Ko van Huissteden

-
Universitair hoofddocent Aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam / adviesbureau Kytalyk Geosciences.

Van Huissteden onderzoekt de broeikasgasemissies van bodem en ecosystemen.

Artikelen van deze auteur