Thomas Kampen

Socioloog en als universitair docent verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek.

In 2014 promoveerde hij op een onderzoek naar de ervaringen van bijstandsgerechtigden met de tegenprestatie. Onder zijn redactie verschenen eerder De mens centraal, geen probleem? (2019), De verhuizing van de verzorgingsstaat (in 2018 met Femmianne Bredewold, Jan Willem Duyvendak, Evelien Tonkens en Loes Verplanke) en De affectieve burger (in 2013 met Imrat Verhoeven en Loes Verplanke), allen bij Uitgeverij Van Gennep. Van 2016 tot 2019 was hij bijzonder lector Stimulering Gezonde  samenleving aan Hogeschool Inholland.

Artikelen van deze auteur