4 mins

Provinciale bijeenkomst Noord-Holland (11 oktober 2014)

Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van Bureau de Helling, waarin een of enkele opvallende punten die aan de orde werden gesteld besproken worden.

Foto: Tammo Hoeksema

Op zaterdagmiddag 11 oktober vond het zevende GroenLinksgesprek over militaire interventies plaats, dit maal met de provinciale afdeling Noord-Holland. Toepasselijk genoeg was de plaats van handeling de aula van het Metis Montessori Lyceum Amsterdam. Het Metis Montessori Lyceum is een zogenoemde UNESCO-school. In Nederland zijn er 24 van deze scholen, die extra aandacht in het lesprogramma inruimen voor vier UNESCO-thema’s: vrede en mensenrechten; intercultureel leren; wereldburgerschap; en duurzaamheid. Op de school in Amsterdam worden deze thema’s behandeld tijdens lessen ‘Wereldburgerschap’. Thema’s die goed aansluiten bij de thema’s die in het GroenLinksgesprek aan bod kwamen, zoals preventie, boots on the ground en boten in de zee.

Foto: Tammo Hoeksema

Zoals bij veel van de bijeenkomsten over militaire interventies, kwam ook in Amsterdam naar voren dat veel GroenLinksleden zich storen aan het vaak korte termijn denken in de politiek, waarbij de Tweede Kamer geconfronteerd wordt met een vraag om militaire steun in een acute conflictsituatie, zonder dat het oplaaiende conflict eerder ter sprake is gekomen. Hier liggen vaak gemiste kansen, zo stelde een deelnemer: ‘Een militaire interventies is vaak het vervolg op een humanitaire crisis’. Een andere deelnemer viel bij: ‘GroenLinks zou leidend moeten zijn waar in de toekomst conflicten komen en daar oplossingen voor aandragen. Dan kun je een aantal keer zeggen “I told you so” en zo serieus genomen worden over preventie’.  Dit geldt niet alleen ver van huis, maar ook voor de Nederlandse samenleving: ‘Wat kunnen wij zelf doen om te zorgen dat onze samenleving niet ontwricht?’. ‘Het is niet óf ingrijpen óf niks doen. Pacifisme is zoeken naar andere opties’, aldus een lid in de zaal. ‘Ik kan me voorstellen dat Nederland zich veel meer toelegt op zaken als diplomatie, medezeggenschap en burgerschap’. Of zoals een andere deelnemer bondig verwoordde: ‘Er moet veel meer thee gedronken worden met onze buren’.

Meindert Fennema Foto: Tammo Hoeksema

Een prikkelend intermezzo volgde toen emeritus hoogleraar politicologie Meindert Fennema – die door GroenLinks Noord-Holland gevraagd was om te reflecteren op de discussie – het woord kreeg. Fennema zette het denken over militaire interventie voor tien minuten op de Helling, door zich af te vragen of GroenLinks niet teveel tégen zaken is. ‘We focussen hier op beleid en niet op structuur. Wij zijn in militair opzicht overal tegen: tegen de JSF, tegen geweld. We hebben nooit eens iets positiefs. Waarom zijn we nooit eens vóór iets?’ Fennema pleitte daarna voor het inzetten van specialisatie op Europees niveau. Daarbij zou GroenLinks volgens Fennema kunnen overwegen om bijvoorbeeld voor uitbreiding van de marine te pleiten, een militaire tak die in Noord-Holland van oudsher ruim vertegenwoordigd is. Taken van de landmacht en luchtmacht zouden dan overgedragen worden aan buurlanden, zoals Duitsland en Frankrijk. Specialisatie geeft een diplomatiek voordeel, grotere autonomie en versterkt kennisconcentratie volgens Fennema.

Daarna was het weer tijd voor de zaal. Bij elke bijeenkomst vraagt gespreksleidster Eva Reijman de deelnemers om feedback op de startnotitie. In Amsterdam viel daarbij vooral de behoefte aan nader onderzoek van de term militaire interventies op. Er zijn verschillende soorten conflicten en zoveel verschillende soorten interventies. Een week eerder in Almere werd ook al opgemerkt dat de mogelijkheden om in te grijpen tegen symmetrisch geweld significant verschillen van de mogelijkheden in een conflict waar sprake is van asymmetrisch geweld. Dit onderscheid zou duidelijker gemaakt kunnen worden in de startnotitie. Bij de reacties op de startnotitie blijkt ook vaak dat GroenLinks-leden de voorkeur geven aan preventie en een brede aanpak, alhoewel er volgens de meeste leden soms een noodzaak is om toch militair in te grijpen. In dat geval zo stelde een deelnemer: ‘moet je kijken naar missies waar door militaire aanwezigheid – niet door geweld – de situatie verbetert’. Een voorstel dat veel bijval genoot van andere deelnemers. In Amsterdam hadden de aanwezige GroenLinksleden daarbij dus een duidelijke voorkeur – helaas voor Meindert Fennema, ondanks zijn mooie betoog – voor boots on the ground in plaats van boten in de zee.

Reactie toevoegen