Wat is het Citizen Science Project ook alweer? In het kort:

》onderzoek doen naar de economische gevolgen van corona voor jongeren
》schrijf samen met andere deelnemers voorstellen voor de programmacommissie
》leuke én inhoudelijke uitdaginging gedurende juli en augustus
》begeleiding vanuit het JongWB
》ontvang een LinkedIn aanbeveling

Het coronavirus veroorzaakt de grootste economische crisis van de afgelopen paar generaties. Het lijkt erop dat deze crisis met name jongeren hard gaat treffen, met grote onzekerheden op het gebied van werkwonenschulden, en nog veel meer. Hoogste tijd dus voor slim politiek beleid om de ergste klappen voor jongeren op te vangen.

Maar wat zijn deze goede oplossingen? Dat gaan we samen uitzoeken! We gaan onderzoek doen naar onder andere de mentale gezondheid van jongeren en de transitie van jongeren naar de arbeidsmarkt ten tijde van de coronacrisis..

Maar hoe zit het dan precies met die onderzoeksresultaten? Er zijn veel verschillende constateringen en beleidsaanbevelingen uit dit onderzoek voortgekomen. De belangrijkste conclusies zetten we hier kort op een rijtje:

Onzekerheid is nooit goed voor de mentale gezondheid, en al helemaal niet voor de huidige generatie jongeren, die een steeds toenemende prestatiedruk ervaren. De precieze oorzaken zijn onderwerp van discussie, maar verhoogde studieschuld en minder zekerheid op de arbeidsmarkt worden veel genoemd. Gelukkig is er op mbo’s, hbo’s, en universiteiten veel aandacht voor de mentale gezondheid van studenten, in zowel de nulde- als eerstelijnszorg. Een lichtpuntje van de coronacrisis is dat de drempel om te participeren in online lessen lager ligt voor depressieve studenten dan bij ‘offline’ les. Tegelijkertijd zijn er ook meer studenten met motivatie-, concentratie-, en structuur-problemen. Het is aan te raden hier een vinger aan de pols te houden, en tegelijkertijd verder te kijken dan de symptomen.

Jongeren vangen de hardste klappen op van de coronacrisis. Dit is geen toeval, maar het gevolg van structurele ontwikkelingen. Jongeren moeten vaker en meer lenen voor hun studie om toegang te krijgen tot een steeds onzekerder wordende arbeidsmarkt. Jongeren worden aangespoord om de kansen te pakken die ze krijgen, maar niet-presteren wordt in de huidige prestatiemaatschappij streng bestraft. De mentale druk ligt hoog bij deze generatie. De coronacrisis benadrukt de problemen die al jaren in de maak zijn. Het is de hoogste tijd dat alle uitdagingen waar jongeren voor staan wordt meegenomen in een holistisch beleid, en dat hen een toekomstperspectief geboden wordt in de komende verkiezingen. Gaat GroenLinks dat perspectief bieden?