Circulair met fosfaat

Fosfaat is onmisbaar is voor onze voedselvoorziening. Het is een eindige grondstof die we nu nog te vaak verspillen. Hoe kunnen gemeenten en waterschappen bijdragen aan het sluiten van de fosfaatkringloop? Daarover ging het symposium 'Circulair met fosfaat' van Bureau de Helling en Milieunetwerk GroenLinks op 12 mei.

Dit dossier bevat de (beeld)verslagen en presentaties van het symposium, alsmede achtergrondartikelen over fosfaat.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde publicaties