3 mins

Democratiseer windparken nu

Nederland staat voor een schaalsprong met windenergie, daarom is het nodig dat overheden en windparkbouwers, windenergie projecten anders gaan doen.

Ze zullen ook burgers voordeel moeten gunnen uit die nieuwe windparken. Niet alleen bedrijven, zoals nu. Het is ook eerlijk om burgers voordeel te gunnen uit windparken, want die betalen al de subsidie ervoor. Terwijl burgers diezelfde windparken kunnen bouwen zonder subsidie; gedemocratiseerde windparken.

Een stukje windpark

Een simpele en transparante manier om windenergie te democratiseren, is burgers de kans te geven een stukje windpark te kopen. Een gezin dat een stukje windpark koopt, is dan ook eigenaar van de stroom uit dat stukje windpark en kan die stroom thuis verbruiken. Omdat het gezin eigenaar is, kost die stroom 2 tot 5 cent per kWh, de kostprijs van stroom uit een windpark. Daar is dus geen subsidie voor nodig. Als veel burgers dat doen, hoeven ze ook minder bij te dragen aan de subsidiepot en zijn ze dus twee keer voordeliger uit.

Condities van het SER-energieakkoord

Ik roep de SER onderhandelaars op mee te helpen de maatschappelijke kosten voor een duurzaam Nederland te verlagen door windenergie te democratiseren. Gun elke burger een stukje windpark. SER-overleg gaat natuurlijk vooral over de kosten, niet over duurzaamheid. En als begin van die democratisering, moet dat SER overleg nu maar eens open gegooid worden. Uiteindelijk zal de Tweede Kamer toch een deel van welk Energieakkoord dan ook moeten implementeren. Dus moeten de partijen maar eens laten zien wat nu de stand van zaken is. Wie krijgt welk voordeel, en is dat een houdbare verdeling? Is het een duurzaam akkoord? Dat kunnen we niet alleen aan de paar geselecteerde belangenclubs overlaten. Want de burger zit daar niet eens bij en betaalt wel de bulk van de kosten. Dus er moet nu openheid bij de SER komen.

De verhoudingen bij die onderhandelingen zijn duidelijk: de fossiele belangen gaan hun zin krijgen. Ze meldden vorige week in de media dat de verkeerd gebouwde centrales versneld afgeschreven moesten worden, en dat die kosten in het SER-energieakkoord moesten. De burger als pinautomaat.

De natuur en milieuclubs gingen vervolgens een flauwekulenquête onder hun achterban houden, alsof ze niet weten wat hun achterban vindt. Eerste vraag: 'De vervuiler betaalt moet het algemene uitgangspunt van milieubeleid zijn: ja/nee' Beste milieu clubs, dat is allang het uitgangspunt, moeten jullie dit nu onder fossiele dwang inleveren? Kan dat zonder democratische controle? Gooi die fossiele beerput van Hans Alders en Wiebe Draijer open!

Vooral voordelen

Het Nederlandse windbedrijfsleven, verenigd in NWEA, is gewend dat zij alleen verdienen aan windparken. Door de democratisering krijgen ze er nieuwe business bij: de bouw en verkoop van stukjes windpark. Ze zullen het drukker krijgen dan ooit.

Gemeenten hoeven dan minder te vrezen voor de alom aanwezige opstand tegen windparken van anderen, want ze ontwikkelen het windpark zoals een nieuwe woonwijk. In plaats van woonkavels zorgen ze dat er gezinskavels windpark komen.

Democratisering van windenergie is nodig om de geplande schaalsprong vreedzaam en efficiënt door te komen, met de vereiste snelheid voor de 2020 doelen. Dan wekken we 40% van de stroom goedkoop en duurzaam op, met voordelen voor iedereen. 

Reacties

De redactie van GroenLinks

De redactie van GroenLinks Bureau de Helling meldt op twitter:
"Geef burgers de kans om een stuk van een windpark te kopen, vindt @HenkDaalder."

Laat duidelijk zijn dat ik vind, dat minstens 70% van alle GroenLinksers dat ook zou moeten vinden.
Althans,
als je het eens bent met het GroenLinks verkiezingsprogramma.
als je ook vindt dat de wereld duurzaam moet worden.

En bereid bent dat ook daadwerkelijk te uiten, ipv stilzwijgend tolereren.
Stem dan even op (een variant van) deze visie
https://deeljouwdroom.nl/participants/15636

As donderdag 23 mei, houdt de

As donderdag 23 mei, houdt de Tweede Kamer een ronde tafel gesprek over de landelijke structuur visie windenergie.
De chantage actie van VROM en EZ op provincies en gemeenten, om hun eigen burgers zo veel mogelijk buiten te sluiten van voordeel uit windparken.

GroenLinks wethouder Maarten van Poelgeest is daar de enige die, op afstand, op komt voor burgers die ook voordeel willen van windenergie.

Reactie toevoegen