Misschien dat Lucette ter Borg in de NRC van donderdag 3 maart teveel gevangen was door het indrukwekkende en allesbehalve toevallige decor van de kunstmanifestatie HACKING HABITAT om te zien welk verhaal hier...
Geëngageerde kunst speelt zich vaak buiten de gevestigde culturele instituties af. Tino Sehgal bekritiseert met zijn vluchtige kunstwerken juist in de musea het materialisme van de samenleving. Dit jaar staat hij...
"In de hedendaagse event-cultuur gaat het steeds vaker over de toepasbaarheid van kunst in een commercieel kader en steeds minder over de innovatieve waarde van kunst voor de samenleving. Kunstenaars moeten een...
“The optimism of Green parties has ultimately failed”, says philosopher, writer and activist Lieven De Cauter. Activists and politicians have to remind people of the imminent catastrophe; this is the only way to...
Deze maand is de nieuwe editie van het Green European Journal verschenen onder de titel: Connecting the struggles. Onder de slogan "Wij zijn de 99 procent" wordt gekeken naar de opkomst van nieuwe bewegingen die...
De opdracht aan theaters om een cultureel divers publiek binnen te halen is mislukt. De canon bleef klassiek westers, waardoor alleen het verhaal van een deel van de Nederlanders wordt verteld. Een groep jonge...
"Psalm" verscheen eerder in de bundel Gospels en Psalmen (2008) en werd gepubliceerd in de Helling 20.4 - Kunst & Politiek.
Kunst is politiek voor zover ze een eigen ervaring van tijd en ruimte creëert die afwijkt van de gewone orde, zegt Rancière. Piet Molendijk geeft een korte inleiding op zijn werk.
Tania Bruguera is een van de bekendste politieke kunstenaars van dit moment. Ze schreef verschillende manifesten waarin ze duidelijk maakt dat politieke kunst het terrein van de kunst overschrijdt en in het...
Politieke kunst wil de wereld niet alleen verbeelden, zij wil de wereld veranderen. Politieke kunst is daarom de natuurlijke bondgenoot van progressieve politiek. Bestel dit nummer.
Politieke kunst wil de wereld niet alleen verbeelden; zij wil de wereld veranderen. Politieke kunst is daarom de natuurlijke bondgenoot van progressieve politiek. Politieke kunst wil nuttig zijn. Niet door haar...
"In de hedendaagse event-cultuur gaat het steeds vaker over de toepasbaarheid van kunst in een commercieel kader en steeds minder over de innovatieve waarde van kunst voor de samenleving. Kunstenaars moeten een...
De opdracht aan theaters om een cultureel divers publiek binnen te halen is mislukt. De canon bleef klassiek westers, waardoor alleen het verhaal van een deel van de Nederlanders wordt verteld. Een groep jonge...
Mensen worden steeds meer beheerst door grote systemen die met behulp van technologie de regie van ons overnemen. Hoe helpt kunst te begrijpen wat er gaande is en hoe we ons kunnen weren? Een gesprek met Ine Gevers...
In welke wereld doet de politieke kunstenaar zijn werk? Sociologe Saskia Sassen sprak tijdens de eerste life hack van het kunstproject Hacking Habitat.  Haar thema voor deze avond: onzichtbaarheid. Haar...
Hoe kan kunst museum en theater overstijgen en de wereld veranderen? De nieuwe Helling en de manifestatie Hacking Habitat buigen zich de komende tijd over deze vraag.
Kan muziek de wereld veranderen? Het is al meer dan veertig jaar geleden dat de maatschappijkritische single Big yellow taxi van Joni Mitchell uitkwam. ‘They paved paradise and put up a parking lot’, luidden de...
Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de visiebrief van minister Bussemaker over het cultuurbeleid. De harde VVD-toon is verdwenen, de sociaaldemocratische waardering voor kunst lijkt weer terug. Hoe verhouden de...
Kunst valt niet onder vrijheid van meningsuiting, vindt burgemeester Roep van Vlissingen.
Peter Brosens en Jessica Woodworth konden geen beter moment uitkiezen voor de lancering van hun laatste film dan deze lente. 
Humor moet tegenwoordig in de politiek, maar echte narren zijn er niet meer. De ernst waarmee hij contrasteert, bestaat niet meer in de politiek. Eigenlijk is de politicus zelf tot nar geworden, een machteloze,...
Bijtende spot in een quasi lachwekkend jasje: Erasmus wist precies hoever hij kon gaan. Leo Molenaar leidt De lof der zotheid in en vraagt zich af of dergelijke narrentaal vandaag nog wenselijk en mogelijk is.
Als politiek inderdaad de kunst van het mogelijke is, dan staat koorddanser Philippe Petit diametraal tegenover de politiek, want hij bedrijft al jarenlang de kunst van het onmogelijke.
In Frankrijk is er altijd meer dan in Nederland sprake geweest van een politieke traditie van satire. Dit sprookje van de komiek François Morel is daar een voorbeeld van. Tijdens zijn wekelijkse column voor radio...
De afgelopen weken gebeurde er genoeg, maar ik merkte dat ik me nergens druk om maakte. Er verschenen dus geen blogs. Meestal zijn het Nederlandse, Europese of universele verhalen die me bezighouden. De laatste...
Wat is de rol van de kunst in onze beschaving? Dient zij slechts een esthetisch doel of gaat het verder dan dat? De meningen zijn verdeeld. Volgens Robbert van Heuven draagt kunst bij aan de kritische houding die...
De zomerstop is voorbij; jij terug uit het Noorden, ik uit het Zuiden; onze discussie kan verdergaan. Voordat ik op het "Grote Verhaal" inga waarover jij schreef, heb ik nog een paar woorden te zeggen over...
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 5 op de lijst: Linda Voortman. 
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 7 op de lijst: Arjan El Fassed. 
Musici gaan makkelijker met grenzen om dan politici, leert de ervaring. Charpentier en Beethoven bijvoorbeeld. In hun muziek, en de manier waarop die is ontvangen, wordt de grote spanning in de Europese ziel tussen...
De column van Erica Meijers bij De Andere Wereld, gisteren op IKON radio.
Jan Hoek schrijft over Rom 87 en punk als moderne inspiratiebron.
Onze samenleving kan niet zonder verbeeldingskracht, vooral niet in tijden van crisis. Kunstenaars tonen ons nieuwe werelden als we dat het meest nodig hebben en verdienen daarom onze steun. Subsidies zijn daarbij...
Iedere politicus zou eens een dagje mee moeten lopen bij de organisatie van een internationaal muziekfestival. 
Wat is de rol van de kunst in onze beschaving? Dient zij slechts een esthetisch doel of gaat het verder dan dat? De meningen zijn verdeeld. Volgens Pepijn Vloemans kan kunst alleen de tand des tijds overleven door...
Auteur Claire Polders doet niet aan politiek. GroenLinkser Hagar Roijackers des te meer. Ze mailen elkaar over hun positie aan de zijlijn of in het veld. Deze week: Claire Polders over schrijven als een manier om...
Het werk van de kunstenaar Aad de Haas is door de Duitse bezetter veroordeeld als 'ontaard' en door de katholieke kerk verboden als 'deformerend', maar de overzichtstentoonstelling in de Kunsthal laat zien dat zijn...
Filosofe Claire Polders doet niet aan politiek. GroenLinkser Hagar Roijackers des te meer. Ze mailen elkaar over hun positie aan de zijlijn of in het veld.
Eerst een Belgenmop: staat een Nederlander aan de oever van een rivier, en roept naar een Belg die aan de tegenoverliggende oever staat: kunt u mij vertellen hoe ik aan de overkant kom? Antwoordt de Belg: maar...
De politiek moet niet het engagement van de kunstenaars dicteren, stellen Aysel Sabahoğlu en Gerrit Pas. De overheid mag randvoorwaarden stellen, maar moet zich niet met de inhoud van kunst bemoeien.
De Amsterdamse wethouder Carolien Gehrels stelde voor de politiek meer invloed te geven op de kunsten. De afstand tussen politiek en kunst is een reëel probleem, maar de oplossing van Gehrels werkt averrechts. Vijf...
Steeds meer jonge theatermakers maken expliciet politiek theater. In recente voorstellingen van Floris van Delft, Eric de Vroedt, Laura van Dolron en Ilay den Boer gaat het ondermeer over Wilders en Israël-...
Het politieke klimaat dwingt tot een nieuwe visie op kunstbeleid. Democratische veelstemmigheid moet daarbij het uitgangspunt zijn.
De culturele sector maakt zich zorgen over de opkomst van de PVV, die geen geld wil uitgeven aan kunst. Een toekomstig kabinet met die partij en een lege schatkist vormt daarom een groot gevaar voor de kunsten. Ook...
De inrichting van de openbare ruimte roept allerlei vragen op: waar hebben we het over en welke kwesties spelen er op dit moment? Een rondetafelgesprek over de stedelijke openbare ruimte met vier Amsterdamse...
Cultuur speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de openbare ruimte. In Amsterdam-Noord zorgen initiatieven van kunstenaars, de komst van het Filmmuseum, verschillende festivals en het nieuwe centrum de...
De economische crisis heeft grote gevolgen voor de kunst- en cultuursector in de Verenigde Staten, die vrijwel geheel afhankelijk is van private fondsenwerving.
Regisseur Floris van Delft (1976) maakte een theaterproductie over democratie, waarin de generatie van 1968 en de generatie van nu met elkaar de staat van de democratie in Nederland doorlichten. Het is deel een van...
Midden november kwamen er van allerlei kanten deadlines op me af. Ik besloot naar Eindhoven te gaan om de tentoonstelling over politiek en kunst in het Van Abbemuseum te bezoeken, waarvan deze Helling het één en...
Hoe ligt de relatie tussen moderne kunst en sociale verandering en hoe hebben kunstenaars hun talent gebruikt om te reageren op de radicale veranderingen in de samenleving? Daarover gaat de tentoonstelling Vormen...
Bestaat er een GroenLinks-beleid wat betreft kunst en cultuur? Het verkiezingsprogramma spreekt in algemene termen over een open, pluriforme cultuur. GroenLinks wil meer ruimte voor creatievelingen en hun...
In deze bijdrage blikt Cas Smithuijsen in vogelvlucht terug op de ontwikkeling van de relatie tussen het openbaar bestuur en de cultuur. Ondanks de voortdurende discussies op dit terrein blijkt er sprake te zijn...
Hoezeer kunst altijd verweven is met de politieke context waarin zij ontstaat, is goed af te lezen aan de teksten van de vroegromantische dichter Novalis. De romantiek, bekend als een beweging die vlucht voor de...
Afgelopen maand verscheen een Nederlandse vertaling van werk van de Franse denker Jacques Rancière. Kunst is politiek voor zover ze een eigen ervaring van tijd en ruimte creëert die afwijkt van de gewone orde, zegt...
“Is dit kunst?” Een wrak van een bomaanslag in Bagdad ligt in de foyer van Gemak, het nieuwe centrum voor kunst en politiek in Den Haag. Het is onderdeel van de tentoonstelling Green Zone / Red Zone, waarmee Gemak...
Op Landgoed De Horst in Driebergen vond op 27 september 2007 de oprichting van het First Art Rescue Team plaats. F*ART is een open internationaal netwerk voor jonge kunstenaars. Het is een virtueel platform om...
Vorig jaar won het Van Abbemuseum in Eindhoven de Stimuleringsprijs voor Culturele Diversiteit. Een half miljoen euro werd uitgereikt door de Mondriaan Stichting. Volgens Charles Esche, de directeur van het museum...
Leren omgaan met cultuurverschillen, dat is de uitdaging van onze tijd. We hebben te maken met een explosieve diversiteit, als burgers van de dezelfde staat en als bewoners van dezelfde straat. Het is niet meer...
De moderne, op beheersing gerichte samenleving heeft een tragisch karakter, zegt filosoof Jos de Mul. Het inzicht ontbreekt dat teveel van het goede ook het kwade kan zijn. Een interview.
In het toneelstuk Fort Europa geeft de Vlaamse auteur Tom Lanoye een vernietigend commentaar op Europa. Het continent dat zich de bakermat noemt van de democratie, heeft het kritisch denken opgegeven. Lanoye...
Volgens dramaturge Rezy Schumacher (Helling, 4-2004) gaat theater gelukkig weer over politiek. Toneelregiseur Johan Simons toonde zich eerder (Helling, 3-2003) ook een aanhanger van politiek op de planken. De...
De Nederlandse musea hebben hun internationale reputatie verloren. De oorzaak wordt bij de politiek gelegd: een verstikkende bureaucratie die nuttige kunst wil. Hoe verder? Een rondgang langs betrokkenen uit binnen...
Wat is de invloed van migranten op de Nederlandse cultuur? Dat is het ambitieuze onderwerp van een vijfdelige serie waarvan onlangs het eerste deel verscheen.
Het kunstklimaat is verziekt. Het cultuurbeleid is zogenaamd neutraal maar in praktijk erg politiek en de kunst hobbelt daar strategisch dan wel slaafs achteraan. Hoogste tijd voor verandering.
Regisseur Johan Simons van ZT Hollandia maakt politiek theater. Maar wat is politiek theater? Tussen de repetities door van Sentimenti, in een oude fabriekshal in de buurt van Maarssen, spreekt hij over zijn liefde...
Wat doen kunstenaars in een land waar de staat volkomen afwezig is, maar macht overal aanwezig? Kongo is zo'n land. Daar is alleen een staat als er ergens geld voor valt te vragen. Voor alle burgers, ook voor...
Bush misbruikt de mythe van het Wilde Westen ter legitimatie van zijn strijd tegen het terrorisme. Hij verwijst graag naar de klassieke western: “hunt ‘em down”, maar hij zou eens naar een aantal andere films...
Kunst is niet langer heilig. De cultuursector moet het volk tegemoet komen, anders is ze straks al haar legitimatie kwijt.