Melissa Sebrechts

Antropoloog en als postdoctoraal onderzoekerverbonden aan de Universiteit voor Humanistiek.

Haar onderzoek richt zich opmensenaan de onderkantvan dearbeidsmarkten opdeemotionele gevolgen vanverzorgingsstaatarrangementen. In 2018 verscheen haar proefschrift When doing your best is not good enough over de participatie van jonge mannen met een licht verstandelijke beperking. Daarbij richtte ze zich op ervaringen van erkenning, en de mogelijkheden daartoe binnende context van beschutte werkplaatsen in Nederland en Portugal. Momenteel doet ze onderzoek naar emoties enervaringen van rechtvaardigheid van bijstandsgerechtigden.

Artikelen van deze auteur