De Europese regeringsleiders noemen migratiedeals nodig om illegale migratie en mensensmokkel te bestrijden. Met deze afspraken schuift de EU haar verantwoordelijkheid voor vluchtelingen echter af op andere landen...
Migratie is voor GroenLinks een principiële en problematische kwestie, een mogelijk permanent struikelblok op weg naar regeringsdeelname. In haar essay Nergensland worstelt Femke Halsema met de modderige...
De vorming van een kabinet met GroenLinks liep stuk op de onwil van CDA en VVD om vluchtelingen op te vangen in Nederland. Deze twee partijen vinden het Vluchtelingenverdrag ‘niet meer van deze tijd’. Daarmee...
Moeten degenen die in nood verkeren, geholpen worden? Tot mijn verbazing bestaat over het mijns inziens noodzakelijk positieve antwoord op die vraag geen consensus. De vluchtelingen die met gevaar voor eigen leven...
Na zestig jaar vrede in Europa en de geleidelijke afname van de onderlinge grenzen, is er nu sprake van een hevige terugslag.  Grenzen keren terug, zowel letterlijk als ook in de hoofden van de Europeanen. Grenzen...
De problematiek die door de stroom van vluchtelingen wordt opgeroepen, beheerst het nieuws. Persoonlijk kan ik heel slecht tegen beelden van mensen die ‘s nacht door een rivier zwemmen of dagenlang in de regen...
Op 15 oktober j.l. organiseerde Hellingproef een lezing over de vluchtelingencrisis met als spreker Tineke Strik, fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer en onderzoeker aan de Radboud Universiteit. Een...
Militaire interventies. Ik kan er best een partijtje deskundig over gaan doen, maar dat ben ik niet. Laat staan dat ik Clingendael of SIPRI ben.
Kunst valt niet onder vrijheid van meningsuiting, vindt burgemeester Roep van Vlissingen.
Het lijkt haast taboe om er over te spreken. Maar zolang politici spreken over het buitenhouden van kansarme – en dus ongewenste – migranten, dan moeten we ons zo langzamerhand afvragen of we in Nederland niet...
Erica Meijers sprak op het Vreemdlandfestival in Amsterdam over vluchtelingen.
Evelien van Roemburg uit kritiek op het plan van minister Leers om eisen te stellen aan vluchtelingen.
Afgelopen zaterdag 31 maart was er op het Vreemdlandfestival gelegenheid op politieke en culturele wijze kennis te maken met de wereld van vluchtelingen. Onderstaande column, op het festival uitgesproken, betoogt...
Responsibility to Protect dreigt een sluiproute te worden voor Westerse staten om zich te ontdoen van de last van vluchtelingen. Door de nadruk op veiligheid in eigen land, dreigen universele mensenrechten...
X. was negentien toen hij in 1988 naar Nederland kwam. “Ik was een jaar eerder uit Iran gevlucht en had dat jaar doorgebracht in Karachi, Pakistan. Volgens de huidige Nederlandse asielregeling zou ik toen meteen...