe te nemen, getuigt het van moed als een partij voor meer Europa durft te kiezen. GroenLinks is zo'n partij (zie hier). Dat is moedig, maar past het ook...
Het afgelopen decennium kende een overweldigende dominantie van conservatieve partijen en politici in Europa. Zij bekokstoofden in achterkamertjes de economische dwangbuis waarmee nu bezuinigingen op bezuinigingen...
De Europavisie van GroenLinks is gevaarlijk naïef, zo schrijft Ewald Engelen afgelopen zaterdag op de opiniepagina van het NRC (zie ook hier). Nederlanders zullen nooit de solidariteit kunnen opbrengen die...
Dick Pels reageert op het essay Macht pakken met Europa. Hij pleit voor zelfbewuste politieke leiders die niet bang zijn voor hun eurosceptische bevolkingen, maar hun economische en culturele angsten kunnen dempen...
In Macht pakken met Europa kiest GroenLinks duidelijk en terecht voor Europa. Maar twee zaken mogen wel wat duidelijker worden gesteld: het gaat om een ander Europa en die macht pak je alleen door internationale...
De kritiek van Ewald Engelen op het vandaag door GroenLinks gepresenteerde essay over Europa is gemakzuchtig en onterecht, vindt Miko Flohr. Engelen zet GroenLinks neer als naïeve cheerleader voor 'Brussel'. Maar...
Ewald Engelen reageert op het essay 'Macht pakken met Europa'. Hij vindt de GroenLinkse aftrap voor de Europese Parlementsverkiezingen van volgend jaar vintage GroenLinks: overklotsend van de goede bedoelingen waar...
Politici proberen elkaar af te troeven met zo lang mogelijke lijstjes van uit Europa terug te halen bevoegdheden. Het debat over Europa dreigt hiermee een exercitie in geheugenverlies en zelfoverschatting te worden...
Bas Eickhout (delegatieleider eurofractie GroenLinks) en ik presenteerden deze week: Macht pakken met Europa, onze visie op Europese politiek. Ik hoop op een serieus debat in de aanloop naar de Europese...
Willen de lidstaten van de Europese Unie eigenlijk wel een doortastend, socialer en duurzamer Europa, vraagt Bart Staes zich af. Ze hebben het er wel over, maar écht effectieve actie blijft uit. Hieronder staat een...
Willen de lidstaten van de Europese Unie eigenlijk wel een doortastend, socialer en duurzamer Europa, vraagt Bart Staes zich af. Ze hebben het er wel over, maar écht effectieve actie blijft uit.
Kan de Europese Unie een rol spelen in het versterken van de Poolse nationale democratie? De Poolse Europarlementariër Sidonia Jędrzejewska en Poolse professor Leszek Jesień spraken hierover op de bijeenkomst '...
Cyprus is voorlopig van de ondergang gered. Dat bleek afgelopen zondagavond. 
Thierry Baudet en Thijs Kleinpaste houden er andere visies op Europa op na. Op 14 maart gingen ze hierover in debat met elkaar in de Balie. Silvia Roukens was er bij namens de Helling.
De grootste spotter-provocateur van links: de filosoof, cultuurhistoricus & psychoanalyticus Slavoj Žižek, over de financiële en economische crisis.
Vandaag stemt het Europees Parlement over het verminderen van autolawaai. Een concrete en onomstreden stap naar een economie waarin geluk centraal staat. 
Het Europees Parlement bepaalt komende week zijn positie ten aanzien van schaliegasboringen. Twee kampen zijn zichtbaar. 
Momenteel is er veel te doen omtrent Europa. De verschillen in economische structuur, op de spits gedreven door de kredietcrisis, leggen grote verschillen in politieke opvattingen bloot. Toch is dit geen reden tot...
Socialisme is gericht op behoud van nationale soevereiniteit. Maar de incongruentie tussen politiek en economie kan alleen door een Europese staat worden teruggedraaid. Een verdere politisering en democratisering...
The division between anti-capitalists and market fundamentalists hampers any discussion on the ways to transform Europe into a smart, sustainable and inclusive society. Markets can help us achieve our political...
Het pleidooi voor loonmatiging zou op andere plaatsen moeten worden gehouden: niet in Den Haag of Berlijn, maar in Lissabon, Madrid, Rome en Athene. 
The ecologist Reinhard Loske wants to get away from the dogma of growth. Ralf Fücks, CEO of the Heinrich-Böll Foundation, favours green growth and a bio-economy. A debate. 
Too big to fail? Too crisis-hardened to go under? The collapse of the Soviet Union has something to teach Europe's politicians if another leap from the unthinkable to the inevitable is to be avoided in the case of...
'Ben je voor Europa of tegen?' Persoonlijk ben ik voor Europa. Om tal van redenen.
The ongoing euro crisis has made "Europe" a main issue in the Dutch general elections. How is the Dutch Green party, GroenLinks, preparing for this? GEF spoke with Simon Otjes, electoral researcher of the Dutch...
De wisseling van het vijandbeeld (de islam maakt plaats voor Europa) geeft het verkiezingsprogramma van de PVV een banale, materialistische wending: van 'eigen volk eerst' naar 'eigen geld eerst'.
Twee jaar geleden, in april 2010, kwam in Hongarije een nationalistische rechtse regering aan de macht. Over twee jaar zijn er opnieuw parlementsverkiezingen. Hoe hangt de politieke vlag er halverwege de rit bij?...
The Heinrich Böll Foundation has compiled a dossier containing articles and interviews on the situation in Hungary since the right-wing government came to power in April 2010. Their intention is to raise awareness...
In zijn column van de Volkskrant schrijft Wouter Bos dat de komende coalitie wat hem betreft niet breed genoeg kan zijn. De moeilijke boodschap van bezuinigingen die nog komen moet verkocht worden aan de kiezer....
Europa is tegenwoordig synoniem met crisis, maar Europa is veel meer. In dit nummer proberen we de kloof te dichten die gaapt tussen het politiek-economische Europa en de culturele identeit(en) van het continent....
De jonge maagd Europa die zich liet verleiden door een bronstige god is een breekbare dame geworden. Krijgt zij nog enig respect of is het binnenkort met haar levenskracht gedaan? In deze Helling kijken Europeanen...
Het zelfbeeld van Europa als sociaal superieur aan de rest van de wereld is zelfbedrog. De ervaringen met de relatie tussen Oost- en West-Europa leren ons dat het idee van een verenigd Europa eenvoudig heeft...
Musici gaan makkelijker met grenzen om dan politici, leert de ervaring. Charpentier en Beethoven bijvoorbeeld. In hun muziek, en de manier waarop die is ontvangen, wordt de grote spanning in de Europese ziel tussen...
Europa is meertalig en wanneer we elkaar werkelijk willen leren kennen, dan is Engels als lingua franca volstrekt onvoldoende. Ervaringen met de Europese taalgrenzen leren dat taal nog steeds de voornaamste ingang...
l'Europe parle plusieurs langues et si on veut vraiment se connaitre en Europe, l'anglais comme lingua franca ne suffit absolument pas. Les experiences avec les barrieres linguistiques en Europe nous montre que la...
Nooit meer oorlog: dat was vanaf het begin de ziel van de Europese eenwording. Inmiddels heeft Europa dringend behoefte aan een nieuw groot verhaal. Is ‘nooit meer oorlog’ achterhaald, of kan herinterpretatie en...
Nu is ze aangekomen, de ziel van Europa. Ze zit op een rots op de Isla de las Palomas, de meest zuidelijke punt van Europa. Achter haar de muur van de citadel, de witte huizen van Tarifa en laatste uitlopers van...
Jetzt ist sie angekommen, die Seele Europas. Sie sitzt auf einem Felsen auf der Isla de las Palomas, die südlichste Spitze Europas. Hinter ihr die Mauern der Festungsanlage, die weissen Häuser von Tarifa, der...
Deze maand vindt in Polen en Oekraïne het Europees kampioenschap voetbal plaats. Verguisd in Nederland, heeft Polen belangrijke Europese denkers afgeleverd. Een van hen is Zygmunt Bauman, wiens begrip ‘vloeibare...
In many Europeans’ minds the term ‘Europe’ refers to Greece and to its mythology. For a non-nationalist Greek, going a couple of thousand years back to identify and possibly celebrate what ‘the cradle of democracy...
Bij het woord ‘Europa’ denken velen aan Griekenland en vooral aan de Griekse mythologie. Voor een niet-nationalistische Griek is het een ironische en misschien zelfs dubieuze onderneming om een paar duizend jaar...
Een scholier kijkt uit het raam van zijn klaslokaal, de zon schijnt, er is geen wolkje aan de hemel. Hij zucht diep. 'Wat een prachtige dag. Het zou vandaag kunnen zijn.' Hij kijkt nog eens en verzucht weer: 'Het...
Erica Meijers' column in De Andere Wereld, IKON radio, 3 mei 2012.
Alfred Jager schrijft over Ricarda Huch en Gotthold Ephraim Lessing, twee mensen die voor hem de ziel van Europa merken.
The new issue of the Green European Journal discusses the austerity measures taken by governments all over Europe.
Ingeborg Visscher vond haar Europese gevoel in de Kazankathedraal in St. Petersburg.
Het aantal dakloze Grieken is in de afgelopen twee weken fors gestegen. Een kwart van de Spanjaarden is werkloos. En wij tobben maar weer eens over hoe dat toch moet met die 'ziel van Europa'. Laten we het liever...
 David Barnouw reageert op Erica Meijers betoog dat de Tweede Wereldoorlog beter internationaal kan worden herdacht.
Het Oudgriekse denken wordt algemeen beschouwd als de oorsprong van de Europese beschaving; het bracht Europa de filosofie, de wetenschap en de eerste vorm van democratisch bestuur. Reden genoeg om dit denken als...
Douwe de Roest voelde zich Europeaan toen hij meedeed aan een prestigieuze achtdaagse simulatie van het Europees besluitsvormingsproces.
Binnen de grenzen van Nederland is net zoveel diversiteit als binnen de grenzen van Europa als geheel, maar de verschillen zijn kleinigheden.   
Maxe de Rijk voelde zich altijd slechts Amsterdammer, maar voelt zich nu Europeaan.
Europeaan voel ik me in het gezelschap van andere groene Europeanen in de Europese Groene Partij.
Geschiedenisles in het zomerkamp, Verenigde Staten 1957, toen voelde ik me voor het eerst Europeaan.  
 Met het lenteakkoord laait de discussie op over de effectiviteit van een indicator die gebaseerd is op het BNP[=BNI] of op het BBP. Menig econoom maar ook GroenLinks pleit al langer voor het hanteren van een...
De tegenstanders van een bezoek aan de Duitse graven op 4 mei hebben gelijk: het geeft geen pas te suggereren dat daders en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog één pot nat zijn, zoals Herman Pley in de Trouw...
Er is geen ziel van Europa in de zin van mijn Europa. Die hoeft er ook niet te komen.
Er staan alleen nog wat monumenten en ruïnes die de geschiedenis van wat wij Europa noemden belichamen. 
 Ik ben geen nationalist, want ik vind Nederlanders niets bijzonderder dan andere wereldburgers. Als ik mij iets voel, dan is het wel Europeaan.
Het Europese gevoel van Marco Meiling.
Wanneer voel ik mij Drent, Nederlander, wetenschapper, man? Er vallen meer tweeslachtige vragen te stellen dan die omtrent mijn Europese gevoel.
Iedere politicus zou eens een dagje mee moeten lopen bij de organisatie van een internationaal muziekfestival. 
Afgelopen kerst bracht ik door in de Vaucluse, een streek in het zuiden van Frankrijk. In Fontaine-de-Vaucluse, een toeristisch dorpje waar Petrarca graag kwam, bestelde ik een dagmenu. 
Op welk moment voelde jij je Europeaan? In het zomernummer van de Helling verzamelen we verhalen over de ziel van Europa, of het ontbreken daarvan. Discussieer nu alvast mee over de ziel van Europa.
In this period of uncertainty and quick change, launching a new journal dedicated to the analysis of long term trends appears as pragmatic as trying to organise a meditation congress in the middle of a tsunami. But...
De Eurocrisis wordt ten onrechte voorgesteld als zijnde veroorzaakt door gebrek aan be­grotingsdiscipline gecombineerd met luie, spilzuchtige en corrupte praktijken rond de Mid­dellandse Zee. De kern van de crisis...
As the Hungarian government continues to receive criticism for its undemocratic 'reforms', one of the co-founders of the Hungarian sister party of the GreenLeft, LMP, Kristóf Szombati discusses whether they mark a...
Het gaat wat minder goed met het anders niet al te nederige Westen. Vooral Europa zit in een dip. Voor het eerst zitten we als werelddeel in een crisis, terwijl daarvan geen sprake is in arme en opkomende landen in...
The European Project lacks any significant ingredient of emotional bonding. In the absence of a 'European soul', the existing rational, bureaucratic structure is doomed to remain a distant presence for the citizens...
‘Muslims subject themselves’, ‘Christians cling to dogmas’, ‘Europeans are civilized’, ‘women like men who are wealthy and strong’ and ‘black people have good sense of rhythm’. Images about ‘others’, people of...
Het Europees project staat onder druk. De economische en financiële crisis die door Europa raast legt de fouten bloot die in de Europese structuur zitten en dwingt tot bezinning over de toekomst van het Europese...
De huidige eurocrisis is in de ogen van Alfred Kleinknecht geen staatsschuldencrisis, maar een crisis van solidariteit. Een Europese muntunie kan niet bestaan zonder Europese solidariteit.
Terwijl Europese schuldencrisis voortsleept roepen commentatoren tot een slagvaardiger democratischer Europese Unie. Nochtans ontberen deze oproepen vaak concrete invulling. Bovendien wijzen recente ontwikkelingen...
Voor hoerenlopers is Zweden een rotland geworden. Hoeren zijn er moeilijk te vinden en je riskeert nog een straf of boete ook. Je kunt beter een vrouw uit de kroeg oppikken, luidt het advies op internationale...
All over Europe, Green and left-wing political parties are confronted with rising political movements that claim to speak in the name of 'the people'. These movements pit themselves against mainstream politics,...
GroenLinks gaat terug naar haar roots. Bij het twintigjarige bestaan organiseren het Wetenschappelijk Bureau en de GroenLinks Academie een lezingencyclus over de idealen van GroenLinks. Joost Lagendijk keek naar de...
Minder Turken dan ooit voelen voor toetreding tot de EU; hun aantal daalde van 75 procent in 2005 naar 35 procent nu. Onder de Turkse Nederlanders gelooft bijna zeventig procent niet meer dat Turkije ooit nog lid...
In Brussel gaapt een democratisch gat. De Europese besluitvorming is onvoorspelbaar en stroperig en er is gebrek aan Europees publiek debat. Maar aanpassingen aan het Europese bouwwerk zijn niet genoeg, in...
Op 7 mei 2010 was de Europese welvaartstaat bijna voorbij. Een halve eeuw na de verklaring van Schuman voor Europese integratie, lagen de Europese droom en onze welvaartstaat bijna aan diggelen. Door de aanval van...
De minaret zet in Zwitserland het islamdebat op scherp. Rechts mobiliseert wezenlijke angsten en links heeft daarop geen antwoord. Links kiest voor een legalistische opstelling, maar met het opkomen voor...
Hoe zou het Europees energiebeleid eruit moeten zien? Eigenlijk is het heel simpel: Europa moet de komende decennia klaar worden gestoomd om volledig op duurzame energie te lopen. Daarvoor moeten nog wel de nodige...
Het afgelopen decennium is er een nieuw Europees energielandschap ontstaan, dat gekenmerkt wordt door een toenemende politisering. Hierdoor is de energiezekerheid voor de Europeanen onvoorspelbaar geworden.
Hoe kan de winst van de groene partijen bij de Europese verkiezingen worden omgezet in politieke resultaten? Over kansen, coalities en ambities.
Na bijna elf jaar in het Europees Parlement maakt Joost Lagendijk de balans op. Van de spectaculaire val van de Europese Commissie en de triomf van GroenLinks in 1999 tot de opkomst van populisme en scepsis in het...
De essentie van het politieke conflict over ontwikkelingssamenwerking is de vraag in hoeverre wij bereid zijn om eigen belangen ondergeschikt te maken aan de ontwikkelingskansen van arme landen. Pas dan komt een...
Technologische mogelijkheden hebben altijd geleid tot toekomstdromen. De droom die de Europese Unie dichterbij wil brengen is ontwikkeld door Philips en heet: Ambient Intelligence. Over de ontwikkeling van een...
Er is een nieuwe politieke strijd gaande tussen de winnaars en de verliezers van de globalisering. Een groep Zwitserse en Duitse wetenschappers vergeleek zes Europese landen.
Overal in Europa plukken immigranten de tomaten in de kassen en steken de asperges op de velden. Vaak voor een hongerloontje en in omstandigheden die bijna 19e-eeuws aandoen. Moeizaam komt het vakbondswerk onder...
Hoe kan het dat in het welvarende Europa arme landarbeiders in regelrechte sloppen wonen? Heeft dat iets te maken met het landbouwbeleid van de Europese Unie? En zo ja, wat kan de EU daar dan aan doen? Die vragen...
In de discussies over de Europese Unie klinkt regelmatig de roep om een gemeenschappelijke Europese identiteit. De emotionele eenheid zou ontbreken in het project Europa. Wanneer Europa geen 'ziel' krijgt, is de...
Een nationale identiteit biedt een emotioneel tehuis. Dat benauwt vaak, maar helemaal zonder is erg schraal. Als de Nederlandse elite dit negeert komen we niet verder dan voetbalnationalisme en André Hazes.
Lobbyfirma's in Brussel bieden hun klanten strategieën aan met namen als 'de gevechtshelikopter', een lekker agressieve campagne, en 'de tandarts', precisiewerk gericht op rotte kiezen. In tegenstelling tot Amerika...
Na het Grondwetdebacle is Europa in grote verwarring. Groenen en liberale Europarlementariërs stellen voor om eerst een paar hele concrete kwesties aan te pakken: de grenzen van Europa, de doelstelling van Europa,...
In de discussie over de toekomst van de verzorgingsstaat geven Bos en Halsema hoog op van Scandinavië. Is dat model echt beter? En kan je zomaar krenten uit de pap halen? 
In het toneelstuk Fort Europa geeft de Vlaamse auteur Tom Lanoye een vernietigend commentaar op Europa. Het continent dat zich de bakermat noemt van de democratie, heeft het kritisch denken opgegeven. Lanoye...
Ondanks het 'nee' tegen de Grondwet zijn er geen aanwijzingen dat Nederland nu tegen Europa is. Wel is er alle reden om voorlopig kalm aan te doen met een verdere uitbouw van Europa. Ook GroenLinks moet met haar...
De nationale gemeenschap wordt bedreigd door migratie, Europa en globalisering. Wat kan onze Heimat bijeenhouden?
Dit voorjaar mogen Nederlanders stemmen over de Europese Grondwet. Bij de totstandkoming daarvan hebben de Europese Groenen een belangrijke rol gespeeld. Wat gebeurde er achter de schermen, wat was de invloed van...
De Europese Unie heeft er tien landen bij. Met de inwoners van deze landen vormen we één gemeenschap. Wat weten we van hen? Deel 4 van een kleine serie portretten van het culturele leven in de nieuwe lidstaten.
Verdient de Europese grondwet een ja of een nee? Aan een keuze valt niet te ontkomen, met een referendum op komst. Marcel Ham las het grondwetboek en ging voor goede raad langs bij zijn vrienden van de SP en...
De Europese Unie heeft er tien landen bij. Met de inwoners van deze landen vormen we één gemeenschap. Wat weten we van hen? Deel 3 van een serie kleine portretten van het culturele leven in de nieuwe lidstaten.
De Europese Unie heeft er tien landen bij. Met de inwoners van deze landen vormen we één gemeenschap. Wat weten we van hen? Deel 2 van een serie kleine portretten van het culturele leven in de nieuwe lidstaten.
In 1989 scheurde het IJzeren Gordijn. Toen de Sovjet-Unie de militaire greep waarin ze Oost-Europa hield verslapte, vielen de communistische regimes om als dominostenen. De tv-beelden hiervan zijn iconen geworden:...
In heel Europa ligt de verzorgingsstaat op de pijnbank. De keuze is tussen terugtreden of vernieuwen.
De Europese Unie krijgt er tien landen bij. Met de inwoners van deze landen vormen we één gemeenschap. Wat weten we van hen? De Helling begint een korte serie met kleine portretten van het culturele leven in de...
Per 1 mei wordt de natuur van de Europese Unie een stuk rijker. Zo krijgen we er met de Karpaten een fantastisch gebergte bij. De centralistische wijze waarop Europa die natuur wil beschermen houdt echter risico’s.
GroenLinks is enthousiast over het ontwerp voor een Europese Grondwet. Het garandeert geen groen en progressief beleid, maar vergroot wel de mogelijkheden om daarvoor te strijden. Het referendum in 2004 is een...
De gematigd positieve houding van GroenLinks is omgeslagen in heuse eurofilie. Dat blijkt onder andere uit het nieuwe Europese verkiezingsprogramma. Met mogelijk een referendum over de Europese grondwet voor de...
Europa moet onafhankelijker worden van Amerika. Tegelijkertijd zouden beide partijen ten behoeve van hun bondgenootschap een aantal standpunten moeten heroverwegen. Een Duitse visie op de Amerikaans-Europese...
De prijsstijgingen na de komst van de euro hebben het geloof in Europa flink geschaad. Het debacle is symptomatisch voor de manier waarop de EU-landen met elkaar om gaan: teveel regels, geen handhaving, gebrek aan...