De overgang naar schone energie stelt gemeenten voor een gigantische opgave, maar biedt ook kansen. We kunnen er democratische en sociale vooruitgang mee boeken, zo concludeerden de deelnemers aan de drukbezochte...
Alleen ga je sneller, samen kom je verder. De energietransitie vraagt niet alleen om doortastende gemeentebesturen, maar ook om een energieke samenleving die de overgang naar schone energie aanjaagt en...
We moeten de commons weer serieus gaan nemen als een manier om natuurlijke hulpbronnen te beheren. Dat schrijft Socrates Schouten in het slothoofdstuk van de bundel Rood-groene politiek voor de 21e eeuw van de...
Op voorstel van de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk wees het laatste partijcongres van GroenLinks het correctieve referendum af en koos voor experimenten met deliberatieve democratie. Wat zijn haar eigen...
Democratieliefhebbers willen nog wel eens roepen dat de partijdemocratie failliet is, dat het roer radicaal om moet. Gelukkig deelt het concept-verkiezingsprogramma van GroenLinks die retoriek niet. Een pleidooi...
Aandacht en vertrouwen helpen veel beter om mensen weer op hun voeten te zetten dan controle, wantrouwen of grote overheidsprogramma’s, zo toont Rotterdam Zuid.
Ze maken de verhalen zichtbaar die zich achter de morsige gevels verbergen, stichten buurtuniversiteiten, duwen tegen het weerbarstige plafond voor vrouwen en migranten, ontwerpen kringlopen om kwaliteit en geld...
Linkse partijen ontfermen zich graag over de minder bedeelden, in een klassiek verbond tussen elite en rafelrand. Maar al te opzichtige steun aan emanciperende bevolkingsgroepen vermindert hun gevoel van...
“Rotterdam, mijn stad Rotterdam, ik hou van jou Rotterdam, ik deel mijn leven met jou”
Ontwikkelde landen hebben een ecologische schuld aan ontwikkelende landen. Oneindige groei is een illusie. Steden moeten duurzamer en zuiniger worden. Is de paus groen?
Wanneer zijn we verbetering gaan verwarren met groei? En een economie is toch iets wat tussen mensen is bedacht? Is het mogelijk om een economie van solidariteit en gelijkwaardigheid te creëren?
De woorden ‘kanteling’ en ‘transitie’ behoren inmiddels het merk Jan Rotmans toe. Zijn boek Verandering van Tijdperk: Nederland Kantelt vormt geen uitzondering op deze toon. Voor de gelegenheid heb ook ik  mijn...
Eeuwenlang bestond er een relatief evenwicht in de samenleving tussen het economische en sociale, dankzij allerlei gemeenschappelijke instituties en hun slimme regels. Vandaag de dag zijn we veel daarvan vergeten....
Na de markt is nu de macht aan de vrijwillige participatie, zo stelt Corina Hendriks. Haar betoog voor individueel initiatief als aandrijving van de participatiesamenleving roept echter de nodige vragen op.
Hoe ziet de 'eigen verantwoordelijkheid' eruit in de politieke praktijk van GroenLinks wethouders? Wat hen betreft is het tijd voor een cultuuromslag bij bestuurders: meer macht afstaan aan burgers en meer...
Gratis geld voor iedereen, dat moet wel horden luie blowers en ander werkschuw volk opleveren. Of toch niet?
De energie loopt uit energiecoöperaties, het vertrouwen lekt weg bij bedrijven die aan duurzaamheid werken. De overheid biedt hun geen stabiel en voorspelbaar belastingregiem. Dat komt doordat er een olifant in de...
Op 21 november jongstleden organiseerden Bureau de Helling en de Eerste Kamerfractie van GroenLinks de conferentie ‘Radicale democratisering’. In een tijdperk van toenemende burgerinitiatieven, transparantie en...
De vraag of GroenLinks zou moeten instemmen met besluiten tot militaire interventies om daarmee tot vrede in conflictgebieden te komen, is niet makkelijk te beantwoorden. Dit geldt niet alleen voor experts of de...
“De politieke functie is altijd zwak geweest in Nederland”, aldus Herman Tjeenk Willink in de nieuwe Helling. Hoe staat het met de politieke dimensie van onze samenleving? Aan de orde komt onder meer: het debat...
Het weekend voor het herfstnummer van De Helling verschijnt over de rol van de politiek in de hedendaagse samenleving, bieden we u alvast wat stof tot nadenken in de vorm van een dubbele De Helling Leest over twee...
Naar aanleiding van de activiteiten van de Islamic State in Syrië en Irak is de discussie over humanitaire interventie opnieuw losgebarsten. Deze discussie, nergens feller dan in GroenLinkse kring, is verzand in...
In een echte participatiemaatschappij doet iedereen mee. Iedereen, dat wil zeggen ook de wat excentrieke man die zich het liefst kleedt in linnen kleding, een verzameling videobanden heeft van Bob Ross,...
De politiek boeit niemand meer, kiezers gaan niet meer naar de stembus, de ledenaantallen van politieke partijen zijn historisch laag en de legitimiteit van ons democratisch systeem erodeert. In andere woorden: de...
‘Eigendom is diefstal’, zei ooit de negentiende eeuwse socialist en anarchist Pierre Joseph Proudhon. Een hardere vloek kan men zich in de vrije markteconomie nauwelijks voorstellen. Zonder eigendomsrechten valt er...
Gerrit Pas (1951) stopt na twintig jaar als raadslid in Huizen. Een volgens hem “sociaal rechtse gemeente” in 't Gooi. In Huizen domineert de VVD en maakt GroenLinks structureel onderdeel uit van de progressieve...
Op de vierde etage van de Stopera is het kantoor van wethouder Andrée van Es. Uitzicht op een mooi Amsterdams grachtentafereel. Van Es is een elegante vrouw, vriendelijk. Ze straalt een natuurlijk gezag uit dat...
Participeren moet je kunnen, en niet iedereen kan dat. Kort door de bocht is dat de kern van de kritiek op het door de Koning geschetste perspectief van de participatiesamenleving. De sociaal doe-het-zelvers...
De participatiesamenleving was het woord van Prinsjesdag: de tijd van de verzorgingsstaat is voorbij, burgers moeten zelf de handen uit de mouwen steken. Maar hier en daar anticiperen burgers al lang op dit...
De door Rutte weer opgewarmde term 'participatiesamenleving' is een lege huls. Het kan links of liberaal beleid dekken, maar ook individueel of collectief worden ingevuld. GroenLinks is meestal voor participatie,...
Hagar Roijackers e.a. reageren op het pleidooi van Klub Kobalt voor een politiek die aansluit op een flexibele netwerksamenleving. De auteurs pleiten voor een pas op de plaats: laten we eerst eens eerst goed...
GroenLinks zit in het slop en dus werd het tijd voor een vernieuwingsbeweging. Klub Kobalt wil nieuwe politiek en hoopt dat GroenLinks de eerste partij is ‘die het aandurft om zich open te breken.'
Hoe krijg je mensen weer politiek actief? De klassieke partijtijgers, heftig debatterend in rokerige bovenzaaltjes, lijken wel een uitstervend ras. Ze zijn er nog wel; bij de afdeling Leiden organiseren we af en...
Vrijdag was ik in Nijmegen in de Waarmakerij. Daar mocht ik een vraag stellen die vervolgens door twintig creatieve ondernemers zou worden beantwoord. Soms kan het leven simpel zijn.
In een democratie als de onze is het instituut 'politieke partij' nog steeds van betekenis. Maar wil zij haar geloofwaardigheid en bestaansrecht behouden, dan moet zij zichzelf opnieuw durven uitvinden, aldus...
Volgens Avner Offer komt er een eind aan het tijdperk van hoge economische groei. Hoe kunnen we hier mee omgaan? Volgens Offer zijn er twee opties: 'pull apart' of 'hang together.'
De nieuwe editie van de Helling staat online. U kunt nu alle lezingen en debatten van de speciale live editie op onze site bekijken, beluisteren en nalezen. 
Wanneer is iemand een Nederlander? Als we onze huidige inburgeringexamens bekijken, lijkt het iets te maken te hebben met kennis van de Nederlandse taal en wat basale feiten over Nederland en haar inwoners. 
Beluister hier een gesprek met hoofdredacteur Erica Meijers over 'eigen verantwoordelijkheid' in het radioprogramma De Andere Wereld van de IKON  op 10 februari 2013.
Afgelopen zaterdag werd 25 jaar de Helling gevierd, met een conferentie over eigen verantwoordelijkheid. Pepijn Vloemans doet verslag van een dag vol debat.
Hellingfotograaf Philippe McIntyre toonde eigen werk op de Helling Live (zie de Helling, 2012, nr. 4), en maakte tegelijk een beeldverslag van de dag.
Albert Hennipman en Mark Schalken van de Ruimte Ontwerpers, de vormgevers van de Helling, richten de zaal in voor de live editie van 9 februari 2013. Albert Hennipman zijn eigen beeldverslag.
Presentatie over ecologische en sociale interventies in arme wijken van Rotterdam.
 Een pleidooi voor meer trots op het eigen initiatief.
Zorg is een relationeel begrip: je zorgt voor iemand. Hoe verhoudt zich dit tot het begrip eigen regie? Met Alies Struijs van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid en Linda Voortman, Tweede Kamerlid voor GroenLinks...
Vooral op het gebied van duurzaamheid nemen burgers hun eigen verantwoordelijkheid. Met Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, en Paul Hendriksen van Transition Towns Nederland.
Debat tussen Bram van Ojik, Marleen Barth, Jos van der Lans en Paul Verhaeghe
De mantra van 'eigen regie' wordt een papieren tijger, wanneer deze regie niet samen gaat met eigen baas zijn. Regie en verantwoordelijkheid zonder macht en middelen is betutteling nieuwe stijl. 
Afgelopen zaterdag werd 25 jaar De Helling gevierd, met een conferentie over eigen verantwoordelijkheid. Pepijn Vloemans doet verslag van een dag vol debat.
Veel problemen werden in slechts een paar uur tijd bij Klub Kobalt opgelost. Als we landelijk dit soort avonden wekelijks zouden organiseren op heel veel andere plekken, zou het er dan voor velen niet veel beter...
We moeten het wel zelf uitzoeken, want eigenlijk bestaan we voor de (lokale) overheid niet meer. Zelf fondsen werven. Sociaal waar nodig, commerciëel waar mogelijk. Hartstikke spannend.
De oproep tot eigen verantwoordelijkheid vereist een overheid, instellingen en professionals die ook hún eigen verantwoordelijkheid nemen door relaties aan te gaan.
Hoe ziet de 'eigen verantwoordelijkheid' eruit in de politieke praktijk van GroenLinks wethouders? Wat hen betreft is het tijd voor een cultuuromslag bij bestuurders: meer macht afstaan aan burgers en meer...
Onze dorpsgemeenschappen barsten van de energie en ideeën. Het enige dorp waar dat niet gebeurt, is een dorp waar de informele toonzetters vooral oude PvdA-ers zijn. 
GroenLinks moet het hebben van de mensen in het land die handelen vanuit hun idealen. Voor de partij zelf is het nog niet te laat om hun voorbeeld te volgen.
Mensen willen de zeggenschap terug over zaken die hun levens raken, en vragen om instituties die dat mogelijk maken. Dat is geen goedkope bezuinigingsretoriek; het is het opnieuw toe-eigenen van wat in een...
Bart Eigeman, voormalig GroenLinks-wethouder in Den Bosch, schrijft over de civil society en het aanwakkeren van de passie die mensen tot grote hoogten brengt.
Claire Polders reageert op 'Waar dumpen we ons geboorteoverschot' van Hagar Roijackers.
Het vrijzinnig paternalisme, de nieuwste vondst in de post-Fortuynistische cultuurstrijd, vraagt zich af hoe het kan verhinderen dat het individualisme doorschiet in narcisme, hebzucht en hufterigheid. Het antwoord...
De ecologische beweging van de Transition Towns wil dorpen en steden zoveel mogelijk zelfvoorzienend maken. Praktisch idealisme of semi-religieus? Utopie of bruikbaar?
De financiële en economische crises stimuleren het denken over alternatieven voor het neoliberalisme en de politieke crisis roept vragen op over de relatie tussen overheid en burgers. Er wordt weer gepleit voor...
Martha Nussbaum heeft een hartstochtelijk pleidooi geschreven voor de waarde van geesteswetenschappen Niet voor de winst. De geesteswetenschappen zijn voor haar noodzakelijk voor een democratie. Een welkome...
Auteur Claire Polders doet niet aan politiek. GroenLinkser Hagar Roijackers des te meer. Ze mailen elkaar over hun positie aan de zijlijn of in het veld. Deze week: Hagar Roijackers over utopieën.
Filosofe Claire Polders doet niet aan politiek. GroenLinkser Hagar Roijackers des te meer. Ze mailen elkaar over hun positie aan de zijlijn of in het veld. Deze week: Hagar Roijackers over de ergenissen en...
Filosofe Claire Polders doet niet aan politiek. GroenLinkser Hagar Roijackers des te meer. Ze mailen elkaar over hun positie aan de zijlijn of in het veld.
Wat zijn de oorzaken van het dalende politieke engagement van burgers? Ligt de schuld bij de bestuurders? Of hebben de burgers het laten gebeuren? Frank Hemmes bekijkt de oorzaken van de groeiende kloof tussen...
Dick Pels pleit voor een meer emotioneel burgerschap.
Ouders moeten meer doen op school, dat is Theo Brand met minister Van Bijsterveldt eens, tegelijkertijd moet de overheid meer doen voor kwetsbare leerlingen.
Toen olie nog tien dollar per vat kostte en klimaatverandering niet bestond, was ik al geobsedeerd door energieverbruik. Maar niet uit ideële overwegingen. Het kwam door een digitale teller in de auto. De teller...
Democratisering is niet alleen bestuurlijke en parlementaire vernieuwing. Zeggenschap van mensen over hun eigen leven is misschien wel allereerst van belang in de eigen buurt. Kunnen kleinschalige...
Marcel van Wees bedacht een plan om in zijn woonbuurt steigers aan te leggen, bedoeld als ontmoetingsplekken op het water. Dit originele burgerinitiatief stuit op een bureaucratisch harnas. Wanneer je als...
Volgens de Amerikaanse cultureel antropoloog James Scott doet de staat meer kwaad dan goed. Plaats hem echter niet in het rechtse kamp. Scott is een anti-planner, een anarchist die het opneemt voor spontaan...
In het kader van de 'beginseldiscussie' in GroenLinks stelt Huub Dijstelbloem voor te rade te gaan bij de sociaal-politieke beweging van het pragmatisme. Die geeft volgens hem wenken voor een actueel politiek...
Kosmopolitisme hoort bij een wereld waarin mensen wereldwijd steeds meer van elkaar afhankelijk zijn, meent de filosoof Kwame Appiah. Het gaat hem om een levenshouding, niet om een superstaat met een wereldregering...
Politici moeten niet in de valkuil van de populistische verleiding stappen en 'het volk' gaan napraten. Maak van passieve klagers actieve beslissers.
(Links-)liberalen zijn bevreesd voor de hartstocht, irrationaliteit en onvrijwilligheid van gemeenschappen. Ten onrechte, zo betoogt de politiek filosoof Michael Walzer. Gemeenschapsverbanden zijn de voorwaarden om...
Meer individuele vrijheid heeft er niet toe geleid dat Nederlanders geen lid meer zijn van clubs, verenigingen en organisaties. Of dat ze geen groepsgedrag meer voortonen. Het tegendeel is het geval. Individualisme...
De filosoof Adorno is van grote betekenis voor het progressieve denken van na de oorlog. Nu links in crisis verkeert, zou ze veel op kunnen steken van zijn pleidooi kritisch te zijn. Links kan zich niet langer...
Het debat over normen en waarden lijdt onder een irrationele angst voor fundamentele meningsverschillen. In plaats van te streven naar harmonie moeten we leren omgaan met conflicten.
Het kabinet wil dat wij allemaal 'meedoen' en doelt daarbij vooral op toezicht en controle. Balkenende zaait wantrouwen, aldus Cas Wouters. Niet meedoen is onmogelijk. 
Mensen teren op betrokkenheid en onderlinge sociaal-emotionele aandacht. Ze leven, gezonder, gelukkiger en langer als ze vrienden en kennissen om zich heen hebben. Ze willen deel uitmaken uit een grotere geheel,...