Het gebeurt regelmatig dat ik in de trein word aangesproken door wat oudere, vriendelijke dames en heren gekleed in kleurrijke hesjes met het verzoek om mijn ov-kaart te scannen. Dat verzoek wordt meestal tevoren...
GroenLinks moet niet als 'constructieve oppositie' haar ideale inruilen voor wat linkse kralen en kettingen. Ook niet nu het meer macht in de Eerste Kamer heeft.
Op 5 januari overleed Benoît Lechat, hoofdredacteur van de Green European Journal, met wie ons tijdschrift de Helling veel samenwerkte. Hij was al enige tijd ziek. Als eerbetoon aan zijn leven en werk publiceren we...
Louis Paul Boons rauwe beschrijvingen van de werkelijkheid leggen de kracht van zijn tederheid juist bloot. Zoals volgens Boon dromen de motor van de wereld zijn, zo is zijn bewogenheid de drijfveer van zijn...
Het twitterdebat gaat door: is het wel of niet verstandig van GroenLinks om niet mee te doen aan het door Wilders aangevraagde debat over het door hem gesignaleerde en geagendeerde 'Marokkanenprobleem'.
Een goede compositie bestaat, naast een goede baslijn, uit een pakkende melodie. GroenLinks heeft een duidelijk deuntje nodig, dat blijft hangen nadat de muziek voorbij is. 
Europa is meertalig en wanneer we elkaar werkelijk willen leren kennen, dan is Engels als lingua franca volstrekt onvoldoende. Ervaringen met de Europese taalgrenzen leren dat taal nog steeds de voornaamste ingang...
l'Europe parle plusieurs langues et si on veut vraiment se connaitre en Europe, l'anglais comme lingua franca ne suffit absolument pas. Les experiences avec les barrieres linguistiques en Europe nous montre que la...
Toen ik me vorige week boos maakte om Geert Wilders viel mijn oog op en onooglijk klein boekje van Harry G. Frankfurt. Ineens wist ik het: Wilders stond gewoon te bullshitten.
"Nederland moet een systeem van tegenbindingen zijn", is een mogelijk verfrissende kijk op het multiculturele debat, stelt Tamar de Waal. 
Is Cohen de fatsoenlijke premier die Nederland is misgelopen door één zetel verschil en door de vileine beeldvorming van hijgerige media?
Hoe ver kun je een pathosstrategie voeren? De King of Pathos, Wilders, staat op verlies en zoekt een manier om de kiezers die overlopen naar de SP terug te lokken. Goede keuze van het moment: na een tijd van...
Dick Pels pleit voor een meer emotioneel burgerschap.
Links en rechts bedrijven fact free politics. Wij moeten beter leren om de feiten te laten dansen op de maat van de eigen muziek: om de feiten te manipuleren, zonder ze te presenteren als onwrikbare dingen. 
In zijn boek Framing. Over de macht van taal in de politiek analyseert Hans de Bruijn hoe Nederlandse politieke partijen hun argumenten framen en rekent hij af met een aantal hardnekkige mythes over framing.
Deze Helling gaat over framing: het activeren van een bepaald waardenstelsel door middel van een raak beeld of scherpe uitdrukking.
Hoe komt het dat rechts zo succesvol is in het framen van politieke discussies? Het lukt het beter dan links om de manier waarop het electoraat nadenkt over waarden en identiteit te beïnvloeden. Over framing,...
Wanneer je Haagse politieke bedrijf langs de meetlat van George Lakoff legt, blijkt al gauw dat de praktijk een stuk weerbarstiger is dan de theorie. Een gesprek over GroenLinkse waarden, het gevoel erbij en de...
Redelijkheid, wie is er tégen? Niemand. Redelijkheid is wat George Lakoff, Amerikaans linguïst en intellectueel baas van het ‘framen’, noemt een diep frame: we zien niet dat met het woord een maatschappijopvatting...
Hoe diep bepaalde frames ingrijpen, wordt duidelijk aan de hand van de metafoor van de samenleving als lichaam. Ideeën over bijvoorbeeld integratie en groei worden hierdoor onbewust vormgegeven, en niet op gunstige...
'Reframing is social change' zegt George Lakoff. Als bijdrage aan een nieuw links denkraam (frame), notities over de geschiedenis van Nederland.
Politieke overtuigingskracht staat en valt met een goed eigen verhaal. Het concept van resilience zou de basis kunnen zijn voor een groen frame. 
Bas de Gaay Fortman pleit voor een ander frame als het om mensenrechten gaat. In plaats van de gebruikelijke focus op abstracte rechten en verdragen, neemt hij de aantasting van menselijke waardigheid tot...
Woorden hebben een enorme invloed op hoe we denken en naar de wereld kijken. Framing is daar een essentieel onderdeel van: de ingesleten verbanden tussen woorden en waarden in het brein sturen de interpretaties van...
In welke samenleving gelooft GroenLinks? Wat zijn de kernwoorden van deze partij? De bewegingsruimte voor individuele burgers lijkt het belangrijkste kwaliteitskenmerk. De laatste jaren is bovendien 'vrijheid' een...
Net als na Fortuyn gaat ook na de moord op Van Gogh de discussie over woordgebruik. Die discussie is minder onschuldig dan wel wordt gedacht. Achter het geruzie over 'demoniseren', 'politieke correctheid' en 'de...