Het ziet er naar uit dat referenda geen lang leven beschoren zijn. Misschien zijn referenda geen goed idee – democratie zou geen afspiegeling moeten zijn van enkel private voorkeuren. Maar zolang het referendum...
GroenLinks wil het eigen risico in de gezondheidszorg afschaffen. Maar hoe betalen we dan de steeds verder stijgende zorgkosten?
De verzorgingsstaat van GroenLinks is voor velen aantrekkelijk. Maar wordt het doel van minder ongelijkheid wel bereikt?
Bij de Monki-winkel aan de Steenweg staat de verkoopster haar best te doen mijn cadeautje mooi in te pakken. Een paar sokken met giraffes erop, voor een vriendin die mijn kat verzorgde terwijl ik laatst in het...
Geestelijke gezondheidszorg (ggz) is nooit erg populair geweest en zal het wel nooit worden ook. Mensen komen op de televisie met hun hartchirurg, maar nooit met hun psychiater. Psychische aandoeningen zijn meer...
Niet roken en geen alcohol voor je achttiende. Dat is de boodschap van de vorige week gelanceerde overheidscampagne NIX18. Zulke bevoogding werkt averechts: kinderen en tieners leren niet van bescherming tegen het...
De kosten van de gezondheidszorg nemen jaarlijks meer toe dan het bruto binnenlands product. Met bezuiniging en verbetering van de efficiëntie alleen zijn deze kosten niet in toom te houden. Met name geldt dit voor...
Alleen aan de hoogte van haar stem kan ik horen dat ze in paniek is. Ze trekt haar rode jas strakker om zich heen en weigert hem uit te trekken, al zijn we binnen. Het kost me steeds meer moeite contact te maken....
Zolang we mensen met en zonder handicap in strikt gescheiden hokjes blijven stoppen, is de inclusieve arbeidsmarkt nog ver weg, aldus Nico Blok. 
Helaas blijven arbeidsmarktdeskundigen, opinie- en beleidmakers de illusie koesteren dat je het bij mensen met een handicap nooit over werk hoeft te hebben en dat zij nooit onderdeel hoeven uit te maken van gewone...
Zorg is een relationeel begrip: je zorgt voor iemand. Hoe verhoudt zich dit tot het begrip eigen regie? Met Alies Struijs van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid en Linda Voortman, Tweede Kamerlid voor GroenLinks...
Bureau de Helling interviewde de fractieleden van GroenLinks. We spraken met Linda Voortman over 'participatie' als rode draad, tekortkomingen aan de polder en Vrijheid Eerlijk Delen als radicaal links verhaal.
Ik kan me erg vinden in het betoog van Nico Blok. Het is triest dat de beeldvorming over arbeidskansen van mensen met een handicap zo wordt neergezet en dat mensen met een handicap zo worden benaderd. 
Nico Blok geeft in zijn artikel aan dat het bestempelen van mensen tot Wajongeren te kort schiet. Door over Wajongeren te spreken, hebben veel mensen het idee dat het hier gaat om een vreemde soort. Een soort waar...
De participatie van mensen met een handicap op de arbeidsmarkt blijft achter bij de participatie van mensen die geen belemmering ondervinden door een handicap1. Terecht snijdt Nico Blok in zijn artikel deze...
In zijn stuk pleit Nico Blok voor een andere manier van denken over de arbeidsmarkt waardoor mensen met een arbeidshandicap er gewoon bij horen. FNV'er Leo Hartveld zou Nico Blok willen vragen hoe die omslag...
Wat betekent een flexibele arbeidsmarkt voor mensen die juist behoefte hebben aan routinematig werk? Hoe kan Leven Lang Leren worden vormgegeven om ook mogelijkheden te bieden aan mensen zonder...
Als door een wesp gestoken reageert de farmaceutische industrie op mijn driepuntenplan om de farmaceutische industrie aan te pakken. Begrijpelijk, want de voorbeelden waaruit blijkt dat de industrie haar...
Er is veel te doen over grote winsten voor de farmaceutische industrie, maar hoeveel verdienen dergelijke bedrijven nu eigenlijk? Hans Groen dook in de winst- en verliesrekening van een groot bedrijf uit de...
Deze week houdt de Tweede Kamer twee volle dagen een hoorzitting over de Wet Werken naar Vermogen. Het kabinet gaat met dit wetsvoorstel ten onrechte uitgaat van de ideologie van eigen schuld dikke bult. Niet...
Nederland zou zich moeten spiegelen aan Portugal, waar het drugsgebruik sinds 2001 is gedecriminaliseerd. Dat stelt Tweede Kamerlid Tofik Dibi. 
Een verrassende discussie over de kosten van ambulancevervoer bij bewusteloze jonge drinkers. De kosten zouden we in rekening moeten brengen bij deze zogenaamde 'comazuiper'. Waarom nu plots deze discussie over de...
Het is niemand ontgaan: per 1 augustus 2014 verdwijnt de ‘rugzak’, en wil het kabinet deze leerlinggebonden financiering vervangen door de zogenaamde regeling ‘passend onderwijs’. Schoolbesturen krijgen de...
GroenLinks moet over de stijgende zorgkosten gaan nadenken, stelt Floris van Arkel. De combinatie van een stijgende levensverwachting en voortschrijdende medische techniek leidt tot een ongelimiteerde...
Het burgerinitiatief van een groep zeventigers om op hogere leeftijd vrij een eind aan het leven te kunnen maken, plaatst de politiek voor een dilemma.
Volgens Joost Smiers hebben we  ons volstrekt afhankelijk gemaakt van de beursgenoteerde grillen van de farmaceutische industrieën die veel weg hebben van monopolisten, en als zodanig diep doordringen in de vezels...
Of het nu gaat om overgewicht of een schoner milieu, volgens Katinka Eikelenboom moeten we de moralist in onszelf koesteren.
In een meeslepend relaas ontrafelen wetenschapshistorici Naomi Oreskes en Erik Conway hoe een handvol wetenschappers twijfel wist te zaaien over de gezondheidsgevaren van sigarettenrook, het bestaan van zure regen...
Vincent, een veertiger die al jaren stevig verslaafd is aan alcohol, heeft zichzelf naar een afkickkliniek gesleept. Hij wil wanhopig graag controle over zijn drinkgedrag krijgen. Dit blijkt ondanks het goede...
De revival van het vrije ondernemerschap is ook merkbaar in de geestelijke gezondheidszorg. In een dorp bij Nijmegen heeft Bert Vendrik met drie collega’s sinds vijftien jaar een Psychologenpraktijk voor kinderen,...
Terwijl de bevolking en de economie krimpen, groeit de behoefte aan zorg. Hoe daarmee om te gaan? GGZ Nederland, de brancheorganisatie van instellingen in de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg heeft er al...
Het gaat niet goed met de geestelijke gezondheidszorg. Biedt het beleid van minister Rouvoet soelaas, zijn de voorstellen van de SP een alternatief, of moet elders worden gezocht? Een analyse van de geestelijke...
Technologie verandert de wereld. Hoe diep dat kan ingrijpen blijkt uit het verhaal van Bea Visser, die vanaf haar geboorte doof is.
Technologische vooruitgang gaat gepaard met veel onzekerheden. Beslissingen over deze complexe problemen vallen tussen politiek en wetenschap. Dit leidt tot onduidelijkheid en onvrede.
Sommige mensen lijden aan het leven en willen dood. Parlement en Hoge Raad sloten de weg naar euthanasie af. Tot grote frustratie van betrokkenen. Paulus Lips, huisarts, zet de dilemma's op een rij en presenteert...
Lijden aan het leven raakt aan de vraag naar de zin van het leven. Dat is niet het terrein van de arts maar van predikanten of humanistisch raadslieden. Het probleem wordt wel degelijk onderkend maar er wordt voor...
De verhouding tussen arts en patiënt is een stuk gelijker geworden en dat heeft zonder meer positieve kanten. Maar nivellering heeft grenzen.
Viagra of hartoperaties? Keuzes in de zorg zijn onvermijdelijk. Als we de waardering van gezondheid en ziekte in cijfers uitdrukken, kunnen we ons geld zo besteden dat we maximale gezondheidswinst behalen.