3 mins

Huiswerk

Alle partijgenoten die hun blik liever op de toekomst richten dan op het verleden, moeten kennis nemen van de talrijke inspirerende initiatieven die buiten de politiek om worden genomen.

Welkom in de nieuwe wereld!

Het spreekt voor zich dat ik de commissie navelstaren, onder leiding van Andrée van Es, veel wijsheid toewens. Ondertussen lijkt mij het verstandig als de rest van de partij studie gaat maken van al die initiatieven die Nederland al lang aan het veranderen zijn. Daarom volsta ik deze keer met huiswerk voor die partijgenoten die de toekomst interessanter vinden dan het verleden.

Begin uw studie met een kijkje in dynamiek van de toekomst (www.trendrede.nl), of laat je meeslepen door Ronald van den Hoff, (www.society30.com), bedenker van Seats2meat, geweldige ontmoetings- en vergaderplekken op meerdere plaatsen in het land, waar samenwerken en kennisdelen centraal staat (www.seats2meet.com).

Vervolgens: surf naar: www.urgenda.nl. De actieorganisatie die Nederland duurzaam wil maken en die met de collectieve inkoop van zonnepanelen die statische Nederlandse subsidiemarkt links wist in te halen. Dan door naar het lokaal niveau waar onvoorstelbaar veel collectieve energie- initiatieven aan de weg timmeren. Kijk bijvoorbeeld op: www.amsterdamenergie.nl, www.denieuwenuts.nl, , www.duurzaamsoesterkwartier.nl, www.windcentrale.nl, enfin: het houdt niet op. Een overzicht vindt u op: www.hieropgewekt.nl/initiatieven.

En het houdt niet op bij duurzaamheid! Vergelijkbare van-onderop-initiatieven zie je op tal van terreinen. Internet loopt er van over. Bekend zijn inmiddels de broodfondsen, coöperatieve kringen waarin zzp'ers zich onderling verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid (www.broodfonds.nl). Maar het gaat veel verder. Overal in het land worden publieke voorzieningen (buurthuizen, braakliggende gronden, bibliotheken, etcetera) in zelfbeheer genomen of werken burgers met elkaar aan lokale initiatieven (zie: www.waarmakerij.nl)

In zo'n vijftien steden zijn bewonersbedrijven opgericht die los van overheden of welzijnsorganisaties een publieke buurteconomie willen aansturen. (typ in: www.lsabewoners.nl/bewonersbedrijven). Op tal van plaatsen duiken bovendien nieuwe lokale zorgcoöperaties op, van ouderen, van buurtbewoners, van dorpelingen, van pgb-houders die zich verenigen, en met elkaar kleinschalige voorzieningen maken (ondermeer: www.zorgcooperatie.nl). Sowieso is het aantal coöperaties in Nederland sinds 2008 met 40 procent gegroeid!

Mensen nemen, kortom, het heft in handen. Ze wachten niet langer op beleid of de politiek, ze mobiliseren elkaar via de sociale media! De opkomt van de Eigen Kracht conferenties (www.eigen-kracht.nl) in de jeugdhulpverlening is wat betreft een metafoor voor de verandering. Eigen Kracht conferenties betitelen mensen niet langer als drager van problemen, maar maakt ze actief eigenaar van oplossingen en verantwoordelijkheden. Die 'machtswisseling' is de motor achter al die lokale initiatieven. Het is een stille revolutie tegen een overgebureacratiseerde, anonieme en vervreemdende verzorgingsstaat. (Bestudeer: Loslaten, vertrouwen, verbinden)

Waar GroenLinksers nu over moeten nadenken is hoe ze die revolutie politiek stem willen geven. Het wordt wel aanpezen, want de examendatum is al bekend: het voorjaarscongres. 

Reactie toevoegen