3 mins

Oefening in flexdenken

De agenda van het debat legde al meteen het manco bloot. Alle stukken die er op stonden waren maanden oud en dus achterhaald. Hoeveel mensen moeten er werkloos zijn voordat de alarmbellen gaan rinkelen bij dit kabinet? 

Per dag komen er 700 werklozen bij. Sinds deze week zitten meer dan 600.000 mensen werkloos thuis. En wat doet dit kabinet? Bijster weinig. Dus ik had genoeg te bespreken met minister Asscher tijdens het Kamerdebat afgelopen woensdag over het arbeidsmarktbeleid.

Alarmbellen

Hoeveel mensen moeten het zijn om nu in actie te komen en niet te verwijzen naar het sociaal overleg en de plannen uit het regeerakkoord die ooit, misschien, in de toekomst zullen leiden tot meer economische groei en dus meer banen?

Voer voor historici

Het is blijkbaar nog altijd niet tot het kabinet doorgedrongen: het Regeerakkoord kan de prullenbak in. Voer voor historici, maar als kader voor kabinetsbeleid heeft het geen waarde meer. Omdat de sociale partners aan het overleggen zijn, omdat we te maken hebben met een minderheidskabinet, maar vooral omdat er in het akkoord geen plannen staan om hét probleem van deze tijd, de enorme werkloosheid, aan te pakken. Het woord werkgelegenheid komt er twee keer in voor! Maar helaas. Ook woensdag blonk minister Asscher weer uit in vaagheid en stilzwijgen over de echt wezenlijke vragen.

Hoe kun je arbeid goedkoper maken? Hoe ziet de investeringsagenda van het kabinet er uit? En welk instrumentarium gaat het kabinet inzetten om de problemen nu aan te pakken? Komen er dit keer Asscherbanen? Moeten we weer de deeltijd-WW inzetten? Meer werk gaan maken van deeltijdpensioen? Het blijft oorverdovend stil.

Zo kan ik het ook

De minister zweeg overigens ook imponerend over een ander actueel onderwerp: de staking in de distributiecentra van Albert Heijn. U heeft het vast gelezen. De FNV eiste onder andere een betere balans tussen mensen met een vast contract en de uitzendkrachten. Terecht. Er is in Nederland een flinke disbalans tussen vast en flex. Mensen met een flexcontract hebben minder rechten en dus last van forse onzekerheid. Dat erkent ook het Kabinet. Asscher wil vast en flex meer in balans brengen, zo las ik in de stukken.

Dat klinkt natuurlijk prachtig. Maar hoe willen ze dit mooie doel bereiken? Het evenwicht tussen vast en flex wordt volgens de PvdA en de VVD hersteld door... beperking van de WW-rechten en de versoepeling van het ontslagrecht. Zo kan ik het ook. Je haalt zekerheid weg bij mensen met een vast contract. Je doet niets voor de flexwerkers. En, tadaa, de balans is hersteld.

Flexdenken

Door de rechten van mensen met een vast contract te beperken doe je natuurlijk niets voor mensen met een tijdelijk contract. WW-rechten heeft die groep meestal nauwelijks en ze vallen niet onder het ontslagrecht. Logisch ook, want het gaat immers om een tijdelijk contract. Hoe zeer ik er m'n hoofd over breek, ik zie niet hoe deze maatregelen de positie van flexwerkers versterkt. Maar volgens het kabinet werkt het dus wel. Dat vergt een buitengewone lenigheid in het denken. Niet het flexwerken, maar het flexdenken; dát staat hoog op de agenda. 

De blogs van Bram Ojik verschijnen tot de zomer ook op The Post Online

Reacties

Ad Vonk

En wat is de oplossing van Bram van Ojik?
GroenLinks is toch ook voor meer flex en kortere WW-rechten?

niels bosman

Dit is ook een heel lastig probleem door het feit dat er minder werk is en dat we dat werk over meer mensen moeten verdelen als je echt iets aan de werkloosheid wilt doen. Groei komt er eenvoudigweg gewoon niet meer. Door jarenlange outsourcing en technologische verbeteringen (automatisering). Groei ontstaat alleen maar bij de creatieve hoog opgeleide sector en ook deze banen staan op het spel. Werk beter verdelen is voorlopig nog de enige oplossing. Scheelt ook een hoop burn outs.

tjark reininga

een terechte roep om een betere balans tussen vast en flex. en inderdaad, Ad Vonk, het helpt weinig als die balans wordt gecreëerd door de positie van vast verder te verslechteren. en dat is helaas, Bram constateert het terecht, het enige waar het kabinet en de marktpartijen tot nu toe mee komen. ook pleidooien om de loonkosten (verder) te verlagen over de rug en het perspectief van de werknemers helpt niet duurzaam.

we (de Nederlandse bevolking) zullen onder ogen moeten zien dat de economische groei zoals we die kenden, vooral is gerealiseerd ten koste van de rest van de wereld en het milieu. maar de rest van de wereld begint die achterstand in te halen en het milieu wordt ook voor ons steeds schadelijker. het antwoord is helder: een ander productiestelsel, met andere producten, en andere marktverhoudingen. m.a.w.: voor veel producten zullen we meer moeten gaan betalen omdat we de kosten niet langer op anderen kunnen afwentelen. maar dat moet zo, dat we allemaal mee kunnen blijven doen, dat is de werkelijke uitdaging van deze tijd.

Joke Oranje

Bram, niet zo mopperen op ons kabinet, wat schiet je daarmee op? De flex-werkers zijn waarschijnlijk de toekomst, dus laten we actief worden en iets slims bedenken waardoor ze zich kunnen organiseren en samen hun positie verstevigen.

Henk Daalder Du...

Wel mopperen op rechts wangedrag. Laat horen dat het anders moet.
Bram heeft al eerder gezegd dat het in tijden van stijgende werkloosheid niet handig is om de WW duur te bekorten.

De lonen zijn te laag, de race naar de bodem, met China is al een paar jaar gaande. Maar in China stijgende salarissen wel.
Ook in ons land mogen de lonen wel wat hoger worden.
Dat kan met vouchers voor aankopen die de economie weer opgang brengen. Bijvoorbeeld voor het energie neutraal verbouwen van je woning
Of de aanschaf van een stukje windpark, daardoor daalt de prijs van stroom, en hij blijft constant laag. http://www.pakdewind.nl

Reactie toevoegen