Mieke van Opheusden

Ecoloog.

Mieke heeft ecologie en duurzame landbouw gestudeerd in Wageningen. In 2013 heeft ze gewerkt aan de verduurzaming van de melkveehouderij, zogenaamde kringlooplandbouw, bij adviesbureau ETC. Voor DWARS was ze tot januari 2014 portefeuillehouder landbouw.

Artikelen van deze auteur