Het boek van Van der Land is een belangrijk boek, niet alleen omdat het historisch interessant is te lezen waarom het misging bij D66 en hoe de partij in rap tempo het tij keerde, maar omdat GroenLinksers daar...
Het gaat wat minder goed met het anders niet al te nederige Westen. Vooral Europa zit in een dip. Voor het eerst zitten we als werelddeel in een crisis, terwijl daarvan geen sprake is in arme en opkomende landen in...
Nu GroenLinks zaterdag congresseert, verwijs ik graag naar de pas overleden polemoloog Koen Koch. Hij verfoeide politici die oorlogen voeren voor (geo-)politiek gewin, hoezeer ook gerechtvaardigd met mooi klinkende...
Het realiseren vrede niet altijd zonder geweld. Soms moet vrede worden afgedwongen zo stellen Giel van der Steenhoven en Eline van Nistelrooij.
De militaire strategie van het Westen in Afghanistan is uitzichtloos. Onderhandelen met de taliban is onvermijdelijk. De enige die daarbij verliest is Al-Qaeda.
9.30 uur. In Samarkhel, een dorp tien kilometer van Jalalabad, een provinciestad in Oost-Afghanistan, laat ik twee buitenlandse gasten de projecten van de Nederlandse hulporganisatie HealthNet zien. Mijn...
De Amerikanen willen het Irakese volk verlossen van zijn dictator. Anderhalf jaar geleden werden de Afghanen bevrijd, hoe gelukkig zijn ze daar inmiddels mee? Een ooggetuigeverslag uit Pashtun-gebied.