Gied ten Berge

Gied ten Berge (66) is socioloog en theoloog.

Hij werkte voor IKV en Pax Christi. Begin jaren '80 was Gied ten Berge lid van het partijbestuur van de PSP met de portefeuille 'vredesvraagstukken'. Hij schreef in zijn boekje "Vredesbeweger. Ervaringen in de vredesbeweging 1973-2008" (Valkhofpers, Nijmegen 2008) een essay over zijn ervaringen binnen de PSP. Hij is tegenwoordig voorzitter van Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechtenorganisaties (SIVMO) en medeoprichter van Kairos Palestina.

Artikelen van deze auteur