Eerlijke handel zou meer moeten zijn dan ‘stemmen’ als consument voor producten zonder uitbuiting. De nadruk op consumentensoevereiniteit is een vorm van economisme.
Veel producten die we kopen worden onder onacceptabele omstandigheden gemaakt. De vraag is of deze kwestie ons als consumenten aangaat. Een pleidooi voor de individuele benadering.
Achteraf gezien is het wonderlijk dat de crisis zo lang op zich liet wachten met een economie die slecht gedrag stimuleert: waarom zou een lampenfabrikant goede lampen maken? Die gaan lang mee en dan verkoopt hij...
Samen met je minuscule vriendjes moet je het laatste zaadje van de boom waarin jullie wonen zien te redden van boze parasieten die je huis dreigen te vernietigen. In de computergame botanicula van het Tsjechische...
Globaliserende voedselmarkten staan ter discussie in zowel de academische als de politieke wereld. Echter, de studies naar en berichtgeving over effecten van deze toenemende wereldwijde handel zijn tot op heden...
Het CPB, zo werd onlangs bekend gemaakt, voorspelt voor 2014 een begrotingstekort van 3,7 procent. Waarom trekt die stomme economie - dat abstracte ding dat overal en nergens is - niet gewoon aan? 
Volgens Avner Offer komt er een eind aan het tijdperk van hoge economische groei. Hoe kunnen we hier mee omgaan? Volgens Offer zijn er twee opties: 'pull apart' of 'hang together.'
Winkelen op zondag blijft controversieel binnen GroenLinks. GroenLinks Magazine plaatste twee opiniestukken die de tongen losmaakten.
Politiek is kiezen. En het politieke werk is dat ook. 
We zijn vrijer dan ooit. Dat lijkt mooi, maar er zitten ook grote keerzijden aan. Volgens Avner Offer moeten we onze keuzemogelijkheden aan banden leggen om een beter leven te leiden.
In de zeer matige film 'The Iron Lady' (2011), waarin Meryl Streep een terugblikkende Margaret Thatcher speelt, zat precies één monoloog die me bijbleef: 
Is groei en vooruitgang de grootste zotheid van deze tijd? Ton Lemaire vindt van wel. Hij keerde de academische filosofie de rug toe en wordt daardoor door wetenschappers nauwelijks nog serieus genomen. Ook werkt...
Onbeperkt shoppen of een dag gedwongen consumeerpauze: het dilemma verdeelt GroenLinksers. GroenLinks Magazine plaatste twee opiniestukken over de voors en tegens van verruimde openingstijden en riep haar lezers op...
Het is in deze tijd slim om de nadruk in je leven te leggen op immateriële groei. Als Nederland economisch stilstaat, kunnen we in leren, schoonheid en omgangsvormen onze toekomstige aspiraties zoeken. Ik geef het...
In veel landen is een heroriëntatie van de economie gaande naar wat echt van waarde is. Het is tijd dat Nederland ook de koers verlegt naar de 'gelukseconomie'. Michiel Hobbelt: 'In deze postmodernistische tijd...
GroenLinks is misschien wel groen, maar is het ook links? Rijke schetst de contouren van wat in zijn ogen 'echt links' is. In navolging van Willem Schinkel1 noemt hij dat 'links van links'. Als er één linkse partij...
Er is eigenlijk geen goed excuus om ons huidige belastingstelsel maar ongemoeid te laten, vinden Timor El-Dardiry en Paul Teule. Daarom zou in plaats van arbeid, consumptie belast moeten worden. 
Auteur Claire Polders doet niet aan politiek. GroenLinkser Hagar Roijackers des te meer. Ze mailen elkaar over hun positie aan de zijlijn of in het veld. Deze week over overbevolking als de olifant in de kamer.
Er is een nieuwe coöperatieve beweging aan het ontstaan. Nieuwe deel-, leen-, en ruileconomieën floreren zowel in als buiten de markt, en richten zich tegen de weggooicultuur, het hyperconsumentisme en het...
De huidige economische en financiële crisis is een systeemcrisis van het kapitalisme. Een van de gevolgen van deze crisis is een hernieuwde interesse in het gedachtegoed van Karl Marx. Tot nu toe heeft deze extra...
Volgens Gilles Lipovetsky, chroniqueur van de moderne consumptiemaatschappij, bestaat er een grote kloof tussen het voorgehouden geluksideaal en de verwezenlijking ervan. De hedonistische verleiding is overal, maar...
De afgelopen vijftig jaar hebben we gespeeld met olie en met spullen. We hebben daarvan genoten, het heeft de verveling verdreven. Maar nu is de consumptiemaatschappij onze laatste horizon geworden.
Linkse en groene doelen gaan hand in hand: als we de inkomens matigen, dan zullen we ook de milieuvervuiling temperen.
John Kenneth Galbraith was de eerste postmaterialistische econoom. Welke lessen uit een boek dat meer dan vijftig jaar geleden verscheen zijn nog altijd actueel?
Als we milieuproblemen analyseren vanuit het perspectief van de ecologische voetafdruk dan blijkt dat bevolkingspolitiek en beperking van de consumptie noodzakelijk is om een duurzame toekomst te verzekeren.
Wat hebben scholieren die voor een ontgrendelde snoepautomaat staan, zelfverrijkende bankiers en graaiende huisvrouwen gemeen? Pepijn Vloemans onderzoekt een van de diepste menselijke drijfveren en vraagt zich af...
We leven in een tijd waarin in Nederland de vrijheid groot is. Vrouwen hebben kiesrecht, kunnen meer dan ooit deelnemen aan de arbeidsmarkt, homoseksuelen kunnen zich vrij uiten en trouwen, enzovoort. Dat zijn...
In de late middeleeuwen - maar nog voor de kleine ijstijd - slaagde een kleine gemeenschap van Noorse Vikingen er in zich op het zuidelijkste puntje van Groenland te handhaven.
De Britten zijn van hun schrik bekomen en hebben hun kapotte ruiten en rolluiken weer gerepareerd. Maar zij (en wij) begrijpen nog steeds niet veel van de ongehoorde rellen in hun land. Ontluisterend was dat...
Afgelopen maand verscheen Femke Halsema’s pleidooi voor een nieuwe houding ten opzichte van het allesoverheersende consumentisme in onze samenleving onder de titel: Geluk! Voorbij de hyperconsumptie, haast en...
Bob Goudzwaard herkent in Femke Halsema een bondgenoot voor zijn dertig jaar oude voorstellen voor een andersoortige economie die niet uitsluitend is gebaseerd op groei.
In Geluk! bindt Femke Halsema de strijd aan met modern conservatisme en een politiek van wantrouwen. Haar boek is een warm pleidooi voor eerherstel van het individualisme en een felle kritiek op het consumentisme...
In december wordt veel en liefst lustvol gegeten. Maar na het genieten komt het grote lijnen. Volgens Ilja Fase bevindt onze samenleving zich in een boulimisch continuüm. Weten we hoe we eten, of dienen we al...
Peter Sloterdijk is een van de grootste hedendaagse filosofen. De Duitse denker beschrijft de mens als een ‘verwend wezen’ omdat hij wordt geboren in overvloed en door die overvloed zijn leven lang wordt bepaald....