Gerrit Pas

Wethouder te Huizen; oud-medewerker Bureau de Helling.

Gerrit Pas (1951) studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam (afstudeerrichting: Internationale Betrekkingen). Zijn eindscriptie werd gepubliceerd onder de titel Spanning in de band; crisis in de NAVO 1979-1986.

Bijna vijfentwintig jaar werkte Gerrit bij het wetenschappelijk bureau van GroenLinks (1990-2014). Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan, o.a. In de greep van de angst; het immigratiedebat na 11 september (2002; samen met Harry van den Berg), Het basisonderwijs zwart wit bekeken; naar een lokale aanpak van segregatie (2004, samen met Dorothee Peters), Banen of barbecues? Kanaleneiland als case study van het wijkbeleid (2009, samen met Katinka Eikelenboom), GroenLinks regeert; ideeënpartij met macht (2009, samen met Katinka Eikelenboom), en Burgers beschermen. GroenLinks: van Koude Oorlog naar humanitaire interventie (2014).

Vanaf 2006 houdt Gerrit Pas zich binnen het bureau bezig met lokale politiek. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 en 2014 schreef hij het Rompprogramma, een basistekst die afdelingen van GroenLinks kunnen gebruiken bij het schrijven van het lokale verkiezingsprogramma. In 2011 is hij betrokken bij het project ‘Electorale geografie’ dat heeft geleid tot de publicatie Bakfietsen of rolluiken; de electorale geografie van Nederland (auteur: Josse de Voogd) en het project ‘Groene groei en krimp’, een onderzoek naar bevolkingskrimp en de kansen voor duurzame ontwikkeling in krimpgebieden.

Gerrit Pas was sinds 1994 ook gemeenteraadslid voor GroenLinks in Huizen; vanaf 1998 fractievoorzitter, van 2002 tot 2006 voorzitter van de raadscommissie ruimtelijke ordening, vanaf 2002 lid van het presidium, en vanaf 2006 plaatsvervangend vice-voorzitter van de gemeenteraad. In de onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 komt GroenLinks voor het eerst in het college, met Pas als wethouder. Hij heeft de portefeuilles duurzaamheid en milieu, verkeer en vervoer, groen, water, wegen, parkeren, gebouwenbeheer, handhaving, kunst en cultuur.

Artikelen van deze auteur

1 jan 2015
Read time: 1 min
23 dec 2014
Read time: 0 mins
23 dec 2014
Read time: 0 mins
23 dec 2014
Read time: 0 mins
18 jul 2011
Read time: 1 min
18 jul 2011
Read time: 1 min
4 jul 2011
2 minuten
1 apr 2004
Read time: 0 mins
1 okt 2002
Read time: 0 mins
1 jan 1997
Read time: 1 min
1 jan 1993
Read time: 0 mins