Tamara van Ree

Historica en Assistant International Affairs and EGP delegates GroenLinks.

Tamara van Ree (1981) studeerde taal- en cultuurstudies (bachelor) en internationale betrekkingen in historisch perspectief (master) aan de Universiteit Utrecht en daarvoor sociaal pedagogische hulpverlening aan de Hogeschool Utrecht. In 2012 studeerde ze af op een onderzoek naar de onderhandelingspositie van Afrikaanse landen in de vaststelling van de Millenniumdoelen, met betrekking tot het beleidsterrein van reproductieve gezondheidszorg. In 2014 was ze vrijwilliger bij Bureau de Helling als projectsecretaris militaire interventies. Momenteel is ze werkzaam bij GroenLinks, onder meer als Assistant International Affairs and EGP delegates GroenLinks.

Artikelen van deze auteur