3 mins

Pleidooi voor de afschaffing van NIX18

Niet roken en geen alcohol voor je achttiende. Dat is de boodschap van de vorige week gelanceerde overheidscampagne NIX18. Zulke bevoogding werkt averechts: kinderen en tieners leren niet van bescherming tegen het kwade, maar van het zelf ervaren van gevaren.

Rebellie begint in groep acht van het basisonderwijs. Een enkeling zal de veiligheid nog niet verlaten, onder moeders hoede aanschouwen hoe het leven verandert en eisen stelt aan eigen denkvermogen en doen. Wie die enkeling blijft, zal buiten de groep vallen, buiten dat wat gangbaar is. Opgelegd misschien door de macht van de ouders of door gebrek aan moed.

Een kind onttrekt zich langzaam aan de macht van de ouders en ontdekt de wereld zelf, met eigen ogen, eigen gevoel en eigen waarden. Een proces dat al zo oud is als de mens zelf. Een proces dat behoort bij de biologie van ons soort. Stout zijn is een les. Zonder stout zijn wordt een wezen niet geconfronteerd met de gevaren van het leven en met de grenzen van eigenzinnig handelen en zal hij zwak zijn volwassenheid ingaan, niet opgewassen tegen de wereld, waar veel slechts op de loer ligt.

Bescherm een kind voor alle gevaren die kunnen dreigen en het zal de rest van zijn leven bescherming nodig hebben of niet oud worden, omdat het gevaar hem heeft ingehaald. Hij wist niet wat te doen, hoe te handelen. Bescherming maakt zwak en onzelfstandig, laat het kind niet herkennen waar gevaren dreigen en leert het niet gevechten aan te gaan.

Veel volwassenen hebben de neiging tot beter weten en denken dat hun kennis in het kind gepompt kan worden, waardoor het zelf die ontwikkeling kan overslaan. Zij gaan voorbij aan het feit, dat alleen ervaring het benodigde litteken achterlaat op de ziel, dat steeds weer opduikt als zich eenzelfde situatie voordoet. Een peuter moet zijn vingers branden aan de lucifer, wil hij de rest van zijn leven weten hoeveel pijn vuur doet.

Overmatige bescherming van een kind tegen alle slechts dat in het leven op de loer ligt, verarmt de geest. Het kind zal niet weten, ervaren, maar alleen geloven. Het zal niets aan den lijve ondervinden, maar slechts afgaan op het oordeel van een ander, zonder ooit te weten of dat oordeel juist is. Zijn enige mogelijkheid is aan te nemen, te vertrouwen, zonder zelf uit te vinden. Als dat vertrouwen misplaatst blijkt wordt zijn ziel gekrenkt, maar hij zal niet weten hoe zich te verdedigen, want dat heeft hij nooit geleerd. Een overmatig beschermd kind wordt als volwassene een zwakkeling.

Het streven naar perfectie van het ouderschap, zoals dat wordt verwacht door onze samenleving en zoals dat wordt voorgeschreven in de media, is niet alleen een onmogelijk streven, maar ook een met een averechts effect. Geloof in gezag heeft in onze samenleving al bewezen, dat misbruik van dat gezag hoogtij viert. Het is niet voor niets, dat kopstukken vele jaren wegkomen met corruptie en fraude. Gezag dient niet geloofd, maar gecontroleerd te worden. Zoals vuur niet heet is tot men het voelt.

De vrijheid van de tiener beknotten, uit oogpunt van bescherming kan alleen leiden tot enorme problemen. De drang naar die vrijheid, zelfontplooiing en zelfredzaamheid zal bij de een groter worden dan ooit en een vorm van anarchisme aannemen. De ander zal geloof hechten aan alles wat hem wordt voorgeschoteld, wat zal leiden tot zwakte, onderdanigheid en angst.

Een tiener verboden opleggen waardoor hij zijn eigen grenzen en de grenzen van zijn omgeving niet kan aftasten en bovendien zich zijn eigen litteken, zijn eigen waarschuwingssignaal, niet kan toebrengen, maakt hem als volwassene tot een speelbal van het kwaad, in iedere zin van het woord. 

Reacties

Mitz

Sodeju Reina de Haan. Ik stel voor dat ouders deze blog krijgen al bij het aangeven van hun kind. Schreeuw het uit; ,,bescherming maakt zwak en onzelfstandig".

Ernst

Een heel sterk stukje. Goed geschreven, maar ook heel erg GroenLinks. Top!

Christiaan Kwint

Je zou misschien gelijk hebben als het enkel een verbod was, maar dat is het niet. Het gaat gepaard met voorlichting en educatie. De startleeftijd van alcoholgebruik ligt in Nederland rond de 12,3 jaar. Daarmee scoren we het slechtst van Europa. En even in herinnering roepend: sterk alcoholische dranken waren al verboden tot de leeftijd van 18 jaar. Het is eigenlijk belachelijk dat er überhaupt een onderscheid wordt gemaakt tussen zwak- en sterk alcoholisch. Zeker in grotere hoeveelheden maakt het geen donder uit.
Dan GroenLinks en verboden. Om een of andere reden kregen veel GroenLinksers jeuk op het moment dat er iets verboden wordt uit bescherming. Betutteling, we zijn een vrijzinnige partij. Toch als het om milieu issues gaat grossiert onze partij in verboden en beperkingen en weten we heel goed te vertellen wat beter is voor een ander en dwingen het desnoods wettelijk af. Maar als bescherming van onze kinderen in het kader van de Volksgezondheid blijft het schuren. Ik snap het niet. Waar we eens een partij waren die een hekel had aan fact free politics, lijkt het alsof we hier de onderbuik het liefst laten spreken. Er zijn rapporten vol geschreven over deze ongemakkelijke waarheid en het wordt hoog tijd dat wij dat ook eens onder ogen durven zien.

Christiaan Kwint

.....

Julian Eeken

Ik heb een hele simpele vraag, en dat is deze: hoe wordt een kind van 16 een beter mens van zichzelf in coma zuipen?
Zelf heb ik ook best mijn bedenkingen, alleen al over de uitvoerbaarheid. Maar ik ben blij dat de overheid ons voor allerlei zaken beschermen. Of vind u dat mensen maar zonder gordel in de auto moeten zitten?
Tot slot vind ik dat u bescherming verwart met betutteling. U kunt er ook niet onder uit dat we in Nederland een behoorlijk probleem hebben met drank onder kinderen. Ik vind er niets mis mee dat de Nederlandse overheid normen stelt op dit punt. Zeker als het om kinderen gaat!

Andre Engels

Julian vraagt: Hoe wordt een kind van 16 een beter mens van zichzelf in coma zuipen? Dat wordt hij niet. Een persoon van 18, 25 of 42 óók niet. Het probleem is niet de leeftijd, het probleem is de hoeveelheid. Omhoog gooien van de leeftijdsgrenzen is veel effectiever in het pakken van de matig, verantwoord alcohol gebruikende jeugd dan in het pakken van de echte probleemgevallen. De laatsten krijgen hun alcohol toch wel, waarschijnlijk met wat meer moeite, en drinken zich vervolgens alsnog kapot. De eersten zullen die extra moeite niet nemen, en op hun 18e minder voorbereid dan nu de alcoholsamenleving instappen.

Anoniem

iedereen die nu ouder dan 10 is zal nog steeds vanaf zijn 16 gaan drinken of het nou legaal is of niet

Moeder

Betuttelen van kinderen is in mijn ogen niet goed maar enige vorm van bescherming kan geen kwaad in deze 'snelle' maatschappij. Als moeder van basisschool gaande kinderen moet ik tegenwoordig wel heel goed opletten wat mijn kinderen allemaal aangeboden krijgen, doe ik mijn research en stel ik de grenzen. Ze zijn mijn verantwoordelijkheid. De wereld is heel anders dan toen ik op de basisschool zat. TV, reclame, internet, de gehaaste consumptie maatschappij. Ik heb er mijn handen vol aan om uit te puzzelen waar ik mijn kinderen wel of niet aan wil blootstellen, en dan moeten ze nog tieners worden. Natuurlijk gaan ze rellen, althans dat hoop ik. Met 18 jaar ben je wettelijk volwassen en daarom denk ik dat het duidelijk is dat je vanaf dat moment zelf alcohol mag kopen. Het is voor die leeftijd aan de ouders welke grenzen ze stellen wat betreft het alcohol gebruik van hun kinderen.

Christiaan Kwint

@andre engels, wat bedoelt u met minder voorbereidt de alcoholsamenleving instappen? U bent toch niet van mening dat we onze kinderen moeten "leren drinken" door ze op jonge leeftijd al te laten wennen aan alcoholgebruik? Kijk even op de site van STAP of van de GGD en u zult daar lezen dat dat enkel een averechts effect heeft.

Reina de Haan

Alcohol, sigaretten en/of drugs en de gevaren daarvan maken onderdeel uit van onze samenleving, net als verkeer en de gevaren daarvan, sporten en de gevaren daarvan, seks en de gevaren daarvan. Het leven bestaat uit gevaren. Met die gevaren moet een kind leren omgaan. De leeftijd die daarvoor geschikt is, is afhankelijk van het onderwerp en het individu. Andre Engels verwoordt dat in zijn reactie erg goed. Er is een leerproces aan verbonden, net als bij deelname aan het verkeer. Je zet een 18-jarig ook niet voor het eerst op een fiets en stuurt hem de binnenstad van Amsterdam in.
Afgezien van dit alles ontneemt NIX18 kinderen hun tienertijd, alleen omdat er een aantal jongeren zijn die coma-zuipen als vermaak hebben uitgevonden. De minderheid bepaald de vrijheid van de meerderheid. Is dat terecht? Er zijn grenzen aan de rechten van de overheid wat betreft de beperking van de individuele vrijheid van de burger. De burger heeft zijn eigen waarden en verantwoordelijkheden. Als die grens niet wordt bewaakt, dan wordt onze samenleving en dictatuur, hetzij ingegeven door een bange minderheid, dan wel omdat een groot deel van onze samenleving gevaren niet accepteert en de dood ziet als een te voorkomen feit. Maar zelfs in een utopische wereld sterven we allemaal een keer.

Moeder

NIX18 ontneemt Kinderen niet van hun tienertijd. Buiten het nuttigen van alcohol zijn er ook andere dingen in het leven. De impulsen van de maatschappij zijn in mijn opinie te groot voor kinderen en tieners, vooral als ze vrij toegankelijk zijn en zij dus het 'recht' hebben deze te nuttigen. Ga er maar aan staan als ouders. Het zijn niet alleen een aantal jongeren die 'coma' zuipen. Dit is echt te kort door de bocht. Spreek ouders van jongeren met alcohol problemen. Ik denk dat u dan een ander inzicht krijgt.

Moeder

Beste mevrouw De Haan,

Ik vraag me af hoe u uw tienerjaren heeft beleefd (in welke tijd en hoe vrij,of niet, waren uw ouders en de maatschappij wat betreft de toegankelijkheid wbt alcohol, drugs en sigaretten?) en of op dit moment kinderen heeft van basis-of middelbare schooltijdleefdtijd. Dit zou verhelderend zijn wat betreft uw visie en de discussie qua NIX18 enigszins 'openbreken'.

Dank,

Moeder

Moeder

Jammer niets meer te vernemen qua reacties.

Fijne jaarwisseling,

Moeder

Reina de Haan

Beste moeder,

Ik stam uit 1958 en heb twee dochters (22 en 25). Hun vader zit in de horeca (o.a. café) en wij hebben ze voortdurend op de gevaren van drank en drugs gewezen, maar de verantwoordelijk bij hen zelf neergelegd. Zij mochten al jong (14-15) een klein beetje wijn of bier, dus werd het geen 'aantrekkelijke verboden vrucht'. De jongste is wel eens dronken thuisgekomen (16), maar de kater had het goede effect: Shit, dit doe ik niet meer.
Mijn oudste dochter heeft een verstandelijke handicap en dus moesten wij nog duidelijker de gevaren uitleggen. Zij dronk heel graag alcoholvrij bier (al jong) en vond echt bier daardoor niet lekker. Nu drinkt ze zo nu en dan een wijntje. Ik ben een 'kijk uit / pas op' type, dat voortdurend waarschuwt, maar mijn kinderen nooit de vrijheid heeft ontnomen om stappen te zetten, waarvan ik meende dat ze er aan toe waren. Ik moest mijn oudste dochter, omdat ze weigerde nog langer met een busje naar school te gaan, acht km laten fietsen naar school. Met dagelijkse angst in mijn hart, maar het ging goed. Ze had recht op die vrijheid. Mijn jongste dochter zat op haar 17de vier maanden in Barcelona.
Ik heb een hele vrije opvoeding gehad (jaren '70), naar mijn mening te vrij, maar ik heb van mijn moeder geleerd, dat je de natuurlijke moederangst niet mag aanwenden om de vrijheid van je kinderen te beperken. Het gaat er met name om, dat je als ouder je kinderen optimaal informeert over de gevaren in het leven. Van mijn vader (1920) leerde ik, dat iedere generatie vindt, dat de wereld gevaarlijker is geworden. Kinderen worden echter geboren in een voor hen 'normale' tijd en voor de ouders 'abnormale tijd'. De verkeersdrukte bijvoorbeeld vergelijken wij met die van onze jeugd, maar een kind weet niet beter.
In mijn tienertijd was er alom aanbod van drank en drugs. 'Zo stoned als een garnaal' stamt uit mijn tijd. Met veel zuipende en rokende vrienden van toen heb ik ook nu nog contact en hun hersens zijn in prima conditie. Het comazuipen is een ander verhaal. 'Shotjes' zoals je ook op TV ziet, kenden wij niet. We dronken gewoon ons biertje (de gewoonte van wijn drinken begon toen pas een beetje en was voor ons te duur).
Ik moet zeggen, ik had de luxe altijd thuis te kunnen zijn voor mijn kinderen. Ik kon alles in de gaten houden. En bovendien was ik in staat mijn kinderen op adequate wijze iets bij te brengen. Het belangrijkste van opvoeden is naar mijn mening het overbrengen van kennis. Daarvoor staat geen limiet.

Hartelijke groeten,
Reina

Moeder

Beste mevrouw De Haan,

Dank voor uw uitgebreide reactie. Ik kom uit 1970 en mijn vader had een café. Hij heeft uiteindelijk zichzelf van het leven beroofd vanwege zijn drankverslaving. Mijn moeder, ik en mijn broers en zussen hebben er onder geleden. Ik heb een gehandicapte broer en werk veel met mensen met een beperking (onder de 18) die gebukt gaan onder de makkelijk verkrijgbare alcohol (wat tegenwoordig gecompenseerd wordt door energie drankjes om er een beetje bij te kunnen blijven). Allen hebben en krijgen begeleiding en informatie over de gevaren van drank en drugs. Het is een moeilijke kwestie maar ik denk dat het beter is dat het minder 'makkelijk' verkrijgbaar is. Ook voor de jeugd zonder beperking.

Groet,

Moeder

Moeder

En ik wil er nog aan toevoegen, ik rook en ik drink. Voel ik me er goed bij? Nee.

Moeder

Moeder

Geen reacties...?

Moeder

Moeder

Beste mevrouw De Haan,

Ik zou het fijn vinden om 'dieper' in te gaan in deze discussie. We kennen nu elkaars achtergrond. Hoe vertalen we deze naar de huidige maatschappij? Met name wbt de tieners van nu in zowel de Randstad als op het platteland, 'probleemjeugd' en jongeren uit een 'gegoed milieu'. Ik doe niet aan cijfers en onderzoeken maar ik zie wel degelijk een 'probleem'. Ouders gaan dit niet alleen oplossen. Ik lees op internet dat u raadslid bent voor Groen Links, dus ik ben benieuwd welk beleid u voorstelt. Met name wat betreft jongeren die wel moeite hebben met het niet 'beperkt' innemen van alcohol.

Groet,

Moeder