Marijn Bouwmeester

Godsdienstwetenschapper. Oud-medewerker van Bureau de Helling.

Marijn Bouwmeester studeerde Humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek en rondde vervolgens een onderzoeksmaster Religious Studies aan de Universiteit van Amsterdam af. Ze richtte zich voornamelijk op psychologie en sociologie van religie. Tijdens haar studie liep ze onder ander stage bij het Centre for Rotterdam Cultural Sociology (CROCUS). Marijn bestudeerde processen van secularisering, nieuwe vormen van zingeving en religie en emancipatie, en specialiseerde zich in kwalitatieve narratieve onderzoeksmethoden. Tijdens haar studie werd ze actief voor GroenLinks en zat ze onder andere in het bestuur van FemNet.

Na haar studie werkte ze voor de delegatie van GroenLinks in het Europees Parlement, als parlementair assistent van Marije Cornelissen. De portefeuilles waarmee ze zich bezighield betroffen gendergelijkheid, emancipatie van de LHBT-gemeenschap en de Westelijke Balkan.

Van 2014 tot 2016 werkte Marijn voor Bureau de Helling, als chef de bureau, hoofdredacteur van de website en inhoudelijk medewerker op het terrein van burgerparticipatie en voedsel.

Artikelen van deze auteur