Partijdemocratie botst nogal eens met de mediapolitieke realiteit. Hier volgen enkele observaties en kanttekeningen aan de hand van de lijsttrekkersstrijd tussen Tofik Dibi en Jolande Sap. Want wat GroenLinks is...
Maandag 7 april presenteerde de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) bij ProDemos, op een steenworp afstand van het Binnenhof, haar nieuwste bundel ‘Politieke partijen: overbodig of nodig?’. De Helling was aanwezig...
De concrete vraag aan mij was om een “column” bij te dragen. Als u het niet erg vindt doe ik dat liever niet. Mijn indruk is dat het fenomeen van de column hoort bij de verschillende politieke crises die onze...
Een straatschoffie staat voor de rechter op verdenking van mishandeling. En een Surinaamse dame is één van de velen die vanwege het slikken van bolletjes de rechtbank op Schiphol van binnen ziet. Zelden zitten er...
In zijn nieuwe boek De Nieuwe Democratie pleit Willem Schinkel voor ideologische vernieuwing van Nederland. Een welkom voornemen, maar de voorstellen die hij doet lossen de problemen die Nederland heeft niet op,...
Kunnen beleidsmakers zich onttrekken aan de medialogica?
Wat wil de getalenteerde en gedreven jonge mens van tegenwoordig? Na zevenentwintig jaar ervaring is mijn voorlopige indruk deze: slagen in zaken. Ondernemers, bankiers, trainees, consultants en communicados, dat...
In this period of uncertainty and quick change, launching a new journal dedicated to the analysis of long term trends appears as pragmatic as trying to organise a meditation congress in the middle of a tsunami. But...
Is Cohen de fatsoenlijke premier die Nederland is misgelopen door één zetel verschil en door de vileine beeldvorming van hijgerige media?
All over Europe, Green and left-wing political parties are confronted with rising political movements that claim to speak in the name of 'the people'. These movements pit themselves against mainstream politics,...
Toen de Kring der Wetenschap der Politiek zestig jaar bestond, vroegen de jubilarissen mij te reageren op de volgende idiote stelling: 'Over zestig jaar wordt in de Nieuwe Kerk te Delft begonnen aan de bouw van het...
Nieuwe media kunnen bijdragen aan het dichten van de kloof tussen burgers en politieke elite, maar dat wordt te weinig opgepikt.
In Amerika heeft ene Robert Galinsky onlangs de New York Reality TV School opgericht. Aan de website te zien is de cursus vaker gecovered door de media dan dat ze succesvolle reality personalities heeft afgeleverd...
Verboden helpen niet tegen de uitwassen van de beeldcultuur en de nieuwe media. Beter is het mensen weerbaar en mediawijs te maken.
In de media heeft de burger de boel al overgenomen. De grenzen tussen maker en gebruiker en tussen journalist en amateur zijn vervaagd. Door individualisering verandert het gebruik van massamedia in een 1-op-1-...
De ideologische muren rond de Islamitische Republiek Iran zijn als een gatenkaas. Dankzij satelliettelevisie-uitzendingen uit Amerika en Europa en het vrije verkeer van informatie en opinie via het internet, staat...
We leven in een mediacratie wordt wel eens beweerd. De twee recentste verkiezingen hebben laten zien hoe politieke debatten in de media worden uitgevochten, the medium is the message. 
Uit frustratie met de gevestigde kranten en tv-stations heeft de actiewereld zijn eigen medium opgericht: Indymedia.org. ‘Iedereen is zijn eigen journalist’, is de slogan. De relevante vraag van een lezer: “Moet ik...
Is Nederland een jojo-democratie geworden, een spektakelmaatschappij, een mediacratie? Het zijn termen waarmee commentatoren pogen de recente ontwikkelingen in het politieke landschap te beschrijven. Maar is er wel...