Renée Verberne

Kunstenaar en student filosofie.

Renée Verberne (1988) studeert Filosofie, waarbij ze het masterprogramma Philosophy & Science volgt aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In 2013 studeerde ze af aan de kunstacademie te ’s-Hertogenbosch in de richting Autonome Beeldende Kunst. Renée droeg als stagiair met name bij aan het zomernummer van De Helling in 2016 over Rotterdam Zuid.
In haar masteronderzoek focust ze op de oorsprong en ontwikkeling van de menselijke conditie als fundamenteel technisch wezen, en de betekenis hiervan voor de verhoudingen tussen mens, techniek, samenleving en milieu.

Artikelen van deze auteur