De gevolgen van de coronacrisis raken ons allemaal: ineens moesten we en masse gaan thuiswerken en studeren, vielen als ZZP’er alle opdrachten weg, en raakten dierbaren besmet, ziek en erger. De overheid zette met gezwinde spoed allerlei hulpprogramma’s in elkaar die de ergste nood moesten verlichten. Het lijkt er nu op dat ‘flatten the curve’ succesvol was, en langzaamaan kunnen we iets verder kijken. De financiële crisis van 2008 heeft ons laten zien dat de (sociaal-)economische gevolgen van zo’n klap nog jaren nadreunen, en dat zal nu niet anders zijn.

Wie de klap het meeste zal voelen is nog geen uitgemaakte zaak. Het politieke gevecht daarover wordt al volop gevoerd, en zal in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 alleen maar groter worden. Wellicht heb je al de vergezichten van Jesse of van Robbert (directeur Wetenschappelijk Bureau) gelezen, of de kille cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gezien.  Voor het corona citizen science project willen we deze twee werelden samenbrengen: op basis van een gedegen wetenschappelijke analyse gaan we een aantal concrete beleidsvoorstellen doen aan de programmacommissie voor de Tweede Kamer-verkiezingen.

Citizen science

‘Citizen science’ is de verzamelnaam voor alle wetenschap die met behulp van burgers wordt bedreven. Dit kan uiteenlopen van burgers die hun lunchpauze gebruiken om naar verre sterren te speuren, tot wijkbewoners die samen onderzoek doen naar energiebesparing in eigen straat. Het verschilt in hoeverre deelnemers taken uitvoeren die door full-time wetenschappers zijn bedacht of in hoeverre ze zelf bedenken wat ze willen onderzoeken en hoe.

Het corona citizen science project van het Jong WB valt in de laatste categorie. Wat vast staat is dat we onderzoek gaan doen naar de invloed van de coronacrisis en economische crisis op jongeren (ruim geïnterpreteerd), en welke politieke mogelijkheden we hebben om de impact zo goed mogelijk op te vangen. Maar dat is dan ook het enige wat vaststaat. De rest wordt ingevuld door de deelnemers. Praktisch houdt dit in dat deelnemers zelf bepalen op welke gebieden er gefocust wordt, hoe er samengewerkt wordt, de methodes (literatuuronderzoek, interviews, ...), enzovoort.

De rol van het Jong WB is voornamelijk die van procesbegeleider (het plannen van de vergaderingen, agenda maken, notuleren, ...), maar we kunnen ook meer doen als daar behoefte aan is (denk bijvoorbeeld aan het uitnodigen van sprekers die kunnen helpen met methodes of zaken in context kunnen plaatsen).

Waarom zou ik meedoen?

Om de volgende drie redenen:

 1. Je krijgt de kans om je kennis en kunde in te zetten voor het algemeen welzijn van ons land: er gebeurt wat met je inzet!
 2. Je leert hoe je een wetenschappelijk project runt, en kan dat later inzetten in je eigen wijk en omgeving.
 3. Je inzet wordt gewaardeerd: je krijgt een LinkedIn recommendation van het JongWB en de gebruikte skills worden ‘endorset’. Liever een good old papieren certificaat? Dat kan natuurlijk ook!

Dit project is niet exclusief voor leden. Dus heb je interesse in het zoeken naar progressieve antwoorden op deze crisis, meld je dan zeker aan. Ook al ligt de focus van het onderzoek op jongeren, dat betekent niet dat alle deelnemers ook jong hoeven te zijn – zolang je je maar jong voelt!

Hoe ziet het er praktisch uit?

Het idee is dat het project begin juli start, en twee maanden loopt. In deze twee maanden zullen we in principe vier keer (online) meeten, waarin de focus ligt op rapportage, coördinatie, en besluiten. Elke meeting duurt tussen de 1-2 uur (met uitzondering van de eerste, die wellicht wat langer nodig heeft). Het schema ziet er als volgt uit:

 1. Introductie, brainstorm, en planbepaling (specifiek: welke gebieden [arbeid, schulden, ongelijkheid …], methoden en taakverdeling).
 2. De positie van jongeren in de maatschappij vóór de coronacrisis.
  • Uitleg: Vóór Covid-19 was de positie van jongeren in Nederland ook niet zonder problemen. Onzekerheid over pensioenen, moeilijkheden om een vast contract te krijgen, studie- en andere schulden...  In deze meeting doen we een soort ‘nulmeting’: wat was de staat van de Nederlandse jongere vóór de corona-uitbraak?
 3. Effecten van corona & lockdown op deze positie
  • Uitleg: Nu we de resultaten van de nulmeting hebben kunnen we beter inschatten wat er precies veranderd is door de crisis én welke klappen er nog gaan komen.
 4. Groene en linkse politieke oplossingen/denkrichtingen om deze problemen aan te pakken.

Afhankelijk van het aantal deelnemers worden de meetings gezamenlijk geprikt, of worden het vaste data en tijden. Tussen de meetings door voeren de deelnemers het onderzoek uit. Hoe en wat precies bepalen we samen, waarbij met name interesse en al bestaande kennis doorslaggevend zijn. De hoeveelheid tijd die iedereen eraan besteedt moet behapbaar blijven, en we dachten zelf aan ongeveer 10 uur per persoon (buiten de meetings om).[1] Zoals al eerder gezegd is alles bespreekbaar!

Interesse?

Hartstikke mooi! Stuur dan een e-mail naar jongwb@groenlinks.nl, waarin je jezelf kort voorstelt en aangeeft welke gebieden je interesse in hebt en welke vragen je ’t meest prangend lijken nu. Dit helpt ons de eerste meeting zo goed mogelijk voor te bereiden.

LET OP: Je kan je inschrijven tot uiterlijk 1 juli

 

[1] Buiten de meetings om.