Jan Pieter Beetz

Universitair docent bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht.

Hij doet onderzoek naar verschillende filosofische voorstellen om de Europese Unie te democratiseren.

Artikelen van deze auteur