Janos Betko

Beleidsadviseur gemeente Nijmegen

János Betkó is historicus. Hij was projectleider van het Nijmeegse bijstandsexperiment. Als buitenpromovendus sociologie aan de Radboud Universiteit doet hij onderzoek naar de effecten van dit experiment.

Artikelen van deze auteur