3 mins

Provinciale bijeenkomst Zuid-Holland (13 september 2014)

Tijdens het lopende partijgesprek over Militaire Interventies volgt Bureau de Helling de ontwikkelingen op de voet. De komende periode zal na de bijeenkomsten een sfeerverslag geplaatst worden op de website van Bureau de Helling, waarin een of enkele opvallende punten die aan de orde werden gesteld besproken worden.

Aan de slag met de stellingen met Eva Reijman

In een goed gevulde Genèvezaal van het Humanity House in Den Haag vond zaterdagmiddag 13 september de eerste bijeenkomst plaats in een serie van provinciale gesprekken met leden en sympathisanten van GroenLinks over militaire interventies. Een toepasselijke locatie: het Humanity House werd vier jaar geleden opgericht door onder meer het Rode Kruis om ‘het menselijke verhaal achter rampen en conflicten in de wereld te horen, zien en beleven’. Een diverse groep deelnemers, van jong tot oud, van ervaringsdeskundig tot zelfverklaard onwetend, en van pacifist tot marinier, ging er afgelopen zaterdag met elkaar in gesprek over dilemma’s die komen kijken bij het al dan niet steunen van een militaire interventie. Betrokken deelnemers bij wie bereidheid om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren de boventoon voerde.

Een van de terugkerende thema’s in de reacties in het Humanity House was het belang dat velen hechten aan de historische context van conflicten en interventies. Wat rechtvaardig wordt gevonden kan veranderen wanneer de geschiedenis van een conflict inclusief de rol die de potentiële interventiemacht eerder gespeeld heeft geanalyseerd wordt. Maar uiteraard trekt niet iedereen dezelfde lessen uit deze geschiedenis. Voor sommigen is die geschiedenis een reden om zich zeer terughoudend op te stellen: ‘Ik blijf graag de pacifist in mijzelf trouw. We hebben niet de dialoog met iedereen tot in de diepte gevoerd, dus hebben we niet het recht om geweld te gebruiken. We hebben zelf ook een verleden’. Anderen zien in onze bevrijding in de Tweede Wereldoorlog een motivatie om zelf ook verantwoordelijkheid te nemen: ‘Als ik een militaire interventie in zou zetten, zou ik willen dat hij net zo ingezet wordt als hij voor mij werd ingezet. De Amerikanen hebben met de Marshallhulp hun interventie echt afgemaakt’. Ook de gevolgen van niet ingrijpen vormen een motivatie voor sommigen, de geschiedenis heeft aangetoond dat zich de meest onvoorstelbare genocides kunnen voordoen zonder dat een andere natie ingrijpt. Om dat te voorkomen werd begin van deze eeuw de doctrine van de Reponsibility to Protect (R2P) ontwikkeld (lees hier het artikel van Martijn Dadema in De Helling over deze doctrine en GroenLinks).

Een ander thema was informatievoorziening bij de besluitvorming over een conflict. ‘De media zouden meer achtergrondinformatie moeten bieden en daar kunnen wij als GroenLinks een bijdrage aan leveren’. De informatievoorziening die de basis vormt voor besluitvorming over het al dan niet steunen van militaire interventies moet kritisch tegemoet getreden worden. In de startnotitie die het vertrekpunt vormt voor de regionale bijeenkomsten wordt maatschappelijk draagvlak bijvoorbeeld aangewezen als een van de aspecten die bij het criterium van ‘Politieke en maatschappelijke context in Nederland’ meegewogen moet worden. ‘Maar een draagvlak kan geproduceerd zijn door propaganda, pas daarmee op’ stelde iemand in de zaal. Een andere aanwezige wees op het dilemma rondom openheid van de informatie: human intelligence vormt een belangrijke basis voor informatievoorziening bij inlichtingendiensten, maar die informatie kan vaak maar in zeer beperkte mate vrijgegeven worden aan politici, laat staan dat die het mogen delen met hun achterban. Om deze geslotenheid van de inlichtingendiensten en mogelijk gebrekkige informatie te ondervangen werd het gebruik van social media om informatie in te winnen over conflictgebieden geopperd. Deze democratisering van media kan een toegevoegde waarde hebben in besluitvorming, mits kritisch onderzocht worden op manipulatie en framing.

Twee waardevolle invalshoeken die meegenomen worden in de verzamelde feedback op de startnotitie. Binnenkort volgen hier meer perspectieven van andere provinciale gesprekken over militaire interventies.

Wilt u verder meepraten? Dat kan op deze website of tijdens de komende bijeenkomsten van provinciale afdelingen en de internationale werkgroepen. Klik hier voor meer informatie.

Reactie toevoegen