Environmental taxes advocated by Green parties such as road pricing give rise to social resistance and populist criticism. There is, however, a response to the mistrust of green taxation. Richard Wouters explores...
De milieubelastingen die GroenLinks bepleit, zoals de kilometerheffing, stuiten op maatschappelijke weerstand en populistische kritiek. Er is een manier om in te spelen op het wantrouwen tegen fiscale vergroening:...
Verhoog de belasting op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en verlaag de lasten op arbeid. Zo wil denktank Ex’tax de circulaire economie dichterbij brengen. Lof én kritiek werd zijn deel. Een gesprek met de...
Met een herziening van het belastingstelsel in aantocht is het goed om ook de auto van de zaak nog eens grondig tegen het licht te houden.
De energie loopt uit energiecoöperaties, het vertrouwen lekt weg bij bedrijven die aan duurzaamheid werken. De overheid biedt hun geen stabiel en voorspelbaar belastingregiem. Dat komt doordat er een olifant in de...
De werkloosheid is hoog. Volgens de laatste prognose van het Centraal Planbureau loopt die in 2014 nog verder op tot 665 duizend mensen, of 7,5% van de beroepsbevolking. De werkloosheid onder jongeren is met 10%...
Simon Otjes reageert op de gespreksnotitie over sociale zekerheid van Bram van Ojik. Hij pleit ervoor onze sociale zekerheid om te vormen van verplichte verzekering tot algemene voorziening. Alleen op die manier...
In plaats van het scheppen van een stabiel investeringsklimaat voor lokale en schone energie, schuift het kabinet duidelijke wetgeving over saldering voor zich uit. Het huidige belastingstelsel remt technologische...
De toeslagenfraude door Bulgaarse bendes laat zien dat een complex belastingstelsel gevoelig is voor fraude. PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom deed een interessant voorstel in de NRC van 16 mei.
De arbeidskosten in Nederland zijn hoog en de overheidsuitgaven blijven stijgen. Een inkomensafhankelijke belasting op boetes is de ideale manier om beide problemen op te lossen, schrijft Marc-Jan Trapman.
In landen met een gelijkmatigere inkomensverdeling is alles beter. Maar is het grootste geluk voor de grootste groep het doel van nivelleren?
Aan de vooravond van de troonrede sprak hoogleraar economie Alfred Kleinknecht zijn droomrede uit bij 'Het oog op morgen'.
De Nijmeegse wethouder Jan van der Meer over arbeidskosten en een hernieuwde vermenselijking van de arbeidsmarkt.
Thijs de la Court, wethouder van Duurzaamheid in Lochem, pleit voor een hervorming van de energieheffing.
Er is eigenlijk geen goed excuus om ons huidige belastingstelsel maar ongemoeid te laten, vinden Timor El-Dardiry en Paul Teule. Daarom zou in plaats van arbeid, consumptie belast moeten worden. 
In de late middeleeuwen - maar nog voor de kleine ijstijd - slaagde een kleine gemeenschap van Noorse Vikingen er in zich op het zuidelijkste puntje van Groenland te handhaven.