3 mins

De visie van Rutte?

Zondag 12 januari was premier Mark Rutte de centrale gast bij Buitenhof. In drie kwartier tijd werd hij ondervraagd over de delegatie naar Sochi, de economische crisis, visie in de politiek en Europa. De “premier van alle Nederlanders” haalde bij mij het bloed onder de nagels vandaan. Waarom?

In de antwoorden van Rutte stonden drie woorden centraal: handel, banen en economische groei. Zelfs als het over de zware Nederlandse delegatie voor de Olympische Winterspelen in Sochi ging. Een goede relatie met Rusland betekent volgens de premier meer handel met de Russen. Een zware delegatie is dus volgens de premier een goed middel om deuren voor het bedrijfsleven te openen. Natuurlijk besteedt de delegatie, volgens Rutte, nog tijd aan de mensenrechten in Rusland. Maar het gaat om handel, banen en economische groei.

Rutte wil Nederland klaarmaken voor de toekomst, door het begrotingstekort weg te werken en werkgelegenheid te creëren. Blijkbaar draait de ideale maatschappij van Rutte om economische groei. Schijnbaar heeft hij geen maatschappelijke toekomstvisie. Sterker nog: in de vooruitblik op het interview werd vermeld dat Rutte een afkeer heeft van visie in de politiek. In een kabinet met de Partij van de Arbeid kan ik mij voorstellen dat het moeilijk is om als VVD-premier een ideaal toekomstbeeld te schetsen, aangezien deze twee partijen tegengestelde toekomstbeelden hebben. Echter doet Rutte nauwelijks moeite om als leider van de VVD zijn steun voor de liberaal Guy Verhofstadt als kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie te verhullen. Als het commentaar valt dat Verhofstadt erg pro-Europees is, doet Rutte dat af door te stellen: ach, alle Belgen zijn pro-Europees.

Wat wil Rutte dan met Europa? Rutte ziet niets in een eventueel uittreden van Nederland uit de Europese Unie. In plaats daarvan stelt hij dat Europa in dienst van Nederland moet staan. Handel, banen en economische groei – daar zijn ze weer – zijn hierbij de sleuteltermen. Zolang Europese samenwerking maar vruchtbaar is voor Nederland. Alle zaken waar Nederland zelf de zeggenschap over kan hebben zouden terug moeten naar Den Haag. Dat klinkt aardig, maar het blijken loze kreten zodra Nederland op één van deze teruggeëiste terreinen een probleem niet alleen de baas kan. 

En dan zijn er nog de beleidsterreinen waarbij Europese samenwerking echt voor het verschil kan zorgen. Onderwerpen waarbij visie een rol speelt; toekomstvisie, met het oog op de veranderende maatschappij. In het gesprek met Rutte is het woord ‘groen’ niet één keer gevallen. Waarom is dit belangrijk? Het opstarten van een groene energiesector levert enorm veel banen op. Daarbij zou Nederland minder afhankelijk worden van onder andere gas en olie. Groen levert banen op, is goed voor de handel en resulteert dus in economische groei. Daarbij wordt Nederland door de opwekking van groene energie minder afhankelijk van andere landen. De Rutte die ooit Groen Rechts lanceerde laat nu groen links liggen.

Aan de hand van wind-, water- en zonne-energie is Nederland in staat om het aandeel schone energie enorm te doen stijgen. Het mooie van groene energie is dat iedereen met een paar zonnepanelen zijn eigen energie kan opwekken. De vrije markt biedt Europa de mogelijkheid om te vergroenen en energie op basis van fossiele brandstoffen af te zweren. Stel je eens voor, een Europa dat volledig op groene stroom draait… Blijkbaar realiseert de ooit ‘groene’ Rutte zich niet dat een vergroening een flinke zet in de juiste richting zou zijn, zowel voor Europa als voor Nederland.

In 2010 presenteerde Rutte zich als “premier van alle Nederlanders”. Hij moet nog heel wat doen, wil hij mijn premier worden.

Reacties

henk daalder

Je moet Rutte zien als een stroman voor grote bedrijven en clubs als VNO-NCW.
Hij is de eerste VVD premier in 100 jaar.
Voor het eerst hebben de lobbyisten van grote bedrijven iemand waar ze redelijk gemakkelijk toegang toe hebben, als premier.
Nu moet in een paar jaar allerlei voordeligs geregeld worden voor die grote bedrijven, en hun claque, die ze niet zo snel bij een linkse regering hadden kunnen regelen.

Door die contacten, ontstaat het soort mentale misvormingen die je bij Rutte ziet.

Je hoeft hem overigens helemaal niet proberen te zien als "jouw" premier.
Hij is schadelijk voor ons land, dus moet hij zo snel mogelijk weg, en anders zo veel mogelijk geneutraliseerd worden.

Dus als we ergens kunnen aangeven waar hij en de VVD schade veroorzaken, moeten we dat zeker doen.
Niet alleen netjes beredeneert, zoals jij doet, maar ook met botte propaganda. dat doen we bij GroenLinks veel te weinig.

De VVD steelt ons land leeg.
Bijvoorbeeld met het voorstel om SDE subsidie te geven voor in het buitenland opgewekte duurzame stroom.

Duurzame stroom moet helemaal niet verhandeld worden op de fossiele energie markt, dat is een neoliberale afwijking.
De verbruikers van stroom moeten de kans krijgen die zelf op te wekken, en zo hun stroom van de markt af te halen.

Niet minder overheid, maar minder markt

John van Paassen

Hallo Reinier,

Natuurlijk mag je je neus ophalen voor handel en banen maar dan moet je er wel bijzeggen dat de uitkeringen zullen dalen en de zorg en onderwijs ingrijpend zullen moeten bezuinigen. Die worden namelijk allemaal betaald met die handel en de mensen die banen hebben. In het bedrijfsleven welteverstaan. Alle overheidsuitgaven worden daarmee verdient. Natuurlijk kun je een jaartje vooruit door defensie af te schaffen (maar dan niet meer zeuren over schendingen van de mensenrechten hoor) of je kunt de rijken zwaarder belasten en hopen dat ze lijdzaam afwachten tot ze hun geld mogen afstaan. Dit levert ook weer een paar miljard op. Of ze blijven valt te betwijfelen. De rijken zijn over het algemeen niet rijk geworden door stom te blijven. Maar als dat allemaal op is, en dat zal na ongeveer drie jaar echt het geval zijn, dan is het Griekse scenario het einddoel. Dat wordt lenen geblazen. En de rente zal zeker niet dalen. Het is een kwestie van tijd maar een keer ga je failliet. Prettige wedstrijd en een mooi uitzicht met je kop in het zand.
Met vriendelijke groet,
John van Paassen

John van Paassen

Hallo Henk,

Minder markt betekend ook meer bureaucratie en falende overheidsinstanties. Bij alle diensten die de overheid organiseert is het ziekteverzuim veel hoger en de efficiency droevig laag. En als je dan een verklaring vraagt is het verhaal ALTIJD.... jawel daar gaan we weer..... te weinig personeel en te weinig geld (zucht). ALTIJD! En dat terwijl de kosten in de gezondheidszorg zijn geëxplodeerd en er nooit één cent op is bezuinigd. En dat terwijl er in Nederland € 80.000,- per oudere wordt uitgegeven en in Belgie en Duitsland minder dan de helft! De politie in Nederland presteert beschamend veel minder dan in Duitsland en als je dan vraagt hoe dat komt....jawel daar gaan we weer....

Privatiseer alles wat maar te privatiseren valt. Onderwijs, zorg, ontwikkelingshulp, cultuur, omroep enz enz. Hoe meer marktwerking hoe beter. Breng de macht terug naar de consument. Laat die beslissend wie wel en wie niet presteert en geef hem de keuze. Wie niet levert - exit door de zijuitgang. Power tot the people!

Met vriendelijke groet,
John van Paassen

Reactie toevoegen