Robbert Bodegraven

Directeur

 
Robbert Bodegraven (1963) is directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Hij werkte hiervoor als sociaal ondernemer en in diverse managements- en directeursfuncties bij non-profit organisaties zoals War Child en Oxfam Novib.

Robbert werd opgeleid als letterkundige en journalist aan de Universiteit Utrecht. Later behaalde hij een tweede master aan de Rotterdam School of Management. Hij heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen en uitdragen van standpunten over maatschappelijke thema's zoals duurzaamheid en (on)gelijkheid.

Twitter:

Suzanne van den Eynden

Hoofdredacteur tijdschrift de Helling

 
Suzanne van den Eynden (1978) is hoofdredacteur van tijdschrift de Helling. Ze studeerde journalistiek aan de Fontys Hogeschool Tilburg, wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht en werkte als journalist bij zowel dag-, maand- als weekbladen.

Van 2011 tot eind 2017 was zij persvoorlichter/ communicatieadviseur bij vredesorganisatie PAX. Ook publiceerde Suzanne meerdere opiniërende artikelen in NRC, de Volkskrant en Trouw.
  
  
  

Twitter:

Richard Wouters

Projectleider

 
Richard Wouters (1966) weet veel van Europese politiek. Als adviseur van de Europarlementariërs van GroenLinks schreef hij mee aan talrijke publicaties, zoals Macht pakken met Europa, en aan verkiezingsprogramma's.

Richard is mede-oprichter van de Europawerkgroep van GroenLinks. Hij neemt regelmatig deel aan werkgroepen die standpunten voorbereiden voor de
Europese Groene Partij.

Bij Bureau de Helling houdt Richard zich bezig met grondstoffenpolitiek, de energietransitie en technologie.

Twitter:

Hans Rodenburg

Projectleider

  
Hans Rodenburg (1991) is historicus. Als projectleider bij het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks houdt hij zich vooral bezig met sociaaleconomische thema's. Daarnaast werkt hij als onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen.

Atty-Marije Horjus

Communicatie & Evenementen

  
Atty-Marije Horjus (1984) is medewerker Communicatie & Evenementen. Ze studeerde communicatie aan NHL Stenden en werkte in diverse communicatiefuncties bij de overheid en in het bedrijfsleven. 
  

Vacature

Projectleider

   
Wij hebben een vacature voor de functie project- en onderzoeksleider.

Carlijn van der Veen

Stagiair

   
Carlijn van der Veen (1996) is bezig met haar master Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij specialiseert zich in politieke geschiedenis en (historische) onderwijsvraagstukken. Bij GroenLinks doet ze onderzoek naar actief arbeidsmarktbeleid. 

Dirk van Hoorn

Vrijwilliger

  
Dirk van Hoorn (1993) studeert Economie en Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Hij is als vrijwilliger verbonden aan het wetenschappelijk bureau.