Als we willen dat technologische ontwikkeling niet tot minder werk, maar tot beter werk leidt, moeten zowel overheid als sociale partners zich er nadrukkelijker mee bemoeien. Dat stelden Ton Wilthagen en Catelijne...
Ken ik eigenlijk luie mensen? Van een enkeling heb ik het vermoeden dat hij niet al te veel uitvoert, maar ik ken niemand die openlijk voor zijn luiheid uitkomt. Er lijkt wel een taboe op te rusten.
Hoe we van de bijstand richting basisinkomen kunnen bewegen. En waarom een stapsgewijze invoering voordelen oplevert.
Arme mensen zijn dom, dik en lui en dat is allemaal hun eigen schuld, zo klinkt het steeds steeds vaker. Sinds kort is er ook een tegengeluid: juist omdat je weinig te besteden hebt, maakt je slechte keuzes.
Gratis geld voor iedereen, dat moet wel horden luie blowers en ander werkschuw volk opleveren. Of toch niet?
Het denken van Marx verschilt op een paar punten essentieel van het latere socialisme. Dit verschil biedt bij uitstek aanknopingspunten voor de discussie over het basisinkomen.
Vorige week stonden voor het nieuwe filiaal van IKEA in Zwolle 4.000 mensen in de rij, niet voor een nieuw bankstel maar voor een baan. IKEA heeft namelijk 300 mensen nodig. Van elke dertien mensen in de rij kan er...
Donderdag 10 april vond in Brussel de Unconditional Basic Income for Europe (UBIE)-conferentie plaats. Voorstanders zien in het basisinkomen een krachtig middel om de teruglopende Europese democratie, solidariteit...
De komende weken komt De Helling met een reeks morele uitdagingen in economische crisistijd. Basis voor deze reeks is een toespraak die Theo Salemink op 30 januari 2014 gehouden heeft tijdens de conferentie ‘Weg...
De komende weken komt De Helling met een reeks morele uitdagingen in economische crisistijd. Basis voor deze reeks is een toespraak die Theo Salemink op 30 januari 2014 gehouden heeft tijdens de conferentie ‘Weg...
De komende weken komt De Helling met een reeks morele uitdagingen in economische crisistijd. Basis voor deze reeks is een toespraak die Theo Salemink op 30 januari 2014 gehouden heeft tijdens de conferentie ‘Weg...
Op de vierde etage van de Stopera is het kantoor van wethouder Andrée van Es. Uitzicht op een mooi Amsterdams grachtentafereel. Van Es is een elegante vrouw, vriendelijk. Ze straalt een natuurlijk gezag uit dat...
De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen draait op volle toeren en vrijwel alle politieke partijen roepen om het hardst in koor "werk, werk, werk". Zondag kwam Diederik Samsom in Buitenhof met een analyse dat...
Mijn twee beste vrienden ruziën om een PhD-plek, terwijl een derde zijn verhaal over nog te behalen levensdoelen zonder enig spoor van een einde voortzet. Ik hoor ze nauwelijks omdat ik me zit af te vragen of ik...
De werkloosheid is hoog. Volgens de laatste prognose van het Centraal Planbureau loopt die in 2014 nog verder op tot 665 duizend mensen, of 7,5% van de beroepsbevolking. De werkloosheid onder jongeren is met 10%...
In 2006 verscheen Vrijheid Eerlijk Delen, de notitie van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks waar ik als toenmalig directeur van het Wetenschappelijk Bureau aan heb meegewerkt. Bram van Ojik kiest in zijn pamflet...
Hoe langer de crisis duurt, hoe groter de druk wordt op het sociale vangnet. De koopkracht daalt, de banen nemen af, de kosten en de zorgen stijgen. Wat is het antwoord hierop van links en in het bijzonder van...
De nieuwe Helling gaat over werk en sociale (on)zekerheid. Hoe langer de crisis duurt, hoe groter de druk op het sociale vangnet. De koopkracht daalt, de banen nemen af, de kosten en de zorgen stijgen. Wat is het...
Er was een tijd in de roemruchte geschiedenis van de linkse beweging, dat woedende arbeiders met hamers en bijlen de machines te lijf gingen die hun het werk (en dus het inkomen) uit handen zouden nemen. Anderen...
Wereldwijd zoeken politici de oplossing voor de financiële en economische crisis in austerity policies: een streng beleid van bezuinigen en het terugdringen van schulden. Een bekritiseerde oplossingsrichting (...
In economische zin is het doel van een bedrijf continuïteit ten behoeve van werknemers en aandeelhouders. Om het eigen voortbestaan te kunnen garanderen is het noodzakelijk om een gezond rendement te realiseren....
Met de discussienota die Bram van Ojik 20 juni publiceerde barste de discussie over de toekomst van werk en inkomen los op de website van Bureau de Helling. Het debat over deze vragen binnen GroenLinks is...
Zoals jullie weten ben ik het afgelopen half jaar onder de titel 'Kiezen om te delen' op zoek naar nieuwe antwoorden op vragen op het gebied van van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Met veel belangstelling...
Zolang we mensen met en zonder handicap in strikt gescheiden hokjes blijven stoppen, is de inclusieve arbeidsmarkt nog ver weg, aldus Nico Blok. 
In België kun je vouchers ('dienstencheques') kopen om daarmee, wit, je huishoudelijke hulp te betalen. Een goed initiatief dat werkgelegenheid en belastinginkomsten oplevert, zegt Hein Cras. Hilde van Dijk vindt...
'Kiezen om te delen' is een uiterst ongelukkige titel. De overheid moet zich niet neerleggen bij de huidige problemen, zich niet beperken tot het verdelen van armoede, maar zijn verantwoordelijkheid nemen, de...
Moet betaald werk voor iedereen het doel zijn? Zowel Sjaak Kloppenburg als Leon Segers betwijfelen dat. Siep van der Werf vindt dat opdrachtgevers meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de...
GroenLinks is een intern debat over de toekomst van de sociale zekerheid gestart. Dat is mooi. Minder mooi is dat de noodzakelijke vergroening van de economie daarin een geringe rol lijkt te spelen.
Zonder preventief beleid moet je niet sleutelen aan de sociale zekerheid, zegt arbeidsecononoom Ronald Dekker. Vroegere voorstellen van GroenLinks helpen niet meer mensen aan een baan, maar raken wel de...
In de reacties op de notitie van Bram van Ojik over werk en sociale zekerheid lees ik veel pleidooien voor het basisinkomen. Ook mij lijkt dat een goed vergezicht dat past bij GroenLinks. 
Wim de Heer ziet brood in het basisinkomen. De werkgroep GroenLinksPlus vraagt aandacht voor social return: de overheid stelt bij aanbestedingen als voorwaarde dat bedrijven een bijdrage leveren aan het vergroten...
Okke Mostard ziet uitzendbureaus liever vandaag dan morgen verdwijnen. De vakbondsmacht moet versterkt worden. Hij reageert op de notitie van Bram van Ojik.
Veel mensen willen flexibel kunnen werken. Ze willen zeggenschap over hun arbeidspatroon en werktijden. Laten we ons sociale zekerheidssysteem aanpassen aan deze realiteit, aldus Jenneke van Pijpen. Ze reageert op...
In de jaren '30 van de 20e eeuw investeerde de overheid in de aanleg van het Amsterdamse bos. Dat betekende niet alleen werkgelegenheid, maar ook bomen die CO2 vastlegden en het broeikaseffect beperkten. Dat is het...
Rinus Scheele pleit voor een Individuele Toeslag Levensonderhoud (ITL). Ad Backx is blij dat we binnen GroenLinks over mensen praten die hun baan verliezen in plaats van over de 'werkloosheid' en Martien Spitzen...
Op maandag 24 juni waren Bram Ojik, Rik Grashoff en Marije Cornelissen in Leeuwarden om met leden te praten over werk en sociale zekerheid. Het werd een levendig gesprek waar maar liefst 80 mensen bij aanwezig...
Wat een prettige avond gisteren (25 juni) in Rotterdam. Daar kwam Bram van Ojik zijn visie op sociale zekerheid en werk presenteren. Dat gebeurde zonder framing. Zonder poespas. What you see is what you get. 
Moet GroenLinks gaan pleiten voor een basisinkomen? Jannie Bos en Stefan van der Fangen vinden van wel. Alfred Kleinknecht pleit daarnaast voor meer aandacht voor arbeidstijdverkorting als manier om het beschikbare...
In een op volle draaiende 24uurseconomie is de behoefte om te ontsnappen uit de dagelijkse routine een ritueel terugkerend fenomeen. We gaan op vakantie, hoe vaker, hoe liever.  Maar onschuldig is het...
Ageeth Arends pleit voor een eerlijkere verdeling van arbeid. Volgens Timor el-Dardiry is sociale zekerheid een must in een open economie. Dick van Lente wijst op de keerzijde van een focus op individuele...
Bram van Ojik werkt aan een duurzame visie op werk en sociale zekerheid, zoals je hier kunt lezen. Wij hebben verschillende mensen om een reactie op deze gespreksnotitie gevraagd. Wat willen zij graag terugzien in...
Op het zonovergoten terras van het Amsterdamse café De IJsbreker spreek ik Roos Wouters. Roos is, naast heel veel andere dingen, auteur van boeken met mooie titels als 'FUCK! Ik ben een feminist' en '...
Het CPB, zo werd onlangs bekend gemaakt, voorspelt voor 2014 een begrotingstekort van 3,7 procent. Waarom trekt die stomme economie - dat abstracte ding dat overal en nergens is - niet gewoon aan? 
Bram van Ojik werkt aan een duurzame visie op werk en sociale zekerheid. Lees hieronder de aanzet voor die visie. De online discussie is inmiddels afgerond. Lees hier de reactie van Bram van Ojik op alle bijdragen...
Waar gaat u deze zomer naartoe? Tijdschrift de Helling gaat deze editie over vakantie. In dit nummer worden vragen  verbanden gelegd over de aard van toerisme, maar ook over de gevolgen van vakantie op het milieu...
Voor Odysseus was het zwerven over de wereld nog een tocht met een doel: thuis komen. Soms was dat een lijdensweg, soms een genotvol verwijlen. Hij hield zijn hoofd erbij en werd tot icoon van de moderne tijd,...
Het woord 'vakantie' komt van het Latijnse werkwoord vacare, wat 'vrij zijn van verplichtingen' betekent. In de vakantie willen we ons vooral vrij voelen en ontspannen, in contrast tot ons dagelijkse, opgejaagde...
De toeslagenfraude door Bulgaarse bendes laat zien dat een complex belastingstelsel gevoelig is voor fraude. PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom deed een interessant voorstel in de NRC van 16 mei.
Vakantie verwoest het milieu, de lokale cultuur van het land van bestemming en komt voort uit een overstresste samenleving. Schaf de vakantie af en kies voor een ontspannen samenleving, waar vakantie overbodig...
In de praktijk van ons Westerse moderne denken blijkt het niet eenvoudig om op een bevredigende manier vorm en inhoud te geven aan wat ook wel ‘het goede leven’ genoemd wordt.
Jet Bussemakers recente oproep aan hoogopleide vrouwen stelt vrouwenemancipatie gelijk aan economische zelfstandigheid. Volgens Simon Otjes botst deze houding echter met de individuele vrijheid.
We kunnen onze bestaanszekerheid flink verbeteren door flink minder gaan werken. Volgens Frans van der Steen is de 28-urige werkweek goed voor baanzekerheid én duurzaamheid.
Na jaren van Haagse stilte kwam er afgelopen zaterdag eindelijk weer eens een bericht van de minister die ook emancipatie in de portefeuille heeft.
Vakantie: ik vind het fantastisch als ik er ben. De reis er heen is ook prima. Voor mij is het probleem de planning, de langere termijn. Daar houd ik niet zo van.
Je kunt ook vakantieplekken kiezen die niet zo door de massa wordt bezocht.
Als politicus praat ik liever niet alleen over maar graag ook met bedrijven, organisaties en mensen om er achter te komen hoe de vork in de steel zit.
Wie zich vorig weekend in het Haagse uitgaansleven begaf kon zomaar de premier tegenkomen. 
Soms hebben maatschappelijke ontwikkelingen opvallende wetmatigheden. Zo is de jeugdwerkloosheid vrijwel altijd het dubbele percentage van de werkloosheid onder de reguliere beroepsbevolking.
Politiek is kiezen. En het politieke werk is dat ook. 
De agenda van het debat legde al meteen het manco bloot. Alle stukken die er op stonden waren maanden oud en dus achterhaald. Hoeveel mensen moeten er werkloos zijn voordat de alarmbellen gaan rinkelen bij dit...
Helaas blijven arbeidsmarktdeskundigen, opinie- en beleidmakers de illusie koesteren dat je het bij mensen met een handicap nooit over werk hoeft te hebben en dat zij nooit onderdeel hoeven uit te maken van gewone...
Een gesprek met Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen en lid van de SER, over de spanning tussen zekerheid en vrijheid op de arbeidsmarkt.
Bureau de Helling interviewde de fractieleden van GroenLinks. We spraken met Linda Voortman over 'participatie' als rode draad, tekortkomingen aan de polder en Vrijheid Eerlijk Delen als radicaal links verhaal.
Prominenten reageren op het pamflet van Wijnand Duyvendak. Vandaag Marli Huijer: 'Hoe minder je werkt, hoe relaxter het bestaan, zou je denken. Maar zo simpel is het niet.'
Ik kan me erg vinden in het betoog van Nico Blok. Het is triest dat de beeldvorming over arbeidskansen van mensen met een handicap zo wordt neergezet en dat mensen met een handicap zo worden benaderd. 
Nico Blok geeft in zijn artikel aan dat het bestempelen van mensen tot Wajongeren te kort schiet. Door over Wajongeren te spreken, hebben veel mensen het idee dat het hier gaat om een vreemde soort. Een soort waar...
De participatie van mensen met een handicap op de arbeidsmarkt blijft achter bij de participatie van mensen die geen belemmering ondervinden door een handicap1. Terecht snijdt Nico Blok in zijn artikel deze...
In zijn stuk pleit Nico Blok voor een andere manier van denken over de arbeidsmarkt waardoor mensen met een arbeidshandicap er gewoon bij horen. FNV'er Leo Hartveld zou Nico Blok willen vragen hoe die omslag...
Wat betekent een flexibele arbeidsmarkt voor mensen die juist behoefte hebben aan routinematig werk? Hoe kan Leven Lang Leren worden vormgegeven om ook mogelijkheden te bieden aan mensen zonder...
In 'How much is enough? The love of money and the case for the good life' vragen vader en zoon Skidelsky zich af waarom we economisch blijven groeien en waarom we doorgaan met rennen in die tredmolen zonder ons af...
Komt een versoepeling van het ontslagrecht de dynamiek van de arbeidsmarkt ten goede en helpt het werklozen eerder aan een baan? Of draagt het niets bij aan het overbruggen van de kloof tussen insiders en outsiders...
In de discussies over de vraag of GroenLinks rechtser is geworden, speelt een terugkerend sjabloon een dominante rol: de markt is rechts en links is tegen de markt. Deze voorstelling van zaken is een versimpeling...
Het pleidooi voor loonmatiging zou op andere plaatsen moeten worden gehouden: niet in Den Haag of Berlijn, maar in Lissabon, Madrid, Rome en Athene. 
Aan de vooravond van de troonrede sprak hoogleraar economie Alfred Kleinknecht zijn droomrede uit bij 'Het oog op morgen'.
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 5 op de lijst: Linda Voortman. 
De Nijmeegse wethouder Jan van der Meer over arbeidskosten en een hernieuwde vermenselijking van de arbeidsmarkt.
De mens houdt wel van een roes nu en dan. Daarom drinken we alcohol, sporten fanatiek, hebben sex of houden van Oranje. En soms kan die zucht naar een roes verslavend zijn.
Er is eigenlijk geen goed excuus om ons huidige belastingstelsel maar ongemoeid te laten, vinden Timor El-Dardiry en Paul Teule. Daarom zou in plaats van arbeid, consumptie belast moeten worden. 
In Plenitude. The New Economics of True Wealth (2010) schetst Juliet Schor het ideaal van een echte welvaartseconomie: een economie die niet draait om geld, maximale groei en consumptie, maar om de rijkdom van een ...
Deze week houdt de Tweede Kamer twee volle dagen een hoorzitting over de Wet Werken naar Vermogen. Het kabinet gaat met dit wetsvoorstel ten onrechte uitgaat van de ideologie van eigen schuld dikke bult. Niet...
In het Financieel Dagblad van 16 februari 2012 breken Raymond Gradus en Roel Beetsma een lans voor een 'beheerste loon­ontwikkeling'. Heeft loonmatiging ons in het verleden inderdaad géén windeieren gelegd?
John Kenneth Galbraith was de eerste postmaterialistische econoom. Welke lessen uit een boek dat meer dan vijftig jaar geleden verscheen zijn nog altijd actueel?
Het goede leven dat wordt nagestreefd met het basisinkomen veronderstelt een bepaald mensbeeld, waarbij het uitgangspunt is dat mensen de juiste keuzes maken als zij voldoende vrijheidskansen krijgen. Daar zit een...
Als het aan minister Kamp ligt, moeten mensen bereid zijn te verhuizen voor een baan om het recht op een volledige WW- of bijstandsuitkering te behouden. Dit soort maatregelen hebben een bewezen positief effect op...
In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is een mensenrecht op vrije tijd vastgelegd. Is dat decadent of rechtvaardig?
De sociaal-liberale en de vrijzinnig-paternalistische verdediging van het basisinkomen gaan een eind gelijk op. Maar om het een moreel-politiek draagvlak te geven is het belangrijk om een bepaalde wederkerigheid in...
Een serieus debat is nodig over de voor- en nadelen van het basisinkomen volgens Jan Hoek.
Door de bezuinigingen op de kinderopvang zal de vraag naar opvangplekken afnemen. Dat betekent dat de wachtlijsten zullen slinken en er meer concurrentie zal ontstaan. Minister Kamp van Sociale Zaken juicht die...
In de bundel Vrijzinnig Paternalisme pleiten een aantal progressief-linkse auteurs voor een links en groen beschavingsproject. De overheid moet met burgers het gesprek aangaan over het goede leven. Ze willen...
GroenLinks gaat terug naar haar roots. Bij het twintigjarige bestaan organiseren het Wetenschappelijk Bureau en de GroenLinks Academie een lezingencyclus over de idealen van GroenLinks. Bij de tweede bijeenkomst...
Het publieke en politieke debat wordt beheest door een negatieve houding jegens immigratie. Een dergelijk klimaat is niet erg bevorderlijk voor een open en zakelijke discussie. Toch zou het getuigen van gezond...
Pas als links en rechts hun vastgeroeste posities opgeven, kan de arbeidsmarkt zijn flexibiliteit terugkrijgen, meent Bart Snels.
Om mensen vooruit te helpen, moet de PvdA de verzorgingsstaat niet willen behouden, maar hervormen.
De focus bij achterstandswijken is verkeerd. Niet de wijk, maar de mensen moeten centraal staan.
In de discussie over de tweedeling op de arbeidsmarkt krijgt de vakbeweging vaak het verwijt alleen op te komen voor werknemers met een cao en de belangen van zzp’ers te negeren. Linde Gonggrijp zet zich als...
Steun aan zzp’ers en andere outsiders op de arbeidsmarkt was de inzet van het document Vrijheid Eerlijk Delen in 2005. Sindsdien woeden er in GroenLinks felle discussies. Kees Vendrik, zelf een hartgrondig...
Zzp’ers worden teveel voorgesteld als leuke flexibele creatievelingen, terwijl de groei van zzp’ers in feite heeft geleid tot lagere lonen, onderverzekering en een gebrek aan arbeidszekerheid. Rechtse populisten...
Botman volgde lange tijd huishoudelijk werkers in de regio Amsterdam en bestudeerde de arbeidsrelaties voor deze kleine zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Haar pleidooi: wees zakelijk.
De rechten van huishoudelijk werkers, vaak zonder papieren, zijn slecht in Europa. In Los Angeles zijn een aantal zaken beter geregeld.
De zzp’er lijkt soms een arbeidsvorm die in het leven geroepen is om het arbeidsrecht verder te ontmantelen. Maar misschien zou de zzp’er de guerrilla kunnen zijn die het kapitalisme van binnenuit duurzaam...
Alles tegelijk moeten: de vloek van menig werkende ouder. Is het zelfstandige bestaan de sleutel naar een ontspannen samenleving?
Krimp roept emoties op: het veroorzaakt gevoelens van wrok en achtergesteld zijn. In het stemhokje leidt dat tot hoge scores voor protestpartijen. De gangbare reflex in het egalitaire Nederland is om het protest...
Op tal van terreinen is het motto voor de komende jaren: grenzen aan de groei. Bevolkingskrimp leidt tot een tekort aan arbeidskrachten, terwijl er ook minder natuurlijke hulpbronnen zijn. Welke negatieve en...
De prestatiemaatschappij moet omgevormd worden tot een meer ontspannen samenleving, betoogt FNV’er Rutger Groot Wassink.
Kinderen krijg je niet alleen voor jezelf, maar ook voor de samenleving. Maar in hoeverre mag de politiek zich met opvoeding bemoeien? Liesbeth Noordegraaf-Eelens over haar boek Kinderen koop je in de hemel. Over...
Tuinbouw en illegaliteit gaan overal in Europa hand in hand. In het Nederlandse Westland is dat niet anders. Marijke Bijl deed veel onderzoek op dit terrein. Ze geeft een update van de situatie.
Hoe is het gesteld met de positie van de outsiders op de Nederlandse arbeidsmarkt? Erik de Gier onderzoekt of het nieuwe model van de activerende participatiemaatschappij voor hen betere kansen schept dan de...
Inhoudelijk verdient de sociaal-economische koers van GroenLinks instemming, maar op de totstandkoming daarvan is kritiek te leveren. Dat was een voorbeeld van leiderschap vanuit splendid isolation.
Er zijn twee manieren om naar het sociale stelsel te kijken: die van de individuele versus collectieve verantwoordelijkheid, en die van de risico's. Wie deze twee combineert krijgt uitzicht op de ideale...
Ligt de toekomst van de verzorgingsstaat in het verheffen of in het herverdelen? En ligt de verantwoordelijkheid bij het individu of bij de gemeenschap? Drie studies tegen het licht gehouden.
Het oude idee van de verzorgingstaat is herverdeling van inkomen. In de toekomst is haar belangrijkste doel: investeren. Aldus welvaartsstaat-goeroe Esping-Andersen. 
Het sociale zekerheidsstelsel kreunt onder 25 jaar versoberen. Is daar voor links nog eer aan te behalen? Marco Wilke las de plannen van GroenLinks en de PvdA voor modernisering van de verzorgingstaat. Behalve een...
Het huidige stelsel van sociale zekerheid voldoet niet. Maar GroenLinks slaat met haar vernieuwingsplan de plank volledig mis. In plaats van mensen opjagen met boetes en kortingen, moet je ze perspectief bieden....
In de discussie over de toekomst van de verzorgingsstaat geven Bos en Halsema hoog op van Scandinavië. Is dat model echt beter? En kan je zomaar krenten uit de pap halen? 
Ook links, dat het nut van betaald werk ooit flink relativeerde, stuurt nu iedereen de arbeidsmarkt op. Desnoods met dwang, want: ‘werken is beter voor u’. De nieuwe Wet Werk en Bijstand, sinds 2004 van kracht,...
In heel Europa ligt de verzorgingsstaat op de pijnbank. De keuze is tussen terugtreden of vernieuwen.
Onderwijzers, welzijnswerkers en zorgverleners worden al jaren belaagd door efficiency, regelzucht en wantrouwen. Nu klinkt een pleidooi voor eerherstel van deze ‘professionals in dienst van de staat’. Zij zijn de...
In plaats van 'meer werk', kiest het kabinet met haar beleid voor meer werkloosheid. Dat lijkt politieke zelfmoord. 
In een recente documentaire over Iran kwam een jonge vrouw aan het woord. Zij sprak open over wat zij miste in haar leven en dat betrof drie vrijheden: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van sociale omgang en als...