Socrates Schouten

Projectleider Commons Lab bij Waag en redacteur van tijdschrift de Helling.

Socrates Schouten is onderzoeker en projectleider bij Waag, instituut voor kunst, wetenschap en technologie te Amsterdam. Zijn interesse gaat uit naar de democratisering van duurzaamheid en technologie gedreven door zelforganisaties, netwerken en discoursen. Hij studeerde milieuwetenschappen aan de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Leiden. Sindsdien werkt hij voor of met diverse maatschappelijke organisaties op het gebied van duurzaamheid, recycling, groene politiek en de vernieuwing van het economisch denken. Hij is oud-medewerker van Bureau de Helling en redacteur van tijdschrift de Helling.

Artikelen van deze auteur