4 mins

Samen is het nieuwe duurzaam

Belangengroepen binnen GroenLinks maken de partij kapot. Het organiseren van tegenspraak is nodig om de partij weer op de kaart te zetten.

Schimmel

In mijn tuin staat een boom met grote frisgroene bladeren, een Cathalpa. Hij heeft last van een schimmel onderaan de stam. Die schimmel drukt sommige wortels dicht, waardoor in de helft van de kroon de blaadjes afvallen. Als je de bodem vlak om de stam afschermt tegen de regen, krijgt de schimmel minder vocht en vallen er minder blaadjes af.

Zo heeft ook GroenLinks een bepaalde bescherming nodig tegen al te doortastende belangengroepen in de partij. Vaak zijn dat democratische middelen zoals een referendum of een peiling, die legt bloot wat alle leden vinden, en ook de opkomst geeft belangrijke feedback. Door die feedback weten ook de belangenclubs hoe ver ze kunnen gaan. En er zijn nog andere middelen om de belangenconflicten in de partij het hoofd te bieden.

Goede diagnose belangrijk

Als je in een organisatie iets wilt verbeteren, is een goede diagnose essentieel, als we niet weten wat er echt aan de hand is, werkt de oplossing niet of te weinig. Ik denk dat het echte probleem is dat de vele belangengroepen die in GroenLinks actief zijn, te veel invloed hebben, en dat er geen contra macht is.

De afgelopen weken en vooral dagen heb ik vele artikelen en blogs gelezen en linked-in discussies uitgelokt. Velen daarvan hebben mijn beeld completer gemaakt. En het was goed dat de partijraad er zo open mogelijk over debatteerde. Een laatste succesje voor Heleen.

Foute groepsdruk

Het gaat bij GroenLinks niet om Jolande, maar om foute groepsdruk, is mijn observatie. Er zijn vele belangengroepen: Natuur en Milieu, Milieudefensie, Greenpeace en Dwars, zijn de meest zichtbare. Het zijn er vele, en dat is op zich goed. Maar hun invloed is te groot, ze drukken de partij als geheel kapot. Ze hebben hun mensen in de fractie en fractieorganisatie, en ook elders in het land. Die mensen hebben met te veel druk, de partij kapot gedrukt. Alleen door met zorg voor elkaar samen te werken, is het geheel machtiger dan de delen. Ook voor GroenLinks geldt, samen is het nieuwe duurzaam.

Door die onderlinge strijd van "mensen met belangen", kwam Jolande Sap steeds meer alleen te staan. Zij is onafhankelijk wetenschapper, en heeft onvoldoende een eigen belangengroep achter zich. Die onderlinge strijd was ook slecht voor de inhoud van de campagne, zoals flauwekul met gratis water. Nog een vervelend punt van al die belangengroepen is, dat die meestal niet-menselijke belangen behartigen. In een tijd dat campagnes steeds meer over mensen gaan, leveren natuur, milieudefensie en Noordzeevissen weinig op, waarmee de campagne gewone mensen kan aanspreken. 

Jolande Sap is een koppige vechter, dat bleek bij het besluit over de Kunduz missie, bij het lente akkoord, en bij haar aftreden. Ondanks dat de groepsdruk in de fractie en fractieorganisatie haar feitelijk had buiten gesloten, wilde ze doorgaan. Het kan best zijn dat de partijtop haar uiteindelijk heeft weggestuurd uit mededogen, al hebben ze feitelijk helemaal niet uitgelegd wat hen motiveerde. Het kan ook chantage van een of andere belangengroep zijn geweest.

Dit soort ontspoorde groepsprocessen kun je corrigeren met tegenspraak, transparantie, belangen in kaart brengen, democratisch stemmen en een leider met doorzettingsmacht. Maar die zijn niet zo simpel te realiseren, omdat  het een complex van belangen, mensen met kennis en rollen en verhoudingen is, dat ook steeds in beweging blijft.

Tegenspraak

De tegenspraak is het gemakkelijkst te organiseren, door leden veel vaker te laten stemmen voordat de fractie een besluit neemt, een simpele peiling kan ook. Via internet gaat dat heel snel simpel en goedkoop. Dit geeft transparantie voor de hele partij. Fractie en belangengroepen weten dan hoe ver ze kunnen gaan. Het initiatief kan ook uit de partij zelf komen.  Niet voor niets zijn leden van belangengroepen tegen een referendum.  De nieuwe partijvoorzitter, Heleen Weening wil werken aan een open debat partij. Belangengroepen willen natuurlijk geen open debat, dat maakt het doordrukken van hun belang veel te moeilijk. Toch moet de partij zichzelf beschermen, net zoals de wortelstam van een Cathalpa tegen te veel vocht beschermd moet worden. Invloed is de core business van een politieke partij, daar moeten we zorgvuldiger mee om gaan.

Belangen in kaart brengen

Leden en andere lobbyisten brengen de belangen voortdurend ook zelf in kaart. De vraag is, deel je dat en kweek je groeiend onderling vertrouwen, of manipuleer je en zaai je slopend wantrouwen?

Elk lobbygesprek in de Kamer verandert het belangennetwerk. Een begin van verbetering is om al die lobby gesprekken te documenteren en te publiceren om Kamerleden en fractie medewerkers tegen zichzelf te beschermen. Dat doet het Europarlement al langer. Heel gezond voor een democratie. GroenLinks kan er mee beginnen.

Interne democratie

Bij peilingen en referenda - ze zijn simpel en goedkoop - is het de kunst de goede vragen te stellen. Die kunst moet de partij ontwikkelen, maar dat kan ze best, als partij. Eerst het vertrouwen van de leden terug winnen, en daarna bij de kiezer. Benut die 27.000 leden, ook hier geldt, use it or loose it.

Reacties

Volledig mee eens. Vertrouwen

Volledig mee eens. Vertrouwen terug winnen van de leden en daarna van de kiezer. Ik ben geen lid, maar ik heb de partijkas wel gespekt.
Vertrouwen in dit bestuur en dus in een zinnig voortbestaan van de partij is bij mij afwezig.
Ik hoop dat de partij mijn vertrouwen weer kan krijgen.

Sietze, Wat zou het bestuur,

Sietze,
Wat zou het bestuur, of de partij voor jouw moeten doen of veranderen, om jouw vertrouwen terug te winnen?
Als we jou even als test nemen.

Invloed hebben is de essnetie

Invloed hebben is de essnetie van democratie, en dus ook voor elke partij (of belangengroepering). Zo'n raadpleging gaat echter niet ver genoeg. Invoering van directe democratie, zeker met de huidige electronische middelen geen probleem meer, geeft directe invloed aan alle leden. Het maakt tevens alle debatten intern ook geheel open en transparant. Daarmee worden heldere keuzes mogelijk.

Hierbij kunnen belangengroepen, middels hun invloed op de fractieleden, als nog hun best doen om mensen hun toekomstbeeld het hunne te maken, echter de beslissende stem is van de leden, en niet die van de fractie. De fractieleden krijgen de rol om aan de leden uit te leggen welke keuzes er zijn, waarbij zij ook aan kunnen geven waar hun voorkeur naar uit gaat, en de gedachtengang daar achter.

De fractie voert daarna uit wat er door de leden is besloten middels directe stemming, het bestuur ziet toe op de juiste uitvoering/werking. (Op die manier voorkom je tevens fractieleden die hun eigen belang boven dat van de democratische meerderheid stellen.)

Vandaag eea toegelicht in een

Vandaag eea toegelicht in een groepsgesprek met Bram van Ojik. De fractie voorzitter daalt af uit de ivoren toren.

10 gewone leden van GroenLinks vertelden over hun diverse inzichten en visies op GroenLinks. De kracht van GroenLinks zit in het intellect van de leden, dat bleek maar weer eens.

Het was duidelijk dat Bram er midden in zat, en dat het dan moeilijk is om overzicht te krijgen over de belangen en conflicten die er spelen.
De feedback van gewone leden moet verhelderend zijn geweest.

De feedback van de leden was te ordenen in 3 soorten.

- de interne cultuur, waar dit blog over gaat. Het was meer dan een bedrijfsongeval en het echte probleem moet aangepakt worden.

- de inhoudelijke prioriteiten en keuzes die de fractie maakte en hun mismatch met wat de achterban vindt, leden met kritiek en kiezers die op een andere partij stemmen.

- de (schijnbare) blindheid in de politieke leiding (de belangenclubs) voor wat er elders gebeurt.
Sprankelende ideeën die ze negeerden,
goede punten van andere politieke partijen,
de onrust in de EU,
en de voortdurende klimaatproblemen en de urgentie daarvan

Eens met: - meer leden laten

Eens met:
- meer leden laten stemmen en
- koersvastheid (die niet in de mangel komt door elangengroepen);
- organiseren van tegenspraak (vanuit partij en fractie);
- Jolanda is meer slachtoffer dan oorzaak.
Minder eens met:
- de suggestie dat GROEN in deze tijd niet zou aanspreken. Kijk naar bv Duitsland. Kijk naar al die mensen die GROEN worden al niet alleen vanuit "not in my backyard";
wat mij betreft wordt als symbolische breuk met een verouderde partij(cultuur) de partij per 1-9-2013 omgedoopt in GROEN. Met een gezicht van een aansprekende flitsende politicus op de poster.
- de schimmelanalogie; als GroenLinkser ben ik dol op analogien met natuur. Ik vergelijk graag organisaties met organismen en samenlevingen met biothopen. In dit geval wil ik wijzen op de POSITIEVE functie van schimmel: schimmeldraden geven struiken/bomen signalen door. Als er een boom gestressed raakt wegens watertekort, gaat dit signaal in korte tijd vele tientallen meters naar andere struiken/bomen, die dan reageren met stoppen van wateropname (en met stoppen van groei). Zo hebben de schimmels ook een positieve functie in het doorgeven van alarmsignalen. (En als het individu leidt aan stress, moeten we dat ook willen waarnemen, om er van te leren.)

Het gaat mij niet om de

Het gaat mij niet om de schimmel, maar om de bescherming tegen te veel lobbydruk.
Er zijn vele lobbyclubs, en belangen.
Het gaat fout als ze te veel invloed krijgen.

Daar moeten we de partij tegen beschermen

Door de verborgen belangen bloot te leggen.
En er met alle leden over te stemmen, of het publiek (binnen de partij) te bespreken.

Ik denk dat focus op alleen "groen" fout is
Groen is maar een deelbelang.
Duurzaam is een hoger belang, en dat is zowel Groen als Links

Vandaar de titel:
Samen is het nieuwe Duurzaam
GroenLinks moet daarom een sterke sociale kant houden.

De vereniging heeft een

De vereniging heeft een behoorlijk aantal leden, waarvan er maar een beperkt aantal echt aktief zijn. Dit kan ik uit eigen ervaring beamen. Dat deze leden het voortouw nemen en een stempel drukken is te verwachten, zij zijn immers aktief. Dat belangenorganisaties aansluiting zoeken bij de politiek is ook niet verwonderlijk en als organisaties zoals Greenpeace en natuur&smiley dit doen ben ik daar blij mee. Hun motieven zijn duidelijk en dienen dezelfde zaak. De vraag hier is mijns inziens: 'hoe betrekken wij alle leden' in een oprecht democratisch/transparante manier. On-line referenda? Als iedereen zou deelnemen en zich zou verdiepen in de materie om zodoende een gefundeerd (eigen) stem af te geven lijkt mij dat een prima middel. Verplichten wij dan ieder lid om te stemmen en vooraf zich te verdiepen in de (diverse) standpunten..... Lijkt mij zeer nuttig, maar realistisch?
Wie heeft ideeën hierover?

Reactie toevoegen