4 mins

De banen zijn groen en ze komen van links

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen draait op volle toeren en vrijwel alle politieke partijen roepen om het hardst in koor "werk, werk, werk". Zondag kwam Diederik Samsom in Buitenhof met een analyse dat menig GroenLinks hart sneller doet kloppen: arbeid is veel te duur, kapitaal wordt niet voldoende belast, dat moet anders. 

Alsof hij het GroenLinkse verkiezingsprogramma aan het voorlezen was, vervolgde hij met een pleidooi voor duurzame maakindustrie. Hij benadrukte dat er echt duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. Samsom had niet méér gelijk kunnen hebben. Maar waar blijven die keuzes?

In het kabinet waar de PvdA in zit is de groene revolutie in de verste verte niet te zien. Terwijl daar, zo zegt Samsom ook zelf, de banen vandaan moeten komen. De PvdA maakt zich juist schuldig aan het verkleinen van de werkzekerheid in plaats van het vergroten ervan. Allereerst door immense bezuinigingen over ons land te blijven uitstorten. Dat er bezuinigd moet worden is geen natuurwet, zoals Rutte en Samsom ons graag voorspiegelen, maar een politieke keuze. Ook met het plan van Asscher om werkgevers niet meer de mogelijkheid te geven om drie flexibele contracten aan te bieden maar slechts twee, versnelt de PvdA het ontslag van een heleboel, veelal jonge, mensen. Het is geen hogere wiskunde, je hoeft er geen kernfysica voor gestudeerd te hebben: als er geen banen zijn dan betekent minder flexcontracten eerder werkloos raken en in de bijstand belanden. In diezelfde bijstand waar Jetta Klijnsma de regels aanscherpt. In tijden van crisis en een tekort aan banen moet de bijstand juist flexibeler. Mensen moeten gemakkelijker kunnen bijverdienen en ervaring kunnen opdoen op de arbeidsmarkt, zodat daarmee de kans om uit de bijstand te komen groter wordt. In het recent gelanceerde GroenLinks plan 'Werk eerlijk delen' is flexibele bijstand een van de maatregelen.

Maar eerlijk is eerlijk, Samsom heeft gelijk dat het allemaal begint bij het durven kiezen voor duurzaamheid. Die keuze leidt tot de nieuwe banen in de duurzame maakindustrie waar Nederland naar snakt. Over drie weken zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Lokale overheden zijn afhankelijk van Den Haag om de grote sprongen te maken, zoals het minder belasten van arbeid en meer belasten van kapitaal. Maar - hoewel natuurlijk niet ideaal zonder die grote sprongen - is er wel ruimte om op lokaal niveau duidelijke keuzes te maken? In Wageningen heeft de politiek deze heldere keus gemaakt door naar een klimaatneutrale stad in 2030 toe te werken. Wageningen staat als het om klimaatambitie gaat aan de top van Nederland. Dat is niet alleen goed op de lange termijn voor onze gezondheid, maar het leidt ook op de korte termijn tot miljoenen besparingen op energiekosten en het levert inderdaad banen op.

De GroenLinks fractie in Wageningen heeft het college - waar GroenLinks samen met D66 en PvdA in zit - gevraagd om de werkelijke waarde van een klimaateuro te berekenen. Uit de berekening blijkt dat elk euro die geïnvesteerd wordt in klimaatbeleid verveelvoudigd aan de maatschappij ten goede komt en dat het banen schept. Er is ook uitgerekend hoeveel werk er rechtstreeks uit het klimaatbeleid vloeit. Een modeste inschatting, omdat het flink fluctueert, is dat het klimaatbeleid Wageningen jaarlijks 135 fte aan werk oplevert. Geen vage politieke verhalen of verre wensen, maar echte mensen die echt werk hebben. Als we dat extrapoleren naar Nederland, dan gaat het om 54.000 fte aan extra werk per jaar. Werk dat volgend jaar al gerealiseerd kan worden door op lokaal niveau goed klimaatbeleid te voeren. Wageningen doet wat het Rijk nalaat. Wageningen doet wat Samsom zegt te willen maar niet doet.

Lokale overheden hoeven niet te wachten op Den Haag maar kunnen zelf al morgen aan de slag. Steeds vaker horen wij politici zeggen "de overheid creëert geen banen, bedrijven creëren banen". Maar de (lokale) overheid kan wel goede condities creëren zodat bedrijven, instituten en corporaties op hun beurt banen kunnen scheppen. Zet klimaatbeleid stevig in de steigers en de banenmachine gaat wel degelijk werken.

Tegen lokale bestuurders zeggen wij: kies voor banen en begin morgen met een ambitieus klimaatbeleid. U hoeft alleen maar de keuze te durven maken die Samsom wel propageert maar zelf niet waarmaakt. Tegen kiezers zeggen wij: de banen zijn groen en ze komen van links.