Ontwikkelingslanden kunnen meer profijt hebben van hun bodemschatten, als zij deze niet in ruwe vorm exporteren, maar bewerken tot producten. Het opzetten van een eigen industrie is echter eenvoudiger gezegd dan...
Gewapende conflicten ontstaan in het algemeen omdat actoren met verschillende belangen er niet in slagen om op een vreedzame manier te komen tot een consensus waarin de belangen van beide actoren worden erkend.
Op 4 oktober 2014 organiseerden de Hellingproef, het Milieunetwerk, de werkgroep Internationale Samenwerking en de werkgroep Landbouw een symposium over de nieuwe millenniumdoelen.
Weinig mensen zullen de Millenniumdoelen (MDGs) van de Verenigde Naties uit hun hoofd kennen. Maar als je vraagt wat er nodig is om de wereldwijde armoede te verminderen, kan men ze met een beetje fantasie wel...
Cassandra tegen wil en dank. Zo heten de memoires van VVD-coryfee Frits Bolkestein (2013). Op zich is het een aardig boekje van iets meer dan tweehonderd pagina’s. Bolkestein laat uitgebreid merken dat hij uiterst...
Microkredieten veroveren de wereld. Hoewel het succes ervan sterk afhankelijk is van de betrouwbaarheid van betrokken organisaties, kunnen we er niet meer omheen. 
Eerlijk delen. Het is één van de drie pijlers van dit kabinet zo vertelde Mark Rutte tijdens de presentatie van het Regeerakkoord. Diederik Samsom stond er trots naast te kijken.
Op 8 december organiseert Hellingproef een bijeenkomst over ontwikkelingssamenwerking in fragiele staten met Bram van Ojik. Hier alvast een opwarmertje.
GroenLinks zou zich moeten profileren als one-issuepartij die strijdt tegen mondiale armoede.
Sloppenwijken ontstaan vaak door het bezetten en zonder toestemming bebouwen van grond. Legalisatie is een veelvoorkomende manier om sloppenwijken te bestrijden: door eigendomsrechten op de grond te verstrekken...
Het advies van de WRR over ontwikkelingshulp is apolitiek. De WRR gaat voorbij aan fundamentele belangentegenstellingen die ontwikkeling in de weg staan.
Ontwikkelingshulp is opnieuw een hot issue. Vooral het door de VN bepaalde percentage van 0,7 van ons nationaal inkomen, vastgesteld in 1970, wordt door menigeen bekritiseerd. Politiek links en rechts staan in dit...
De discussie over de onrechtvaardige verhoudingen in de wereld en de betrokkenheid van Nederland bij de ontwikkeling van andere landen is zo’n zestig jaar oud. Na de Tweede Wereldoorlog brokkelde het koloniale...
De essentie van het politieke conflict over ontwikkelingssamenwerking is de vraag in hoeverre wij bereid zijn om eigen belangen ondergeschikt te maken aan de ontwikkelingskansen van arme landen. Pas dan komt een...
De huidige kritiek op het Nederlandse ontwikkelingsbeleid komt op een moment dat het met veel arme landen juist beter gaat, al is de rol van hulp daarbij niet altijd duidelijk. Het is zaak de basisregels van goed...
De norm dat rijke landen 0,7 procent van hun nationaal inkomen aan ontwikkelingssamenwerking moeten besteden, moet van tafel. Het is een willekeurig en achterhaald getal, dat meer kwaad dan goed aanricht in het...
Weg met het keurslijf van vrijhandel en neoliberalisering, zegt de Cambridge-econoom Ha-Joon Chang. Arme landen moeten kunnen kiezen voor protectie en staatsinterventie, al was het maar omdat dat de manier is...
Het Westen moet niet bijdragen aan het Afrikaanse onvermogen om zichzelf te helpen. Afrikanen moeten zelf hun ontwikkeling ter hand nemen en Westerse burgers kunnen hun energie beter steken in het bestrijden van de...
Progressieve politici moeten de aanval kiezen in het debat over ontwikkelingssamenwerking en daarbij uitgaan van de samenhang tussen mondiale problemen. Echte internationale samenwerking houdt niet op bij de...
Democratiseringsondersteuning is lange tijd als onlosmakelijk onderdeel van ontwikkelingssamenwerking gezien. Maar over het veronderstelde positieve verband tussen beide bestaat steeds meer twijfel. Maar de...
Er heeft zich de laatste 10 jaar een stille revolutie voltrokken in de ontwikkelingssamenwerking. Heel wat donoren hebben enorme veranderingen ondergaan, omdat ze flink geleerd hebben van de fouten uit het verleden...
De veel bekroonde documentairemaker Sorious Samura uit Sierra Leone velt harde oordelen over de Afrikaanse leiders: “Ze behandelen hun land als een prostituee”. Maar hij is net zo kritisch op de Westerse hulp: “...
Er is toenemend wantrouwen over de klassieke ontwikkelingssamenwerking. Toeristen, ondernemers en migranten beginnen hun eigen kleine projectjes: Venlo voor een school in een Masaai-dorp. De traditionele...
De kritiek op de ontwikkelingssamenwerking zwelt aan en is voor een deel terecht, zo ontdekte Bram van Ojik in de praktijk. De plannen voor een massale geldinjectie voor Afrika hebben de charme van snel resultaat...