Zorg(en) in tijden van transitie

Hebben de Wmo en de Jeugdwet geleid tot een toename van ongelijkheid binnen de zorg? Zo ja, in hoeverre is dat problematisch?

Sinds 2015 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. Bij de decentralisatie is de nadruk komen te liggen op zorg als een individuele voorziening en elke gemeente is in grote mate vrij gelaten bij de invulling van de zorgtaken. In welke mate denken wethouders van GroenLinks hetzelfde over zorg?

Welke criteria, kwaliteitseisen en tegemoetkomingen vinden zij belangrijk hierbij? Is elk keukentafelgesprek uniek? En in hoeverre leidt dit tot grote verschillen tussen hoe individuele burgers per gemeente zorg ontvangen? Kortom: hoe verhoudt het uitgangspunt van goede zorg voor iedereen zich tot het feit dat elke bestuurder, elke gemeente en elke zorgvrager uniek is? Deze vragen staan centraal bij dit project en het bijbehorende symposium op 9 juni.

Gerelateerde artikelen