GroenLinks wil het eigen risico in de gezondheidszorg afschaffen. Maar hoe betalen we dan de steeds verder stijgende zorgkosten?
Banken weten via onze betaalgegevens heel veel van ons. Maar wat mogen of moeten ze met die kennis? Hoe ver reikt hun zorgplicht? Mogen ze geld verdienen aan hun kennis over onze meest intieme transacties?...
De financiële sector verstikt de reële economie en koloniseert de toekomst. Daar zou GroenLinks zijn pijlen op moeten richten.
De crisis in Europa is nog niet voorbij. Om de eurozone sterker te maken zou GroenLinks moeten kiezen voor een activistisch begrotingsbeleid en uiteindelijk ook een grotere Europese begroting, stelt econoom André...
Vorige week stonden voor het nieuwe filiaal van IKEA in Zwolle 4.000 mensen in de rij, niet voor een nieuw bankstel maar voor een baan. IKEA heeft namelijk 300 mensen nodig. Van elke dertien mensen in de rij kan er...
Met het akkoord over het sociaal leenstelsel richt GroenLinks zich op een gebied waar weinig te halen valt, volgens Alex van Dierendonck. Met andere woorden: schoenmaker, blijf bij je leest.
Sinds de crisis is de belangstelling voor ‘Islamitisch financieren’ toegenomen. Volgens de Sharia is rente vragen haram – het mag niet – en dienen investeringen aan ethische voorschriften te voldoen. Stel dat we...
Het eerste jaar Rutte-Asscher illustreert de Europese inbedding van het Nederlandse politieke spel. Doordat het kabinet star vasthoudt aan de Europese begrotingsregels, is te veel politieke macht bij de Europese...
Moet de Nederlandse overheid bezuinigen, in welke mate en bij welke soorten uitgaven? Dat zijn de vragen die domineren in de discussie over het beleid voor publieke sectoren als gezondheidszorg, onderwijs e.d. Veel...
De wereld zit vol met geheimen. Eén van de grootste ligt direct onder onze neus: het geldsysteem. Het is de basis van alle economie en dus ons leven, maar toch wordt er niet over onderwezen op school en is het één...
Het koffertje van minister Dijsselbloem bevat dinsdag weinig goed nieuws: om het verwachte begrotingstekort van 3,9 procent terug te dringen wil het kabinet 6 miljard extra bezuinigen. Het begrotingstekort zou een...
In plaats van een evenwichtig macro-economisch beleid voert de regering, geobsedeerd door het financieringstekort, een louter financieel-economische politiek waardoor ze niet alleen eenzijdig op één onderwerp...
Mijn laatste column voor The Post Online. En dat na een bewogen week. Want even leek het erop dat het kabinet echt wilde praten. Niet alleen over wat er allemaal niet kan, maar ook over wat er wel kan.
Microkredieten veroveren de wereld. Hoewel het succes ervan sterk afhankelijk is van de betrouwbaarheid van betrokken organisaties, kunnen we er niet meer omheen. 
Wie zich vorig weekend in het Haagse uitgaansleven begaf kon zomaar de premier tegenkomen. 
Gelukkig wordt er 20 graden en veel zon voorspeld voor aankomende zondag. Want van het aanhoudende koude winterweer werd ik soms aardig somber. 
Cyprus is voorlopig van de ondergang gered. Dat bleek afgelopen zondagavond. 
Een visie op die toekomst is hard nodig om volgende generaties minstens even goed te laten leven als wij dat kunnen. Dat is duurzaamheid. Je schiet tekort als je volstaat met de kreet: ik heb geen behoefte aan...
Het Nederlandse crisisbeleid is gefocust op één onderdeel: de schuldposities. Met name de staatsschuld, de hypotheekschulden en de geschatte tekorten van de pensioenfondsen staan centraal in het beleid. Dit beleid...
De financiële crisis woekert nog immer voort, inmiddels vooral als soevereine schuldencrisis in de Europese periferie. Tegelijk is het debat de afgelopen jaren verengt tot de overheidsbegroting: blijven we on der...
De discussie over de kosten van kinderopvang is hevig, maar wordt geleid door verschillende en soms verborgen agenda's – en dat wordt lang niet altijd duidelijk uit de in de media naar voren gebrachte voorbeelden....
Bureau de Helling interviewde de fractieleden van GroenLinks. We spraken met Jesse Klaver over nepkapitalisten, de schuldeneconomie en illegaliteit. 
In de economische visie van GroenLinks staan ecologische, sociale en financiële duurzaamheid centraal. Als je vanuit deze waarden politiek bedrijft, leidt dat tot een radicaal andere inrichting van de economie,...
Tijdens de tweede lezing in de reeks 'Waardevolle economie' analyseerde econoom Alfred Kleinknecht de bouwstenen van de crisis. Een belangrijke rol geeft hij aan het neoliberale gedachtegoed, dat sinds de jaren...
"Tegenover een ‘waardevolle economie’ staat een ‘waardeloze economie’." stelt Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie. "Het type economische groei die Nederland in de afgelopen 15 tot 20 jaar heeft...
In zijn column van de Volkskrant schrijft Wouter Bos dat de komende coalitie wat hem betreft niet breed genoeg kan zijn. De moeilijke boodschap van bezuinigingen die nog komen moet verkocht worden aan de kiezer....
The new issue of the Green European Journal discusses the austerity measures taken by governments all over Europe.
 Met het lenteakkoord laait de discussie op over de effectiviteit van een indicator die gebaseerd is op het BNP[=BNI] of op het BBP. Menig econoom maar ook GroenLinks pleit al langer voor het hanteren van een...
Als bange konijnen keek de politiek, terwijl de financiële en economische crisis om zich heen greep in de koplampen van die crisis. Verlamd. Versteend. Sommigen zelfgenoegzaam in de dogma's van het eigen gelijk,...
Sinds december vorig jaar zijn de Europese banken honderden miljarden euro’s gespekt door de Europese Centrale Bank. Dat was een verstandige zet. Banken redden moest. Anders dreigde de economie in elkaar te vallen.
Het is crisis. Al een tijdje, inmiddels. En dus moet er bezuinigd worden. Er was al bezuinigd, maar nu moet er nog meer bezuinigd worden. Niet zoveel als in Griekenland, maar toch behoorlijk wat. De boodschap van...
Ons geldsysteem is structureel instabiel, regeringen zouden ruimte moeten geven aan alternatieve munten. We moeten weg van het monopolie van één soort geld. 
De Eurocrisis wordt ten onrechte voorgesteld als zijnde veroorzaakt door gebrek aan be­grotingsdiscipline gecombineerd met luie, spilzuchtige en corrupte praktijken rond de Mid­dellandse Zee. De kern van de crisis...
De huidige economische en financiële crisis is een systeemcrisis van het kapitalisme. Een van de gevolgen van deze crisis is een hernieuwde interesse in het gedachtegoed van Karl Marx. Tot nu toe heeft deze extra...
In het Financieel Dagblad van 16 februari 2012 breken Raymond Gradus en Roel Beetsma een lans voor een 'beheerste loon­ontwikkeling'. Heeft loonmatiging ons in het verleden inderdaad géén windeieren gelegd?
De studietax is ooit door GroenLinks geïntroduceerd als alternatief voor de huidige studiefinanciering. Waarom horen we daar zo weinig van?
Na het faillissement van Lehman Brothers in september 2008 is de staatsschuld in de meeste eurolanden aan de hoge kant. De politiek heeft daardoor nog maar minimale speelruimte. Mocht zich een tweede bankencrisis...
We laten de overheid dingen doen die burgers zelf kunnen, meent de econoom Bas Jacobs. Structurele hervormingen zijn hard nodig, maar alleen te verkopen als ze samen gaan met een ideologisch verhaal.
De crisis bewijst het belang van een sterke publieke sector. Daar moet fors in geïnvesteerd worden. De toch al grote bezuinigingsopdracht wordt daardoor nog groter. GroenLinks komt voor lastige afwegingen te staan.
De prestatiemaatschappij moet omgevormd worden tot een meer ontspannen samenleving, betoogt FNV’er Rutger Groot Wassink.
De ondertekenaars van de Verklaring van Tilburg (zie onderaan artikel) pleiten voor diepgrijpende wijzigingen in ons economisch bestel. Een van de initiatiefnemers vergelijkt de reactie van parlementair links op de...
Het financiële beest is weer eens los; als zo vaak in de geschiedenis van het moderne kapitalisme waart er een crisis door de wereld van het geld. Welke reactie van links is adequaat, nu een totale afwijzing van de...
Een progressief antwoord op de kredietcrisis moet een aantal lessen uit het verleden ter harte nemen. Pas dan gaat het beest weer terug in zijn hok.
Het kabinet-Balkenende doet het precies verkeerd. Het speelde in de magere jaren 2003-2005 voor Zwarte Piet terwijl onze economie cadeaus nodig had, en kiest nu voor de rol van Sinterklaas, terwijl het niet langer...
Rond Prinsjesdag worden de Nederlandse burgers bedolven onder de cijfers. 17 miljard euro bezuinigen; 3 procent begrotingstekort; 1,5 euro medicijnenbijdrage (of toch niet?); de vut met 60 jaar en pre-pensioen met...
De regering van CDA, VVD en D66 komt met miljarden aan bezuinigingsmaatregelen. Tiny Kox van de SP zet uiteen hoe dit 'asociale beleid' gekeerd kan worden. Inclusief een nawoord.
In plaats van 'meer werk', kiest het kabinet met haar beleid voor meer werkloosheid. Dat lijkt politieke zelfmoord. 
Geld maakt niet gelukkig? Wetenschappelijk onderzoek wijst anders uit. Andere opmerkelijke bevinding: welvaart van het land is belangrijker voor tevredenheid dan het eigen inkomen.