2 mins

Ik ben een Nimn'er

CDA-kamerlid Marieke van der Werf maakt zich zorgen over Nimby's die de energievoorziening in Nederland blokkeren. 'Iedereen wil een goed inkomen en een veilige en goede energievoorziening, maar staat op z'n achterste benen als activiteiten vlak bij zijn of haar huis plaatsvinden.' aldus Binnenlands Bestuur. Hoe minister Verhagen hierover denkt, was Van der Werfs vraag tijdens het Energieoverleg van maandag. Want zo komt er nooit ondergrondse CO2-opslag of schaliegas. En die windmolens kunnen we ook wel vergeten.

Het Kamerlid scheert een aantal verschillende grootheden over één kam: CO2-opslag en schaliegas versus windmolens. De argumenten van de Nimby's om te protesteren zijn behoorlijk verschillend: zorgen over veiligheid en gezondheid versus 'horizonvervuiling'. Verhagens antwoord is er nog niet, maar ik vrees dat die ene kam nog wel even in stand blijft. Want dan kan hij meteen zijn voornemen om een nieuwe kerncentrale te laten bouwen mooi doordrukken. Ondanks het glasheldere onderzoek van het WNF en GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren dat aantoont dat een nieuwe centrale in geen enkel opzicht loont. Ik vermoed dat hij daar niet van onder de indruk is. En Wilders zal binnenkort ook wel twitteren dat het WNF Nederland uit moet.

Hier ligt een kans die CDA en VVD niet onbenut kunnen laten: uitbreiding van de Crisis- en Herstelwet, oftewel de Haast- en Doorduwwet met een streng anti-Nimbybeleid. Inspraak, weg er mee. De schop in de grond! Of breng ik ze nu op een idee? Met dit kabinet word ik echt een Nimn'er: Niet in Mijn Nederland! In mijn Nederland is de dialoog belangrijker dan doorduwen en worden mondige burgers serieus genomen, niet weggezet als Nimby. 

Reacties

En toch oogt deze blog een

En toch oogt deze blog een beetje dubbel. Want aan de ene kant moet de overheid mondige burgers serieus nemen, maar aan de andere kant wordt vastgesteld dat weerstand tegen windmolens anders is dan weerstand tegen schaliegas of CO2 opslag. Daar ben ik het zelf weliswaar mee eens, maar als je naar de burger wilt luisteren, mag die natuurlijk zelf bepalen wat hij belangrijker vindt. In hoeverre mogen wij dan onze eigen (GroenLinkse) wensen laten prevaleren boven de opvatting van een burger die CO2 opslag wel ziet zitten, maar bang is hoofdpijn van windmolens te krijgen. Er zijn immers mensen die menen dat ook windmolens schadelijk zijn voor de gezondheid.

Overigens wil ik voorstellen dat we niet alleen naar de mondige burgers luisteren. De verzameling redelijk hoogopgeleide, politiek geëngageerde mensen die je dan waarschijlijk krijgt, is wellicht niet helemaal representatief voor de gemeenschap die benadert wordt.

Weerstand is weerstand, daar

Weerstand is weerstand, daar moet naar geluisterd worden. De weging van de argumenten, daar gaat het me om! Ik vind horizonvervuiling niet het sterkste argument. Hoewel de VVD daar blijkens het congres toch anders over denkt...
En ik ben het met je eens dat we niet alleen naar de hoog opgeleide burgers luisteren. Heb net het boek Diplomademocratie uit, dat laat glashelder zien dat alle inspraak- en participatietrajecten vooral door hoger opgeleiden gebruikt worden. De vraag is dus vooral: hoe kan iedereen effectief mondig worden? Een bijzonder interessant maar wel ander onderwerp...

Weerstand is weerstand, daar

Weerstand is weerstand, daar moet naar geluisterd worden. De weging van de argumenten, daar gaat het me om! Ik vind horizonvervuiling niet het sterkste argument. Hoewel de VVD daar blijkens het congres toch anders over denkt...
En ik ben het met je eens dat we niet alleen naar de hoog opgeleide burgers luisteren. Heb net het boek Diplomademocratie uit, dat laat glashelder zien dat alle inspraak- en participatietrajecten vooral door hoger opgeleiden gebruikt worden. De vraag is dus vooral: hoe kan iedereen effectief mondig worden? Een bijzonder interessant maar wel ander onderwerp...

Volgens mij blijkt uit

Volgens mij blijkt uit onderzoek wel dat het actief betrekken van mensen bij besluitvorming juist kan helpen om ook minder 'diploma-meritocraten' geinteresseerd en geengageerd te krijgen. Maar het is dan wel de taak van de uitvoerende instantie om de drempel voor participatie te verlagen, en wat meer te doen dan alleen een ingewikkelde uitnodiging te sturen.
Interessant is natuurlijk ook dat steun voor beleid vaak toeneemt als gevolg van burgerparticipatie, omdat mensen investeren in de besluitvorming en meer begrip krijgen voor verschillende standpunten.

Toch blijft dit een moeilijk onderwerp, vooral waar het 'nationaal belang' moet worden afgewogen tegen het belang van een kleinere gemeenschap waar de kosten liggen. Een voorbeeld hiervan is de situatie in Duitsland. Het probleem voor de lokale Groenen is daar nu dat er meer hoogspanningskabels moeten worden aangelegd om de windenergie van het winderige noorden naar het behoeftige zuiden te krijgen. Daar is men, ironisch genoeg, op tegen.

Het ligt misschien enigszins buiten het oorspronkelijke onderwerp, maar ik vind een discussie wel interessant over hoe men een goede afweging kan maken als de kosten en baten zo duidelijk verdeeld zijn tussen beide schaalniveaus.

Oh, dat lijkt me best leuk.

Oh, dat lijkt me best leuk. Of in ieder geval om daar over te sparren. Ik kan niet zeggen dat ik een deskundige ben, maar zoals gezegd vind ik het wel interessante en ook voor GroenLinks belangrijke materie.

Bovendien heb ik net het boek 'Strong Democracy' besteld, dus dat zou toch enige inspiratie en aanknopingspunten moeten bieden.

Kunnen we ergens beginnen als ik opmerk dat mijn adres bekend is bij de redactie? :)

Reactie toevoegen